Dokument & lagar (576 träffar)

Riksdagens protokoll 1891:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 40. Torsdagen den 30 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 23 denne.2. err talmannen tillkäunagaf, att herr E. Svensson från Karlskrona låtit anmäla, det han åtsjukdom vore förhindrad att bevista dagens sammanträde. 3. Föredrogs och lades till handlingarna

1891-04-29

Riksdagens protokoll 1891:40 (pdf, 3424 kB)

Riksdagens protokoll 1891:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. H:o 27. Torsdagen den BO april. m Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 23 i denna månad. Anmäldes och bordlädes lagutskottets utlåtanden: n:o 37, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag om hvad i vissa fall bör iakttagas,

1891-04-29

Riksdagens protokoll 1891:27 (pdf, 2773 kB)