Dokument & lagar (576 träffar)

Riksdagens protokoll 1891:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Ändra Kammaren, N:o SO. Fredagen den 17 april. Kl. 2 3 e. m. Till kammaren hade ankommit följande Kongl. Maj:ts utslag: Kongl. Maj:ts utslag på de besvär, hemmansegarne Per Oscar Olsson och Carl August Olsson i Skede samt Christoffer Wågberg och Christolfer Nordin i Norrvåge i underdånighet

1891-04-18

Riksdagens protokoll 1891:30 (pdf, 3271 kB)

Motion 1891:190 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 190. 1 N:o 190. Af herr T. W. Forsell, om ändring i 1 af b evillningsför ordningen den 14 september 1883 samt i 11 af instruktionen för taxeringsmyndigheterna. I sammanhang med Kongl. Maj:ts nådiga propositioner angående ökad värnpligt, grundskatternas afskrifning, ersättning för roteringsbesvärets

1891-04-17

Motion 1891:190 Andra kammaren (pdf, 630 kB)

Motion 1891:189 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 189. 1 S:o 189. Af herr A. ÅStröm, om införande af eu progressiv värnskatt. Af Kongl. Maj:t har till innevarande Riksdag aflåtits nådiga propositioner rörande utsträckning af den allmänna värnpligten och i sammanhang dermed grundskatternas afskrifning. Det torde väl knappast råda mer än

1891-04-15

Motion 1891:189 Andra kammaren (pdf, 257 kB)

Riksdagens protokoll 1891:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 19. Onsdagen den 15 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 7 och 8 i denna månad. Upplästes ett inlemnadt läkarebetyg af följande lydelse: Brukspatron herr Hugo Tamm lider af bronchitis och bör på grund deraf tills vidare hålla sig i stillhet

1891-04-14

Riksdagens protokoll 1891:19 (pdf, 2792 kB)