Dokument & lagar (87 träffar)

Betänkande 2019/20:FiU43


Beredning: 2020-04-23 Justering: 2020-05-12

Betänkande 2019/20:FiU35


Beredning: 2020-03-19 Justering: 2020-04-02

Betänkande 2019/20:FiU34


Beredning: 2020-02-06 Justering: 2020-03-03

Betänkande 2019/20:FiU33


Beredning: 2020-03-10 Justering: 2020-03-24

Betänkande 2019/20:FiU32


Beredning: 2020-01-21 Justering: 2020-02-06 Debatt: 2020-01-29 Beslut: 2020-01-29

Betänkande 2019/20:KU6


Beredning: 2020-01-16 Justering: 2020-02-11

Betänkande 2019/20:FiU30


Beredning: 2020-05-26 Justering: 2020-06-11

Betänkande 2019/20:FiU21


Beredning: 2020-05-26 Justering: 2020-06-11

Betänkande 2019/20:KU11


Beredning: 2019-12-17 Justering: 2020-01-16 Debatt: 2020-01-22 Beslut: 2020-01-22

Betänkande 2019/20:UbU7


Beredning: 2019-12-17

Betänkande 2019/20:SkU13


Beredning: 2020-01-16 Justering: 2020-01-23 Debatt: 2020-01-29 Beslut: 2020-01-29

Betänkande 2019/20:CU21


Beredning: 2020-05-12 Justering: 2020-06-04

Betänkande 2019/20:CU20


Beredning: 2020-04-23 Justering: 2020-05-14

Betänkande 2019/20:CU19


Beredning: 2020-02-18 Justering: 2020-03-19

Betänkande 2019/20:CU18


Beredning: 2020-03-19 Justering: 2020-04-02

Betänkande 2019/20:FöU8


Beredning: 2020-01-23 Justering: 2020-02-06 Debatt: 2020-02-13 Beslut: 2020-02-13

Betänkande 2019/20:CU17


Beredning: 2020-03-05 Justering: 2020-04-21

Betänkande 2019/20:CU16


Beredning: 2020-03-31 Justering: 2020-04-23

Betänkande 2019/20:CU15


Beredning: 2020-02-11 Justering: 2020-03-12

Betänkande 2019/20:CU14


Beredning: 2020-01-30 Justering: 2020-03-03