Dokument & lagar (693 träffar)

Riksdagsskrivelse 1895:54

Riksdagens Skrifvelse N:o 54. 15 N:o 54. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1895. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående stämpelafgiften. Bevillningsutskottets betänkande n:o 18.Till Konungen. I en till Riksdagen aflåten proposition n:o 30 har Eders Kongl. Maj:t, under förutsättning

1895-05-06

Riksdagsskrivelse 1895:54 (pdf, 173 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:53

12 Riksdagens Skrifvelse Nio 53, 1 N:o 53. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den G maj 1895. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om ändrad lydelse af 65 i förordningen den 26 januari 1894 angående hushållningen med de allmänna skogarne i riket. Statsutskottets

1895-05-06

Riksdagsskrivelse 1895:53 (pdf, 238 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:52

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 52. N:o 52. Uppläst och godkänd hos Törsta Kammaren den 6 maj 1895. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter Ulrika Charlotta Thorsberg. Statsutskottets utlåtande n:o 20.Till

1895-05-06

Riksdagsskrivelse 1895:52 (pdf, 185 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:51

8 Riksdagens Skrifvelse N:o 51. N:o 51. Uppläst ocli godkänd hos Första Kammaren den G maj 1895. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning i Kongl. Maj:ts proposition angående upplåtelse åt enskilde af ett invid Långträsks jernväg sstation beläget område af Piteå kronopark i Norrbottens län.

1895-05-06

Riksdagsskrivelse 1895:51 (pdf, 186 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:50

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 50, N:o 50. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1895. Andra Kammaren 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående afsöndring af jord från den under Sundbyholms kungsgård lydande kronolägenheten Sundbyäs n:o 1 i Södermanlands län. Statsutskottets

1895-05-06

Riksdagsskrivelse 1895:50 (pdf, 199 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:49

Riksdagens Skrivelse No 49, 3 N:o 49. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1895. Andra Kammaren den 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående jordafsöndring från indragna mön- sterskrifvarebostället 3/mantal Silleberg n-o 3 Börje Olofsgård med U mantal Åker

1895-05-06

Riksdagsskrivelse 1895:49 (pdf, 238 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:48

1 Riksdagens Skrifvelse N:o 48. N:o 48. TJppläst och godkänd hos Första Kammaren den 6 maj 1895. Andra Kammaren 6 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående försäljning till Borgholms stad af ett jordområde om 2 hektar 52 ar från Borgholms kungsladugård. Statsutskottets utlåtande

1895-05-06

Riksdagsskrivelse 1895:48 (pdf, 181 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:31

Riksdagens Skrifvelse N:o 31. 1 Hi. N:o 31. rqj lti/1-5a.UÖ iiWilJMöfo it IT Hil 1 flHL Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 4 maj 1895. Andra Kammaren den 4 f j r j C i Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens femte hufvudtitel, omfattande anslagen till sjöförsvaret.

1895-05-04

Riksdagsskrivelse 1895:31 (pdf, 845 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:30

Riksdagens Skrifvelse N:o 30. 1 N:o 30. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 4 Maj 1895. Andra Kammaren den 4 i i r r ru W.c i f 11f i t h.1jitobmhf Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel. Statsutskottets utlåtande n:is 5 och 48 samt memorial

1895-05-04

Riksdagsskrivelse 1895:30 (pdf, 1472 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:28

i Riksdagens Skrifvelse N:o 28. söt Mi I:ti i v.r: Ufi S/il V:iJli BlDf.r i bo inwJrh: Ul, 1 ii 5 iiiJ7 i-ri-vu/v:MA j/v I-iiti ilrf i.öHiabniaf i i i:5 i:ulöi C i r imitmii, Afl fff j i, Åkalla N:o 28. ir i n fm rf. o j, Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 4 maj 1895. Andra Kammaren er- 4.mil si i-V

1895-05-04

Riksdagsskrivelse 1895:28 (pdf, 690 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:27

Riksdagens Skrifvelse N:o 27. 1 i nu wv Idjilbuylöi U i öH vjbifn latun1i t i r,nX Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 4 maj 1895. Wj Andra Kammaren rf- 4 IgnoH Riksdagens skrifvelse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens första hufvudtitel, innefattande anslagen till kongl. hof-

1895-05-04

Riksdagsskrivelse 1895:27 (pdf, 223 kB)

Riksdagens protokoll 1895:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Ändra Kammaren. N:o 40. Måndagen den G maj. Kl. 3 e. m. 1. Till kammaren bads inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr Joh. Johansson från Noraakog till följd af akut bronchit år förhindrad att tills vidare bevista Riksdagens sammanträden, intygas Stockholm den 4

1895-05-04

Riksdagens protokoll 1895:40 (pdf, 865 kB)