Dokument & lagar (693 träffar)

Riksdagsskrivelse 1895:47

16 Riksdagens Skrifvelse N:o 47, N:o 47. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1895. Andra Kammaren 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af dels väckt motion om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning och förslag i fråga om den legala annonseringen, dels ock väckta motioner angående

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:47 (pdf, 251 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:46

Riksdagens Skrifvelse N:o 46. 13 N:o 46. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1895. Andra Kammaren 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om vidtagande af åtgärder till förekommande af obehörigt bruk af sådana inteckningar, som, enligt 23 i förordningen angående inteckning i

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:46 (pdf, 204 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:45

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 45. N:o 45. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1895. Andra Kammaren 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af justitieombudsmannens framställning rörande upphäfvande af forum privilegium för utländske adelsmän, som i riket inkommit. Lagutskottets utlåtande n:o 5Till

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:45 (pdf, 255 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:44

Riksdagens Skrifvelse N:o 44. 7 MVM bni iib. I N:o 44. hi 11 f 1 J tii i-i l it, iI,Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1895. Andra Kammaren 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af justitieombudsmannens framställning om tillägg till lagen angående lösdrifvare behandling den 12 juni 1885.

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:44 (pdf, 278 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:43

Riksdagens Skrifvelse N:o 43. 5 Ui1 vO AU N:o 43. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1895. Andra Kammaren 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af väckt motion om fjerding smäns tillsättande och aflönande. Lagutskottets utlåtande n:o 11.Till Konungen. I en inom riksdagen väckt framställning

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:43 (pdf, 208 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:42

1 Riksdagens Skrifvelse N:o 42. v itc v i11r il- C-lf.I K i f ii I-1-Ul N:o 42. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1895. Andra Kammaren 3 i v ill.noi Itc U- i,ia i i l;list I f It tr.Oil rviq-i-i T ifil i fa If vj:l-yiii/li 1 i TIO Ii f.ff j i i iilijf-Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:42 (pdf, 324 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:41

Riksdagens Skrifvelse N:o 41. 15 m N:o 41. i ftiiiv;i In Uppläst och godkänd hos Första. Kammaren den 3 maj 1895. tyr T Andra Kammaren den 3 frntqjn Riksdagens skrif velse till Konungen, i anledning af Kungl. Maj:ts proposition angående tillägg till lagen angående skydd mot yrkesfara den 10 maj 1889. Lagutskottets

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:41 (pdf, 212 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:40

14 Riksdagens Skrifvelse N:o 40. 4 f i,r. N:o 40. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1895. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående hvad till fast egendom är att hänföra samt lag om ändrad lydelse af 1 i förordningen

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:40 (pdf, 138 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:39

Riksdagens Skrifvelse N:o 39. 13 N:o 39. Öl i. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1896. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af KongMay.ts proposition angående kyrkovärdars tillsättande för viss tid. Lagutskottets utlåtande n:o 3.Till Konungen. Genom proposition den 18 sistlidne

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:39 (pdf, 138 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:38

Riksdagens Skrifvelse N:o 38. 9 it N:o 38. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1895. Andra Kammaren den 3 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af justitieombudsmannens framställning om fullständigande och förtydligande af gällande bestämmelser rörande verkställighet af frihetsstraff. Lagutskottets

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:38 (pdf, 276 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:37

6 Riksdagens Skrifvelse N:o 37. jJféihw m rbo i Vi io.l röt iHn iflhtiu friiM g:m r i t d lluiil.t 11It: ijif iViwti inur OtxöV T-jiuvi/f it i i vjffo rbf i N:o 37. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1895. Andra Kammaren den 3 giij.ivvfobim bni/Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:37 (pdf, 268 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:36

Riksdagens Skrifvelse Ao 36. 1 N:o 36. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 3 maj 1895. Andra Kammaren den 3 ni. ii-1.t j Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj.ds till Riksdagen gjorda framställningar dels angående godkännande af grunder för blindundervisningens ordnande, dels ock om

1895-05-03

Riksdagsskrivelse 1895:36 (pdf, 358 kB)