Dokument & lagar (693 träffar)

Riksdagens protokoll 1895:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 37. Torsdagen den 2 maj. Kl. 11 f. m. I Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr C. A. Kumlin, som lider af en svårare kronisk magsjukdom, är i behof af att i stillhet vårda sin helsa, intygas härmedelst. Stockholm den 2 maj

1895-05-02

Riksdagens protokoll 1895:37 (pdf, 3085 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:26

Riksdagens Skrifvelse N:o 26. 55 1M i i i bj 7 1 N:o 26. U.i. i:ii I i, J, t Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 25 april 1895. 10Andra Kammaren den 26 f Ujil j.Jr f.i b)jTlöiivtoilo. j åt it: liv I i Riksdagens skrifvelse till Konungen, med begäran om utarbetande och framläggande till Riksdagens antagande

1895-04-26

Riksdagsskrivelse 1895:26 (pdf, 485 kB)