Dokument & lagar (4 659 träffar)

Motion 1997/98:Jo62 av Patrik Norinder och Inger René (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo62 av Patrik Norinder och Inger René m med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Inledning En stor andel av den plast som används i Sverige är av typen polyvinylklorid PVCAnvändningsområdena för PVC är många tack vare plastens goda

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo61 av Sigrid Bolkéus (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo61 av Sigrid Bolkéus s med anledning av prop. 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige I regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål har man bl.a. fastslagit att all användning av blyhagel med jakt skall förbjudas år 2000. Detta har Svenska jägareförbundet

1998-05-29

Motion 1997/98:Jo60 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo60 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:142:Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Inledning Världen står inför en stor utmaning. Allt fler människor i världen skall mättas, erosionen och utsugningen av jordar


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo59 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo59 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen 1. Inledning Jordbruksnäringen och livsmedelsproduktionen är en viktig resurs i det svenska samhället. Jordbruksmarken är


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo58 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo58 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Innehåll 1 Livsmedelsförsörjningen 2000-talets ödesfråga Världens befolkning växer och livsmedelsproduktionen totalt har ökat


Utskottsberedning: --------1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo57 av Rigmor Ahlstedt (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo57 av Rigmor Ahlstedt c med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Uppsala län betraktas oftast som ett län med hög tillväxt. Länet tillhör även de län som ökar när det gäller befolkningstal. Men vad


Utskottsberedning: -1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo56 av Siw Persson (fp) och Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo56 av Siw Persson och Gudrun Lindvall s med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Regeringen uppställer tre övergripande mål för den framtida jordbruks- och livsmedelspolitiken inom EU. Inbegripet i


Utskottsberedning: -----1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo55 av Eva Eriksson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo55 av Eva Eriksson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Inledning Den gemensamma jordbrukspolitiken är en av de centrala delarna i EU:s gemensamma arbete. Jordbrukspolitiken, Common


Utskottsberedning: ------1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo54 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo54 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Propositionens syfte är att lägga fast riktlinjerna för Sveriges agerande när det gäller att förändra jordbruks- och livsmedelspolitiken


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo53 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo53 av Dan Ericsson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Den utredning som låg till grund för föreliggande proposition hade som uppdrag att lägga förslag beträffande reformering av EU:s


Utskottsberedning: --------1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo52 av Lennart Brunander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo52 av Lennart Brunander m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. I propositionen föreslås ändringar i de lagar som berörs av den tidigare till riksdagen överlämnade propositionen om miljöbalk. Centerpartiet har i en särskild motion 1997/98:Jo34


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU25
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo51 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo51 av Dan Ericsson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. Inledning Efter det att regeringen lagt fram förslag till miljöbalk som i förhållande till övrig lagstiftning var mycket oklart har nu regeringen också presenterat förslag till följdlagstiftning


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU25
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo50 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo50 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. Inledning Moderata samlingspartiet har i partimotionen 1997/98:JoU32 lämnat synpunkter på regeringens förslag till miljöbalk i propositionen 1997/97:45. Partimotionen är mycket omfattande


Utskottsberedning: ----------1997/98:JoU25
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo49 av Erling Bager och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo49 av Erling Bager och Elver Jonsson fp med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. Satellitövervakning av havsfisket Sverige har tillsammans med Danmark inom EU röstat mot införandet av satellitövervakning av yrkesfisket. Då en majoritet inom EU nu genomdrivit


Utskottsberedning: -1997/98:JoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo48 av Erling Bager och Elver Jonsson (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo48 av Erling Bager och Elver Jonsson fp med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. Rätten till svenskt yrkesfiske Förslag till ändring av 30 fiskelagen är en komplicerad fråga. I utformningen av en eventuell förändring av lagen och därmed sammanhängande följdlagstiftning


Utskottsberedning: --1997/98:JoU24
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo47 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo47 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. Inledning I medvetande om att det inte längre är Sverige som bestämmer fiskepolitiken utan EU vill Miljöpartiet de gröna dock framföra följande synpunkter: I första hand avslag av ändringar


Utskottsberedning: ----1997/98:JoU24
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo46 av Dan Ericsson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo46 av Dan Ericsson m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. I propositionen föreslås bland annat att det i fiskelagen införs ett bemyndigande som gör det möjligt att meddela föreskrifter om krav på utrustning för automatisk överföring av uppgifter om fiskefartyg


Utskottsberedning: -1997/98:JoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo45 av Göte Jonsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo45 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få möjlighet att föreskriva att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför information


Utskottsberedning: -1997/98:JoU24
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo44 av Gudrun Lindvall m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo44 av Gudrun Lindvall m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:92 Ändringar i foderlagen, m.m. Inledning Miljöpartiet de gröna har inga invändningar mot att allt mindre läkemedel används i djurfoder, snarare tvärt om. Vi anser att användning av antibiotika, maskmedel mm borde minskas


Utskottsberedning: ---------1997/98:JoU22
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo43 av Maggi Mikaelsson (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo43 av Maggi Mikaelsson v med anledning av prop. 1997/98:92 Ändringar i foderlagen, m.m. I propositionen föreslås att lagen om foder utvidgas till att avse allt foder för utfodring av djur, med undantag för hantering i enskilda hem av foder för sällskapsdjur. Vidare föreslås att rätten


Utskottsberedning: ---1997/98:JoU22
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation