Dokument & lagar (96 träffar)

Motion 2008/09:Fi300 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi300 av Ulf Holm mp Förbud för AP-fonderna att investera i vapenindustrin mp304 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att AP-fonderna inte ska tillåtas investera i vapenindustrin. Motivering AP-fonderna, som förvaltar


Utskottsberedning: 2008/09:FiU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi300 av Ulf Holm (mp) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:Fi297 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi297 av Ulf Holm mp Klimatsäkring av EU:s budget mp406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klimatsäkra EU:s budget i samband med översynen av budgeten som nu påbörjats. Motivering Vid EU-toppmötet den 89 mars


Utskottsberedning: 2008/09:FiU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi297 av Ulf Holm (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Fi296 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi296 av Ulf Holm mp Generaldirektörers villkor mp735 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om villkoren för generaldirektörer. Motivering Generaldirektörer och andra myndighetschefer utses i regel av regeringen på förordnande


Utskottsberedning: 2008/09:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi296 av Ulf Holm (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Fi289 av Hans Hoff (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi289 av Hans Hoff s Försäkringspremier och betalningsanmärkningar s80085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betalningsanmärkningar ej får leda till högre försäkringspremier. Motivering I vårt samhälle är olika


Utskottsberedning: 2008/09:FiU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi289 av Hans Hoff (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Fi288 av Leif Pagrotsky (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi288 av Leif Pagrotsky s Akademiska hus s80082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Akademiska hus. Motivering Sedan början av 1990-talet förvaltas de statliga fastigheter som används av universitet och högskolor


Utskottsberedning: 2008/09:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi288 av Leif Pagrotsky (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Fi287 av Anne-Marie Pålsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi287 av Anne-Marie Pålsson m Överskottsmålet m1830 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppgift att se över det nuvarande överskottsmålet. Motivering Det är nu drygt 10 år sedan det


Utskottsberedning: 2008/09:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi287 av Anne-Marie Pålsson (m) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Fi286 av Lars Lindén och Sven Gunnar Persson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi286 av Lars Lindén och Sven Gunnar Persson kd Grön NNP kd709 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att kvantifiera en grön nettonationalprodukt, NNP. Motivering BNI- och BNP-begreppen


Utskottsberedning: 2008/09:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi286 av Lars Lindén och Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:So439 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:So439 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m Införande av LSS-peng m1180 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av en LSS-peng. Motivering Barn och ungdomar som har olika svårigheter i form av funktionshinder


Utskottsberedning: 2008/09:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:So439 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Fi283 av Max Andersson och Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi283 av Max Andersson och Ulf Holm mp EU-medlemskapets kostnader mp409 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning av EU-medlemskapets totala kostnader. Motivering Sverige har varit med i EU sedan den 1 januari


Utskottsberedning: 2008/09:FiU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi283 av Max Andersson och Ulf Holm (mp) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Fi282 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi282 av Yvonne Andersson kd Tillsyn över mobillåneföretag kd677 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Finansinspektionen bör få tillsyn över mobillåneföretagens verksamhet. Motivering Rekordmånga människor hamnar


Utskottsberedning: 2008/09:FiU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi282 av Yvonne Andersson (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Fi280 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi280 av Ulf Holm mp Fonder för lokal och regional utveckling mp411 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fördelen med tillkomsten av regionutvecklingsfonder. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2008/09:FiU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2008/09:Fi280 av Ulf Holm (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2008/09:Fi279 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi279 av Ulf Holm mp Upphandlingar från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen mp319 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska uppmanas att genomföra lokala upphandlingar


Utskottsberedning: 2008/09:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi279 av Ulf Holm (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Fi278 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi278 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson mp Sociala kriterier vid offentlig upphandling mp317 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sociala kriterier bör tydliggöras som ett möjligt instrument vid offentlig upphandling


Utskottsberedning: 2008/09:FiU29
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi278 av Ulf Holm och Mikaela Valtersson (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Fi277 av Margareta Cederfelt och Hans Rothenberg (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi277 av Margareta Cederfelt och Hans Rothenberg m Registreringen hos kronofogden vid oriktigt betalningsföreläggande m1795 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om oriktiga betalningsförelägganden. Motivering När en


Utskottsberedning: 2008/09:FiU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi277 av Margareta Cederfelt och Hans Rothenberg (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Fi275 av Lars Hjälmered och Christian Holm (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi275 av Lars Hjälmered och Christian Holm m Minskat statligt fastighetsbestånd m1356 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett minskat statligt fastighetsbestånd. Motivering Staten äger idag en stor mängd fastigheter,


Utskottsberedning: 2008/09:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi275 av Lars Hjälmered och Christian Holm (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Fi274 av Lena Asplund (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi274 av Lena Asplund m Ändringar i kreditupplysningslagen m1237 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändringar i kreditupplysningslagen. Motivering Bluffakturor är ett allt större gissel för Sveriges företagare.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi274 av Lena Asplund (m) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:Fi265 av Fredrik Schulte (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi265 av Fredrik Schulte m Myndigheternas lokalförsörjning m1840 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att sänka myndigheternas lokalkostnader. Motivering Näst efter kostnader för


Utskottsberedning: 2008/09:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi265 av Fredrik Schulte (m) (doc, 60 kB)

Motion 2008/09:Fi253 av Anna König Jerlmyr (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi253 av Anna König Jerlmyr m Kommunala underprisförsäljningar m1686 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svensk lagstiftning avseende försäljningen av offentligt ägd mark och byggnader ska harmonisera med de


Utskottsberedning: 2008/09:FiU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi253 av Anna König Jerlmyr (m) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:C416 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:C416 av Annelie Enochson kd Skuldsanering Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ändring i skuldsaneringslagen och i preskriptionslagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2008/09:CU25 2008/09:FiU33
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:C416 av Annelie Enochson (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2008/09:Fi264 av Jan Lindholm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi264 av Jan Lindholm mp Samhällskostnadsanalyser mp727 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om samhällskostnadsanalyser. Bakgrund När förändringar sker i samhällets utbud av aktiviteter och service påverkas inte enbart


Utskottsberedning: 2008/09:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi264 av Jan Lindholm (mp) (doc, 38 kB)