Dokument & lagar (130 träffar)

Motion 2008/09:N440 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:N440 av Tina Ehn m.fl. mp Mera biogas mp503 Sammanfattning Att använda biogas som drivmedel har många stora fördelar. Biogas kan ersätta stora mängder bensin och diesel, ge bättre ekonomi åt jordbruket, särskilt för mjölkgårdar, ge arbetstillfällen över hela landet, minska jordbrukets


Utskottsberedning: 2008/09:FiU29 2008/09:MJU18 2008/09:MJU28 2008/09:NU25 2008/09:NU3 2008/09:TU13 2009/10:MJU5 2009/10:MJU6
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2008/09:N440 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 79 kB)

Motion 2008/09:MJ494 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:MJ494 av Anders Ygeman m.fl. s Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar s12022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en ökad satsning på landsbygdens hållbara utveckling. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:FiU2 2008/09:MJU12 2008/09:MJU15 2008/09:MJU18 2008/09:MJU2 2008/09:MJU20 2008/09:MJU22 2008/09:MJU5 2009/10:MJU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2008/09:MJ494 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 78 kB)

Motion 2008/09:Fi303 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi303 av Mona Sahlin m.fl. s Tilläggsbudget 2 till statsbudgeten för 2008 s33001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar följande ändringar i tabell A med anledning av regeringens förslag till förändringar på tilläggsbudget 2 för 2008: Tabell A. Förändringar mot bakgrund av regeringens


Utskottsberedning: 2008/09:FiU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Fi303 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 54 kB)

Motion 2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. v Skatter v633 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Regeringens skattepolitik 6 5 Regeringens förslag i budgetpropositionen 6 6 Skatt på inkomster 7 6.1 Regeringens förslag 7 6.1.1 Jobbskatteavdraget och höjd skiktgräns 7


Utskottsberedning: 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3
Riksdagsbeslut (45 yrkanden): 45 avslag

Motion 2008/09:Fi302 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 351 kB)

Motion 2008/09:Fi300 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi300 av Ulf Holm mp Förbud för AP-fonderna att investera i vapenindustrin mp304 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att AP-fonderna inte ska tillåtas investera i vapenindustrin. Motivering AP-fonderna, som förvaltar


Utskottsberedning: 2008/09:FiU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi300 av Ulf Holm (mp) (doc, 37 kB)

Motion 2008/09:Fi298 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi298 av Mikaela Valtersson m.fl. mp Utgiftsområdena 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning och 25 Allmänna bidrag till kommuner mp402 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi


Utskottsberedning: 2008/09:FiU2 2008/09:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Fi298 av Mikaela Valtersson m.fl. (mp) (doc, 51 kB)

Motion 2008/09:Fi297 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi297 av Ulf Holm mp Klimatsäkring av EU:s budget mp406 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klimatsäkra EU:s budget i samband med översynen av budgeten som nu påbörjats. Motivering Vid EU-toppmötet den 89 mars


Utskottsberedning: 2008/09:FiU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi297 av Ulf Holm (mp) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Fi296 av Ulf Holm (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi296 av Ulf Holm mp Generaldirektörers villkor mp735 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om villkoren för generaldirektörer. Motivering Generaldirektörer och andra myndighetschefer utses i regel av regeringen på förordnande


Utskottsberedning: 2008/09:FiU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi296 av Ulf Holm (mp) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Fi294 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi294 av Thomas Östros m.fl. s Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna s33011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommunerna enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2008/09:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi294 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 63 kB)

Motion 2008/09:Fi293 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi293 av Thomas Östros m.fl. s Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finasförvaltning s33010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 2 samhällsekonomi och finansförvaltning enligt uppställning:


Utskottsberedning: 2008/09:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi293 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Fi292 av Thomas Östros m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi292 av Thomas Östros m.fl. s Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor s33012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor enligt uppställning: Anslag miljoner kronor Avvikelse


Utskottsberedning: 2008/09:FiU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi292 av Thomas Östros m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Fi289 av Hans Hoff (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi289 av Hans Hoff s Försäkringspremier och betalningsanmärkningar s80085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att betalningsanmärkningar ej får leda till högre försäkringspremier. Motivering I vårt samhälle är olika


Utskottsberedning: 2008/09:FiU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi289 av Hans Hoff (s) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Fi288 av Leif Pagrotsky (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi288 av Leif Pagrotsky s Akademiska hus s80082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Akademiska hus. Motivering Sedan början av 1990-talet förvaltas de statliga fastigheter som används av universitet och högskolor


Utskottsberedning: 2008/09:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi288 av Leif Pagrotsky (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Fi287 av Anne-Marie Pålsson (m)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi287 av Anne-Marie Pålsson m Överskottsmålet m1830 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppgift att se över det nuvarande överskottsmålet. Motivering Det är nu drygt 10 år sedan det


Utskottsberedning: 2008/09:FiU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi287 av Anne-Marie Pålsson (m) (doc, 40 kB)

Motion 2008/09:Fi286 av Lars Lindén och Sven Gunnar Persson (kd)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi286 av Lars Lindén och Sven Gunnar Persson kd Grön NNP kd709 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda förutsättningarna för att kvantifiera en grön nettonationalprodukt, NNP. Motivering BNI- och BNP-begreppen


Utskottsberedning: 2008/09:FiU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fi286 av Lars Lindén och Sven Gunnar Persson (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. v Gröna skatter v631 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Bakgrund 4 3.1 Skatter som styrmedel i miljöpolitiken 4 4 Miljöanpassad vägtrafik 5 4.1 Vägtrafik 5 4.1.1 Höjd skatt på diesel sänkt fordonsskatt 5 4.1.2 Höjd bensinskatt 6


Utskottsberedning: 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): 24 avslag

Motion 2008/09:Fi285 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 147 kB)

Motion 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. mp Grön framtidsbudget två år kvar mp401 1 Sammanfattning Läget i världsekonomin försämras just nu snabbt. Den amerikanska bolånebubblan har växt till en fullskalig finansiell kris. Flera stora amerikanska banker har gått omkull. Effekterna på den reala ekonomin


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:FiU1 2008/09:KrU1 2008/09:SfU1 2008/09:SfU5 2008/09:SoU1 2008/09:UbU1 2009/10:MJU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2008/09:Fi272 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 1132 kB)

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (95 yrkanden): 95 avslag

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1597 kB)

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. mp En grön politik för lika rättigheter mp601 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 4 3 Inledning 8 3.1 Ett samhälle för alla på riktigt 8 3.2 En politik för lika rättigheter 9 4 Åtgärder mot diskriminering 10


Utskottsberedning: -2008/09:AU1 2008/09:AU6 2008/09:CU10 2008/09:CU12 2008/09:CU30 2008/09:FiU29 2008/09:FiU33 2008/09:JuU1 2008/09:JuU20 2008/09:JuU21 2008/09:KrU6 2008/09:KrU8 2008/09:KU23 2008/09:KU9 2008/09:NU16 2008/09:SfU2 2008/09:SkU22 2008/09:SoU10 2008/09:SoU13 2008/09:TU13 2008/09:UbU10 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU7 2009/10:AU8 2009/10:JuU7
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): 47 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2008/09:A402 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) (doc, 192 kB)

Motion 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. v En solidarisk och jämställd äldrepolitik v505 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 5 4 Verklig valfrihet i vardagen 5 5 25 000 nya jobb för en bättre äldreomsorg 6 6 Ett äldreomsorgslyft för ökad kvalitet 7 6.1 Personalen äldreomsorgens


Utskottsberedning: 2008/09:CU30 2008/09:CU32 2008/09:FiU2 2008/09:KU23 2008/09:SoU13 2008/09:SoU19 2008/09:SoU24 2008/09:SoU8 2008/09:UbU15
Riksdagsbeslut (21 yrkanden): 21 avslag

Motion 2008/09:So554 av Lars Ohly m.fl. (v) (doc, 134 kB)