Dokument & lagar (216 träffar)

Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor S12001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kärnkraften ska betala


Utskottsberedning: 2011/12:CU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. MP med anledning av prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet MP016 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillhandahållande av leksaker i verksamhet som utövas av ideella organisationer


Utskottsberedning: 2010/11:CU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:C7 av Jan Lindholm m.fl. (MP) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:C6 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:C6 av Marianne Berg m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:65 Ny lag om leksakers säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som


Utskottsberedning: 2010/11:CU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:C6 av Marianne Berg m.fl. (V) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:C5 av Carina Herrstedt och Thoralf Alfsson (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:C5 av Carina Herrstedt och Thoralf Alfsson SD med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen SD160 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nya plan- och bygglagen ska förenklas


Utskottsberedning: 2010/11:CU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C5 av Carina Herrstedt och Thoralf Alfsson (SD) (doc, 48 kB)

Yttrande 2010/11:CU1y

2010/11:CU1y Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Civilutskottets yttrande 2010/11:CU1y Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle

2010-11-16

Yttrande 2010/11:CU1y (pdf, 37 kB)

Motion 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering S83023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhindra överskuldsättning. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:CU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) (doc, 65 kB)

Motion 2010/11:C3 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:C3 av Amineh Kakabaveh m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:15 Ny fastighetsmäklarlag Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fastighetsmäklares roll som opartisk mellanman. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:CU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C3 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP En grönare stad är en trevligare stad MP1001 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 En grönare stad är en trevligare stad 6 Bygga vidare 7 Plats för det mänskliga 8 Låt bilarna rulla 9 Mjuka transporter 9 En


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:CU22 2010/11:MJU10 2010/11:MJU16 2010/11:MJU18 2010/11:SkU23 2010/11:TU12 2010/11:TU13 2010/11:TU18 2010/11:TU21
Riksdagsbeslut (27 yrkanden): 27 avslag

Motion 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 154 kB)

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP På barns villkor MP1003 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 3 Stärkt barnperspektiv 7 Barnkonventionen i svensk lag 7 Lokala och regionala barnombud 7 Stjärnfamiljer 8 Föräldraskapspresumtion 8 Fler än två vårdnadshavare 8 Barnkunskapscenter 9


Utskottsberedning: 2010/11:AU8 2010/11:CU18 2010/11:CU22 2010/11:FiU1 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU1 2010/11:SoU10 2010/11:SoU11 2010/11:SoU15 2010/11:SoU3 2010/11:TU18 2010/11:TU21 2010/11:UbU6 2010/11:UbU7 2010/11:UbU8 2011/12:KU3
Riksdagsbeslut (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,

Motion 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 156 kB)

Motion 2010/11:So501 av Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2010/11:So501 av Barbro Westerholm FP Lagstiftningsfrågor om barn födda efter värdmödraskap fp1294 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en anpassning av lagstiftningen om adoptioner så att den tar hänsyn till förhållandena


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:SoU9
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So501 av Barbro Westerholm (FP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Sf338 av Andreas Carlson och Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:Sf338 av Andreas Carlson och Annika Eclund KD Asylsökande barn Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samtliga kommuner ska vara skyldiga att ta emot ensamkommande barn och ungdomar.


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:SfU2 2010/11:SfU6 2010/11:SoU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Sf338 av Andreas Carlson och Annika Eclund (KD) (doc, 56 kB)

Motion 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju401 av Marianne Berg m.fl. V Stärkta rättigheter och förbättrade livsvillkor för hbt-personer V585 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Heteronormativitet och fördomar 4 Rättstrygghet för hbt-personer 5 Ny diskrimineringslag 5 Hatbrott 5 Hets mot folkgrupp 6


Utskottsberedning: 2010/11:CU18 2010/11:JuU1 2010/11:JuU11 2010/11:JuU8 2010/11:KU22 2010/11:SfU6 2010/11:SkU20 2010/11:SoU1 2010/11:UbU11 2010/11:UbU7 2011/12:AU11 2011/12:KU14
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 19 avslag

Motion 2010/11:C367 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:C367 av Jan Lindholm MP Förbud mot faktureringsavgifter MP2601 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbjuda faktureringsavgifter. Bakgrund Alla konsumenter förstår inte att en extra avgift påförs när de väljer


Utskottsberedning: 2010/11:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C367 av Jan Lindholm (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:C366 av Johnny Munkhammar (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C366 av Johnny Munkhammar M Avreglerad andrahandsuthyrning m1887 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja andrahandsuthyrning. Motivering Stockholms utveckling är avgörande för hela landet. En fjärdedel av


Utskottsberedning: 2010/11:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C366 av Johnny Munkhammar (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C365 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C365 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Omvandling till ägarlägenheter m1726 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lagstiftning för omvandling av befintliga bostadsrätts- och hyreslägenheter till enskilda ägarlägenheter.


Utskottsberedning: 2010/11:CU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C365 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:C364 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C364 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Talerätt i faderskapsmål m1727 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att talerätten om hävande av faderskap för såväl efterlevande maka som mannens arvingar bör ses över. Motivering


Utskottsberedning: 2010/11:CU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C364 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C363 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:C363 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Enkel majoritet vid bostadsrättsombildning m1728 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa enkel majoritet vid bostadsrättsombildningar. Motivering Ombildning från hyresrätt


Utskottsberedning: 2010/11:CU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C363 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:C362 av Tina Ehn m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:C362 av Tina Ehn m.fl. MP Åkermarkens skydd och externa köpcentrum MP1614 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett moratorium om fem år då man inte tillåter att några nya externa köpcentrum byggs. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:CU17 2010/11:CU22 2010/11:MJU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:C362 av Tina Ehn m.fl. (MP) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:C360 av Caroline Szyber och Annelie Enochson (KD)

Motion till riksdagen 2010/11:C360 av Caroline Szyber och Annelie Enochson KD Bostadsbyråkratin och tillgången på bostäder kd713 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förenkla regelverket för uthyrning av bostäder och avskaffa taxeringsvärdessystemet.


Utskottsberedning: 2010/11:CU1 2010/11:SkU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C360 av Caroline Szyber och Annelie Enochson (KD) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:C356 av Maria Stenberg (S)

Motion till riksdagen 2010/11:C356 av Maria Stenberg S Bostadsbyggande i glesbygd s13003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ett statligt investeringsstöd för nyproduktion av hyresbostäder. Motivering I Norrbottens inland och glesbygd


Utskottsberedning: 2010/11:CU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:C356 av Maria Stenberg (S) (doc, 47 kB)