Dokument & lagar (160 träffar)

Motion 2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander båda C med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Sammanfattning Den migrationspolitiska uppgörelsen En ansvarsfull väg framåt Regeringens


Utskottsberedning: 2015/16:SfU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:3415 av Johanna Jönsson och Solveig Zander (båda C) (pdf, 80 kB)

Motion 2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell (C, M)

Motion till riksdagen 2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell C, M med anledning av skr. 2015/16:37 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över de ekonomiska trygghetssystemen i syfte att stärka de ekonomiska


Utskottsberedning: 2015/16:SfU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell (C, M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell (C, M) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. S Hbt och världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett nordiskt samarbete i hbt-frågor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förändring av regelverket


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:KU15 2015/16:SfU15 2015/16:UU18 2015/16:UU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2206 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:1995 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:1995 av Désirée Pethrus KD Endometrios Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klassa endometrios som en folksjukdom och ta fram nationella riktlinjer för diagnos och behandling av endometrios och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1 2015/16:SoU7 2016/17:SoU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:1995 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1995 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:3232 av Mikael Oscarsson (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3232 av Mikael Oscarsson KD Vårdnadsbidrag och kommunalt självstyre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstiftningen av hänsyn till det kommunala självstyret inte ska begränsa beloppet för det kommunala vårdnadsbidraget till 3 000 kronor


Utskottsberedning: 2015/16:SfU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3232 av Mikael Oscarsson (KD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3232 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:3123 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3123 av Linus Bylund m.fl. SD Försäkringskassans inkrävande av underhållsbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur utbetalning av underhållsstöd kan ske utan inblandning av Försäkringskassan och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3123 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3123 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:3120 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3120 av David Lång och Mikael Jansson båda SD Redovisning av kostnader för asyl- och anhöriginvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen måste redovisa hur stora kostnaderna för asyl- och anhöriginvandringen är och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3120 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3120 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:3119 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3119 av David Lång och Mikael Jansson båda SD Arbetsgivaravgift i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt arbetsgivaravgift för arbetstillfällen i glesbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många svenska glesbygdskommuner


Utskottsberedning: 2015/16:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3119 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3119 av David Lång och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:3111 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3111 av Markus Wiechel SD Medborgarskapets betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökat symbolvärde i medborgarskapet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ökade krav för svenskt


Utskottsberedning: 2015/16:SfU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3111 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3111 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:3002 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C)

Motion till riksdagen 2015/16:3002 av Anders Åkesson och Göran Lindell båda C Beräkning av SGI Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och ändra systemet för beräknande av den enskildes SGI så att egenföretagande som försörjningsform inte missgynnas och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3002 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3002 av Anders Åkesson och Göran Lindell (båda C) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2977 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2977 av Roland Utbult KD Jämställdheten inom sjukförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lämna förslag om upphävande av 108 kap. 8 socialförsäkringsbalken och tillkännager detta för regeringen. Motivering Det är inte ovanligt


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2977 av Roland Utbult (KD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2977 av Roland Utbult (KD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:2941 av Paula Bieler (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2941 av Paula Bieler SD Mottagande av vidarebosatta flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att årligen fastställa en kvot för mottagande av flyktingar inom ramen för UNHCR:s vidarebosättningssystem och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2941 av Paula Bieler (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2941 av Paula Bieler (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:2912 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2912 av Linus Bylund m.fl. SD En jämlik föräldraförsäkring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda formerna för hur föräldraförsäkringen skulle kunna reformeras så att familjens sammanlagda disponibla inkomst under det att en förälder


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2912 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2912 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2903 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2903 av Linus Bylund m.fl. SD Sörjandestöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett sörjandestöd för föräldrar som mister sitt eller sina barn, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje år dör ungefär 900


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2903 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2903 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:2869 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2869 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt båda SD Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta kring krav på uppehållsrätt för utbetalning av stöd från Försäkringskassan och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2869 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2869 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:2819 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2819 av Kent Ekeroth SD Åldersbestämning av immigranter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att med vetenskapliga metoder åldersbestämma immigranter som vid prövning av uppehållstillståndet vill behandlas eller kommer att bli behandlade som


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2819 av Kent Ekeroth (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:2819 av Kent Ekeroth (SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:2816 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2816 av Markus Wiechel SD Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra registreringen för EU-medborgare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:JuU20 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2816 av Markus Wiechel (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2816 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:2800 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2800 av Annika Lillemets m.fl. MP Basinkomst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utredning som på djupet undersöker vilka konsekvenser ett system med basinkomst skulle få i Sverige, och riksdagen tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2800 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:2800 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 86 kB)

Motion 2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. MP Avkriminalisera ideell flyktingtransport Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om avkriminalisering av ideell flyktingtransport och tillkännager detta för regeringen. EU:s migrationspolitik idag och Dublinförordningen


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. (MP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2799 av Anders Schröder m.fl. (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:2795 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2795 av Richard Jomshof m.fl. SD Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska införas en 24-årsregel, likt den som finns i Danmark, för den som gifter sig med någon utanför EU och sedan


Utskottsberedning: 2015/16:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2795 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2795 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (pdf, 65 kB)