Dokument & lagar (236 träffar)

Motion 2015/16:1547 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1547 av Lars Hjälmered M Sveriges attraktionskraft på utländska forskare och studenter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera hur de förbättrade möjligheterna att attrahera utländska studenter, forskarstuderande och forskare och


Utskottsberedning: 2015/16:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1547 av Lars Hjälmered (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1547 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1546 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1546 av Lars Hjälmered M Nya migrationsregler som underlättar företagande och investeringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över migrationsreglerna för att underlätta för fler talangfulla personer att söka sig till Sverige för


Utskottsberedning: 2015/16:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1546 av Lars Hjälmered (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1546 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1542 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1542 av Hans Rothenberg M Försäkringsvillkor för företagare 55 plus Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tidsgränsen avseende möjligheten att ändra karensvillkor för företagare som fyllt 55 år, och riksdagen tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1542 av Hans Rothenberg (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1542 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:1527 av Emanuel Öz m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1527 av Emanuel Öz m.fl. S Stärkt sjukförsäkring m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en förstärkning av skyddet i sjukförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering De som idag har lever


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1527 av Emanuel Öz m.fl. (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1527 av Emanuel Öz m.fl. (S) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:1509 av Leif Nysmed och Teres Lindberg (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1509 av Leif Nysmed och Teres Lindberg båda S Översyn av arbetsvillkor för arbetstagare från tredjeländer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en helhetsöversyn av villkor för arbetstagare från tredjeländer och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1509 av Leif Nysmed och Teres Lindberg (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1509 av Leif Nysmed och Teres Lindberg (båda S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1478 av Robert Hannah (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:1478 av Robert Hannah FP Situationen för hbtq-flyktingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ifall RFSL bör tilldelas större ekonomiskt stöd för att kunna stötta asylsökande hbtq-personer och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:1478 av Robert Hannah (FP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1478 av Robert Hannah (FP) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:1435 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1435 av Börje Vestlund m.fl. S Flyktingskap och hbt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av Genèvekonventionens flyktingdefinition


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:1435 av Börje Vestlund m.fl. (S) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:1435 av Börje Vestlund m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:1422 av Anette Åkesson (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1422 av Anette Åkesson M Frusen sjukpenninggrundande inkomst SGI vid utflytt från Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av ändringar i regelverket som gör det möjligt att frysa svenska medborgares sjukpenninggrundande inkomst


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1422 av Anette Åkesson (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1422 av Anette Åkesson (M) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:1412 av Petter Löberg och Ann-Christin Ahlberg (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1412 av Petter Löberg och Ann-Christin Ahlberg båda S En översyn av utlänningslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av utlänningslagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering En av den mest uppmärksammade avvisningarna


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1412 av Petter Löberg och Ann-Christin Ahlberg (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1412 av Petter Löberg och Ann-Christin Ahlberg (båda S) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:1406 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S)

Motion till riksdagen 2015/16:1406 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz båda S Garantipension till hemlandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av att upprätta avtal med länder om att garantipensionen får medföras till hemlandet och tillkännager


Utskottsberedning: 2015/16:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1406 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1406 av Åsa Westlund och Ingela Nylund Watz (båda S) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1399 av Yilmaz Kerimo (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1399 av Yilmaz Kerimo S Rutinerna för ansökan om besöksvisum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av förenklade rutiner för ansökan om besöksvisum och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler av dem som bor i Sverige


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1399 av Yilmaz Kerimo (S) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1399 av Yilmaz Kerimo (S) (pdf, 60 kB)

Motion 2015/16:1378 av Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2015/16:1378 av Ola Johansson C Fruimport och våld mot anknytningskvinnor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i Migrationsverkets register ska föras in även anknytningspersonens namn för att lättare upptäcka fall av serieimporterande män som


Utskottsberedning: 2015/16:SfU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1378 av Ola Johansson (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1378 av Ola Johansson (C) (pdf, 65 kB)

Motion 2015/16:1371 av Rickard Persson och Rasmus Ling (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:1371 av Rickard Persson och Rasmus Ling båda MP Gränshinder inom socialförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undanröja gränshinder inom socialförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Varje dag gränsarbetar


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1347 av Sofia Fölster (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1347 av Sofia Fölster M Arbetsgivaravgifterna för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att sänka arbetsgivaravgifterna för unga och tillkännager detta för regeringen. Motivering En av de viktigaste reformerna i Alliansens


Utskottsberedning: 2015/16:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1347 av Sofia Fölster (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1347 av Sofia Fölster (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:1342 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1342 av Linus Bylund och Paula Bieler båda SD Frivilligt barnbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att göra barnbidraget frivilligt så att varje förälder själv får välja varje år om han eller hon vill fortsätta


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1342 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1342 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1319 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1319 av Sara-Lena Bjälkö SD Inkomstprövning av barnbidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en inkomstprövning av barnbidraget och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barnbidrag är ett statligt ekonomiskt stöd som betalas ut


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1319 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1319 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:1318 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1318 av Linus Bylund och Paula Bieler båda SD Förenklad överföring av pensionsrätter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur många som skulle kunna tänkas använda sig av en förenklad möjlighet att föra över pensionsrätter, hur


Utskottsberedning: 2015/16:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1318 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1318 av Linus Bylund och Paula Bieler (båda SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1305 av Magnus Persson (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1305 av Magnus Persson SD Svensk arbetsmarknadsprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gällande svensk arbetsmarknadsprövning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som det är idag används EU:s utstationeringsdirektiv som


Utskottsberedning: 2015/16:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1305 av Magnus Persson (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1305 av Magnus Persson (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:1302 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1302 av Richard Jomshof SD Folkomröstning om invandringspolitiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att låta det svenska folket få besluta om den svenska invandringspolitiken i en folkomröstning och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1302 av Richard Jomshof (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1302 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:1288 av Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1288 av Richard Jomshof SD Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att genomföra en annonskampanj i likhet med vad Danmark gjort i syfte att minska antalet asylsökande som tar sig till Sverige,


Utskottsberedning: 2015/16:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1288 av Richard Jomshof (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1288 av Richard Jomshof (SD) (pdf, 61 kB)