Dokument & lagar (213 träffar)

Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:149 Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor S12001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att kärnkraften ska betala


Utskottsberedning: 2011/12:CU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:C8 av Veronica Palm m.fl. (S, MP, V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. V Behovet av förändringar i utlänningslagen och utlänningsförordningen väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt V031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till förändringar i utlänningslagen

2011-05-18

Motion 2010/11:V31 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 54 kB)

Motion 2010/11:U15 av Bodil Ceballos m.fl. (MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:U15 av Bodil Ceballos m.fl. MP, V med anledning av prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel MP025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fortsatt principiellt förbud mot utförsel av


Utskottsberedning: 2010/11:UU3
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2010/11:U15 av Bodil Ceballos m.fl. (MP, V) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. MP Högre säkerhet i svenska kärnreaktorer väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt MP100 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att de fyra äldsta


Utskottsberedning: 2010/11:NU26
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2010/11:N5 av Maria Wetterstrand m.fl. (MP) (doc, 119 kB)

Motion 2010/11:N4 av Lars Johansson m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:N4 av Lars Johansson m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:87 Utländsk näringsverksamhet i Sverige S68107 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag på åtgärder för att värna den svenska arbetsmarknadsmodellen genom krav på


Utskottsberedning: 2010/11:NU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2010/11:N4 av Lars Johansson m.fl. (S, MP, V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:-S68106 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, V)

Motion till riksdagen 2010/11:S68106 av Maryam Yazdanfar m.fl. S, V med anledning av prop. 2010/11:63 Komplettering av den nya plan- och bygglagen S68106 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tiden fram till den 2 maj 2011 tas till vara för

2011-02-17

Motion 2010/11:-S68106 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, V) (doc, 72 kB)

Motion 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. S, V, MP med anledning av prop. 2010/11:64 Två strandskyddsfrågor s12005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om upphävande av och dispens från strandskyddet i statliga vattenskyddsområden.


Utskottsberedning: 2010/11:MJU18
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:MJ5 av Matilda Ernkrans m.fl. (S, V, MP) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:N2 av Lise Nordin och Kent Persson (MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:N2 av Lise Nordin och Kent Persson MP, V med anledning av prop. 2010/11:56 Prioritering av samhällsviktiga elanvändare MP015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:56 Prioritering av samhällsviktiga elanvändare. Motivering En proposition som rör konsekvenserna


Utskottsberedning: 2010/11:NU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N2 av Lise Nordin och Kent Persson (MP, V) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ju8 av Morgan Johansson m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju8 av Morgan Johansson m.fl. S, MP, V med anledning av skr. 2010/11:66 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 S96005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2010/11:JuU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:Ju8 av Morgan Johansson m.fl. (S, MP, V) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S, V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. S, V, MP med anledning av prop. 2010/11:45 Förbättrad skydd mot stalkning S96004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rekvisitet påtaglig risk när det gäller kontaktförbud i en gemensam


Utskottsberedning: 2010/11:JuU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2010/11:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S, V, MP) (doc, 55 kB)

Motion 2010/11:T8 av Siv Holma m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T8 av Siv Holma m.fl. V, MP med anledning av prop. 2010/11:26 Alkolås efter rattfylleri V006 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen omgående bör återkomma till riksdagen med ett förslag som omfattar


Utskottsberedning: 2010/11:TU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:T8 av Siv Holma m.fl. (V, MP) (doc, 60 kB)

Motion 2010/11:T6 av Siv Holma m.fl. (V, MP)

Motion till riksdagen 2010/11:T6 av Siv Holma m.fl. V, MP med anledning av prop. 2010/11:25 Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet V005 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2010/11:TU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2010/11:T6 av Siv Holma m.fl. (V, MP) (doc, 61 kB)

Motion 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. S, MP, V med anledning av prop. 2010/11:31 Bättre möjlighet till skuldsanering S83023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förhindra överskuldsättning. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2010/11:CU9
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 1 avslag, 4 bifall,

Motion 2010/11:C4 av Maryam Yazdanfar m.fl. (S, MP, V) (doc, 65 kB)

Motion 2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP)

Motion till riksdagen 2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. KD, C, FP Aktiv politik till stöd för demokrati i Burma KD404 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den svenska regeringen ska vara en tydlig röst till stöd för den demokratiska oppositionen


Utskottsberedning: 2010/11:UU2 2010/11:UU3 2011/12:UU8
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2010/11:U319 av Caroline Szyber m.fl. (KD, C, FP) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. M, FP, C, KD Norrköpings hamns strategiska betydelse M902 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Norrköpings hamns strategiska betydelse för Sverige och den fjärde storstadsregionen samt vikten


Utskottsberedning: 2010/11:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:T512 av Gunnar Axén m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 59 kB)

Motion 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson (FP, M)

Motion till riksdagen 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson FP, M Tillgång till geriatriker FP1300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om grundutbildningen och specialistutbildningen av läkare i geriatrik. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:SoU9 2010/11:UbU11 2010/11:UbU12
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2010/11:So503 av Barbro Westerholm och Finn Bengtsson (FP, M) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:N387 av Staffan Anger och Per Åsling (M, C)

Motion till riksdagen 2010/11:N387 av Staffan Anger och Per Åsling M, C Finansiering av groddföretag M1381 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över finansieringen av groddföretag genom garantier från staten. Motivering Finansieringssystemen


Utskottsberedning: 2010/11:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:N387 av Staffan Anger och Per Åsling (M, C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP, FP, C)

Motion till riksdagen 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. MP, FP, C Rökfri arbetsplats MP1802 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att de rökrum som nu finns tas bort inom riksdagens arbetsområde och att utomhusrökningen begränsas till


Utskottsberedning: 2010/11:KU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K427 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP, FP, C) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD)

Motion till riksdagen 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. M, FP, C, KD 100 år sedan Raoul Wallenbergs födelse m910 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att högtidlighålla 100-årsdagen av Raoul Wallenbergs födelse den 4 augusti 2012 genom att göra


Utskottsberedning: 2010/11:KU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:K409 av Gustav Blix m.fl. (M, FP, C, KD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Fi265 av Thomas Östros m.fl. (S, MP, V)

Motion till riksdagen 2010/11:Fi265 av Thomas Östros m.fl. S, MP, V Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner V425 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2010/11:FiU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Fi265 av Thomas Östros m.fl. (S, MP, V) (doc, 54 kB)