Dokument & lagar (13 198 träffar)

Motion 2019/20:2411 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2411 av Sofia Westergren M Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna till en utökning av Bohusbanan och tillkännager detta för regeringen. Motivering Tillväxten i Göteborgs lokala arbetsmarknad har under de


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2411 av Sofia Westergren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2411 av Sofia Westergren (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2410 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2410 av Sofia Westergren M Bro bör ersätta färja där det är samhällsekonomiskt lönsamt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheten att ersätta Trafikverkets färjor med broar där det är samhällsekonomiskt lönsamt och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2410 av Sofia Westergren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2410 av Sofia Westergren (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2409 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2409 av Sofia Westergren M Registrering av äldre fordon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av befintlig lagstiftning så att äldre fordon under vissa omständigheter undantas från krav på ursprungshandlingar vid registrering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2409 av Sofia Westergren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2409 av Sofia Westergren (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2404 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2404 av Sofia Westergren M Samlingskort för yrkestrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samla funktioner på körkortet eller på annat sätt effektivisera antalet kort för yrkeschaufförer och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2404 av Sofia Westergren (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2404 av Sofia Westergren (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2403 av Sofia Westergren (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2403 av Sofia Westergren M Minska den osunda konkurrensen för svenska åkare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att miljözon ska gälla för utlandsregistrerade bilar på samma sätt som svenska bilar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: SkU 2019/20:TU6

Motion 2019/20:2403 av Sofia Westergren (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2403 av Sofia Westergren (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2402 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2402 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall båda M Undantag för utbildning för yrkeskompetensbevis Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över utbildningskraven på YKB för förare med lång körvana och yrkeskunskap och tillkännager


Utskottsberedning: 2019/20:TU6

Motion 2019/20:2402 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2402 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2397 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2397 av Lars Beckman M Vinterväghållning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att vinterväghållningen fungerar i hela Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många allvarliga trafikolyckor har inträffat på


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2397 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2397 av Lars Beckman (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2395 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2395 av Ida Drougge M Spårväg City Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att staten tar sin del av ansvaret och planerar för statlig medfinansiering av utbyggnad av Spårväg City och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2395 av Ida Drougge (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2395 av Ida Drougge (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:2394 av Karin Enström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2394 av Karin Enström M Mobilförbud på cykel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att undersöka hur många olyckor som orsakas av mobilsurfande cyklister och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2394 av Karin Enström (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2394 av Karin Enström (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2391 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2391 av Lars Beckman M Förbättrat vägnät Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att myndigheter inte ska överföra vägar till enskilda som motsätter sig det och att det bör finnas bra och farbara vägar i hela Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2391 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2391 av Lars Beckman (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2389 av Erik Ottoson M Tvärförbindelse Södertörn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast bör säkerställa full finansiering av Tvärförbindelse Södertörn så att projektet kan fortlöpa enligt plan, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2389 av Erik Ottoson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:2387 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2387 av David Josefsson M Möjlighet för andra aktörer att sälja biljetter via SJ:s webbplats och app Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av konkurrensneutral tillgång till digital infrastruktur kopplat till biljett- och betalningssystem


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2387 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2387 av David Josefsson (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:2386 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2386 av David Josefsson M Uppmuntra användande av miljöbilar och bilpooler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen för att tillåta differentiering av parkeringsavgifter och trängselskatt samt parkeringsvillkor i syfte


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2386 av David Josefsson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2386 av David Josefsson (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard M Utbyggnad av E18-sträckan KöpingVästjädra Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheterna att påskynda utbyggnaden av E18 mellan Köping och Västjädra till motorvägsstandard och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2385 av Mikael Damsgaard (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2384 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2384 av Ida Drougge M Transport av släp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över nuvarande regler för körkort som gör att små lätta bilar med sämre bromssystem tillåts dra större och tyngre släp än vad större och säkrare bilar gör


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2384 av Ida Drougge (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2384 av Ida Drougge (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard M Järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Trafikverket att inleda planering av en ny järnvägsförbindelse mellan Mälarbanan och Ostkustbanan


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2379 av Mikael Damsgaard (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2378 av Ida Drougge M Östlig förbindelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av projektet Östlig förbindelse i Stockholms län och tillkännager detta för regeringen. Motivering Stockholms befolkning ökar i rekordfart. Sedan många år


Utskottsberedning: 2019/20:TU7

Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2378 av Ida Drougge (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2360 av Lars Beckman M Gaturenhållning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen rörande gaturenhållning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Medierna har  rapporterat om risken för hälsoeffekter av fastighetsägarnas


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2360 av Lars Beckman (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2348 av Lars Beckman (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2348 av Lars Beckman M Försäljning av Arento AB Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avyttra statens ägande i Arento AB och tillkännager detta för regeringen. Motivering Arento AB är ett helsvenskt statligt bolag som ingår i Sveviakoncernen


Utskottsberedning: TU

Motion 2019/20:2348 av Lars Beckman (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2348 av Lars Beckman (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. S Posttjänster på lika villkor i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om posttjänster på lika villkor i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Långa avstånd, litet utbud av butiker


Utskottsberedning: 2019/20:TU5

Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2336 av Linus Sköld m.fl. (S) (pdf, 75 kB)