Dokument & lagar (1 träffar)

Yttrande 1978/79:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. TU 1978/79:ly Trafikutskottets yttrande 1978/79:1 y över propositionen 1978/79:125 med förslag om tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1978/79 såvitt avser viss avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster Till finansutskottet Finansutskottet

1978-12-31

Yttrande 1978/79:TU1 (pdf, 57 kB)