Dokument & lagar (1 träffar)

Yttrande 1980/81:TU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Trafikutskottets yttrande 1980/81:ly över proposition 1980/81:93 om överlåtelse av statens aktier i Data-saab AB till Telefonaktiebolaget L M Ericsson m. m. jämte motion Till näringsulskottet Genom beslut den 24 febmari 1981 har näringsutskottet berett

1980-12-31

Yttrande 1980/81:TU1 (pdf, 83 kB)