Dokument & lagar (2 288 träffar)

Yttrande 2009/10:FiU1y

2009/10:FiU1 Obligatoriskt utgiftstak Finansutskottets yttrande 2009/10:FiU1 Obligatoriskt utgiftstak Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beredde den 13 oktober 2009 finansutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2009/10:5 Obligatoriskt utgiftstak samt en följdmotion, motion 2009/10:K1

2009-11-11

Yttrande 2009/10:FiU1y (pdf, 52 kB)

Yttrande 2009/10:KU3y

2009/10:KU3 Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen Konstitutionsutskottets yttrande 2009/10:KU3 Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen Till arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet har den 13 oktober 2009 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2009/10:7

2009-11-10

Yttrande 2009/10:KU3y (pdf, 39 kB)

Yttrande 2009/10:JuU2y

2009/10:JuU2 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU2 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet Till socialförsäkringsutskottet Inledning Socialförsäkringsutskottet har den 3 november 2009 beslutat bereda bl.a. justitieutskottet

2009-11-10

Yttrande 2009/10:JuU2y (pdf, 39 kB)

Yttrande 2009/10:KU4y

2009/10:KU4 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. Konstitutionsutskottets yttrande 2009/10:KU4 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. Till näringsutskottet Näringsutskottet har den 13 oktober 2009 berett konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition

2009-11-09

Yttrande 2009/10:KU4y (pdf, 64 kB)

Yttrande 2009/10:SkU2y

2009/10:SkU2 Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Skatteutskottets yttrande 2009/10:SkU2 Ramen för utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Till finansutskottet Finansutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att avge yttrande över proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 och de motioner

2009-11-05

Yttrande 2009/10:SkU2y (pdf, 74 kB)

Yttrande 2009/10:SkU1y

2009/10:SkU1 Skattefrågor i budgetpropositionen för 2010 Skatteutskottets yttrande 2009/10:SkU1 Skattefrågor i budgetpropositionen för 2010 Till finansutskottet Finansutskottet har berett skatteutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010 och de motioner som behandlas i

2009-11-05

Yttrande 2009/10:SkU1y (pdf, 365 kB)

Yttrande 2009/10:AU1y

2009/10:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2009/10:AU1 Ramar för utgiftsområdena 13 Integration och jämställdhet och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga berörda utskott tillfälle

2009-11-02

Yttrande 2009/10:AU1y (pdf, 100 kB)

Yttrande 2009/10:SfU1y

2009/10:SfU1 Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 Socialförsäkringsutskottets yttrande 2009/10:SfU1 Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att bereda socialförsäkringsutskottet tillfälle att avge yttrande över de delar av budgetpropositionen för 2010 volym 1 jämte motioner

2009-10-29

Yttrande 2009/10:SfU1y (pdf, 52 kB)

Yttrande 2009/10:SoU1y

2009/10:SoU1 Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Socialutskottets yttrande 2009/10:SoU1 Ramen för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet har den 24 september 2009 beslutat att bereda bl.a. socialutskottet tillfälle att avge yttrande över

2009-10-28

Yttrande 2009/10:SoU1y (pdf, 63 kB)

Yttrande 2009/10:UU1y

2009/10:UU1 Utrikesförvaltningen Utrikesutskottets yttrande 2009/10:UU1 Utrikesförvaltningen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har vid sammanträde den 13 oktober 2009 beslutat att bereda utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen 2009/10:1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse jämte

2009-10-27

Yttrande 2009/10:UU1y (pdf, 62 kB)

Yttrande 2009/10:NU1y

2009/10:NU1 Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Näringsutskottets yttrande 2009/10:NU1 Ramar för utgiftsområdena 19 Regional tillväxt, 21 Energi och 24 Näringsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen

2009-10-23

Yttrande 2009/10:NU1y (pdf, 54 kB)

Yttrande 2009/10:KrU1y

2009/10:KrU1 Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Kulturutskottets yttrande 2009/10:KrU1 Ramen för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till finansutskottet Finansutskottet har berett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2010 i de delar

2009-10-22

Yttrande 2009/10:KrU1y (pdf, 43 kB)

Yttrande 2009/10:AU3y

2009/10:AU3 Genomförande av tjänstedirektivet Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2009/10:AU3 Genomförande av tjänstedirektivet Till näringsutskottet Näringsutskottet har berett arbetsmarknadsutskottet möjlighet att avge yttrande över proposition 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet och eventuella motioner.

2009-10-21

Yttrande 2009/10:AU3y (pdf, 42 kB)

Yttrande 2009/10:FöU1y

2009/10:FöU1 Hösttilläggsbudget för 2009 Försvarsutskottets yttrande 2009/10:FöU1 Hösttilläggsbudget för 2009 Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2009/10:2 Hösttilläggsbudget för 2009 tillsammans med eventuella motioner. Utskottets överväganden Propositionen

2009-10-20

Yttrande 2009/10:FöU1y (pdf, 40 kB)

Yttrande 2009/10:CU1y

2009/10:CU1 Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Civilutskottets yttrande 2009/10:CU1 Ramen för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle

2009-10-20

Yttrande 2009/10:CU1y (pdf, 54 kB)

Yttrande 2009/10:KU1y

2009/10:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Konstitutionsutskottets yttrande 2009/10:KU1y Ram för utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 24 september 2009 beslutat bereda övriga utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2009/10:1 Budgetpropositionen för 2010

2009-10-15

Yttrande 2009/10:KU1y (pdf, 32 kB)

Yttrande 2009/10:JuU1y

2009/10:JuU1 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Justitieutskottets yttrande 2009/10:JuU1 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Till försvarsutskottet Proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning har remitterats till försvarsutskottet. Den 9 juni 2009 beslutade försvarsutskottet

2009-09-24

Yttrande 2009/10:JuU1y (pdf, 41 kB)

Yttrande 2009/10:KU2y

2009/10:KU2 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Konstitutionsutskottets yttrande 2009/10:KU2 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 9 juni 2009 berett övriga utskott tillfälle att yttra sig över proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning

2009-09-23

Yttrande 2008/09:CU3y

2008/09:CU3 Stockholmsprogrammet Civilutskottets yttrande 2008/09:CU3 Stockholmsprogrammet Till justitieutskottet Kammaren har i enlighet med 10 kap. 4 riksdagsordningen den 23 juni 2009 hänvisat Europeiska kommissionens meddelande Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst, KOM2009 262 slutlig,

2009-08-24

Yttrande 2008/09:CU3y (pdf, 40 kB)

Yttrande 2008/09:SfU7y

2008/09:SfU7 Stockholmsprogrammet Socialförsäkringsutskottets yttrande 2008/09:SfU7 Stockholmsprogrammet Till justitieutskottet Justitieutskottet har den 11 juni 2009 beslutat bereda bl.a. socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens meddelande Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i

2009-08-21

Yttrande 2008/09:SfU7y (pdf, 79 kB)