Dokument & lagar (12 träffar)

Omröstning 2006/07:FöU10p3 Rättssäkerhetsgarantier

Votering: betänkande 2006/07:FöU10 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 3 Rättssäkerhetsgarantier Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö3 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 2. Datum: 2007-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2007-06-14

Omröstning 2006/07:FöU10p2 Propositionens lagförslag om försvarsunderrättelseverksamhet m.m.

Votering: betänkande 2006/07:FöU10 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 2 Propositionens lagförslag om försvarsunderrättelseverksamhet m.m. Riksdagen antar regeringens lagförslag till a lag om ändring i lagen 2000:130 om försvarsunderrättelseverksamhet och b lag om ändring i sekretesslagen 1980:100

2007-06-14

Omröstning 2006/07:FöU10p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2006/07:FöU10 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fö2 av Alice Åström m.fl. v2006/07:Fö3 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkandena 1 och 3 samt 2006/07:Fö4 av Ulrica Messing m.fl. sDatum: 2007-06-14 Omröstning i sakfrågan

2007-06-14

Omröstning 2006/07:FöU6p2 Preskriptionstiden

Votering: betänkande 2006/07:FöU6 Behandling av personuppgifter inom Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts underrättelseverksamhet, förslagspunkt 2 Preskriptionstiden Riksdagen bifaller proposition 2006/07:46 i denna del och avslår motion 2006/07:Fö1 av Gunilla Wahlén m.fl. v yrkande 5. Datum: 2007-04-25 Omröstning

2007-04-25

Omröstning 2006/07:FöU5p6 Kärntekniska föreskrifter

Votering: betänkande 2006/07:FöU5 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd, förslagspunkt 6 Kärntekniska föreskrifter Riksdagen avslår motion 2006/07:N345 av Maria Wetterstrand m.fl. mp yrkande 1. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2007-04-18

Omröstning 2006/07:FöU5p1 Elektromagnetisk strålning och elöverkänslighet

Votering: betänkande 2006/07:FöU5 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd, förslagspunkt 1 Elektromagnetisk strålning och elöverkänslighet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fö218 av Jan Lindholm mp yrkandena 1 och 4, 2006/07:Fö219 av Elina Linna m.fl. v yrkandena 1 och 8, 2006/07:Fö220 av Helena Frisk s2006/07:Fö221 av

2007-04-18

Omröstning 2006/07:FöU4p2 Nationellt krisledningsorgan

Votering: betänkande 2006/07:FöU4 Krishantering och skydd mot olyckor, förslagspunkt 2 Nationellt krisledningsorgan Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö227 av Jan Björkman och Kerstin Andersson båda sDatum: 2007-03-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2007-03-22

Omröstning 2006/07:FöU4p5 Ekonomisk ersättning vid naturkatastrofer

Votering: betänkande 2006/07:FöU4 Krishantering och skydd mot olyckor, förslagspunkt 5 Ekonomisk ersättning vid naturkatastrofer Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fö207 av Birgitta Sellén c2006/07:Fö217 av Dan Kihlström kd2006/07:Fö222 av Carina Hägg s och 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 42. Datum:

2007-03-22

Omröstning 2006/07:FöU1p15 Exportstöd

Votering: betänkande 2006/07:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2007, förslagspunkt 15 Exportstöd Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö238 yrkande 22. Datum: 2006-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 100 0 10 20 m 87

2006-12-13

Omröstning 2006/07:FöU1p1 Utgifterna m.m. inom utgiftsområde 6 för budgetåret 2007

Votering: betänkande 2006/07:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2007, förslagspunkt 1 Utgifterna m.m. inom utgiftsområde 6 för budgetåret 2007 Riksdagen bifaller proposition 2006/07:1 utgiftsområde 6 punkterna 1, 3, 6, 7, 9, 10, 12-15 och 18 samt avslår motionerna 2006/07:Fö214 och 2006/07:Fö238 yrkandena

2006-12-13

Omröstning 2006/07:FöU1p18 Samverkan vid kris

Votering: betänkande 2006/07:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2007, förslagspunkt 18 Samverkan vid kris Riksdagen avslår motion 2006/07:Fö232 yrkandena 1-3. Datum: 2006-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 109 0 20 m

2006-12-13

Omröstning 2006/07:FöU1p11 Insatsorganisationen

Votering: betänkande 2006/07:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2007, förslagspunkt 11 Insatsorganisationen Riksdagen bifaller proposition 2006/07:1 utgiftsområde 6 punkt 2 och avslår motion 2006/07:Fö238 yrkandena 10-16. Datum: 2006-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7

2006-12-13