Dokument & lagar (18 träffar)

Omröstning 2007/08:FöU15p1 Lagförslagen

Votering: betänkande 2007/08:FöU15 Lag om signalspaning m.m. förnyad behandlingförslagspunkt 1 Lagförslagen Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om ändring i lagen 2000:130 om försvarsunderrättelseverksamhet såvitt avser 2 andra stycket andra meningen, b lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet,

2008-06-19

Omröstning 2007/08:FöU13p4 Miljöfrågor

Votering: betänkande 2007/08:FöU13 Vissa frågor rörande Försvarsmaktens organisation m.m.förslagspunkt 4 Miljöfrågor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. mp yrkandena 24 och 25, 2006/07:MJ334 av Lena Olsson m.fl. v yrkande 7 och 2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. s yrkandena 20 och 21.

2008-05-20

Omröstning 2007/08:FöU12p2 Inrättande av den nya myndigheten genom riksdagsbeslut

Votering: betänkande 2007/08:FöU12 Stärkt krisberedskap, förslagspunkt 2 Inrättande av den nya myndigheten genom riksdagsbeslut Riksdagen avslår motion 2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. s, v, mp yrkande 1. Datum: 2008-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2008-05-20

Omröstning 2007/08:FöU12p14 Samordning av IT-säkerheten

Votering: betänkande 2007/08:FöU12 Stärkt krisberedskap, förslagspunkt 14 Samordning av IT-säkerheten Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. s, v, mp yrkande 10 och 2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. s yrkande 30. Datum: 2008-05-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2008-05-20

Omröstning 2007/08:FöU12p4 Räddningsskolorna

Votering: betänkande 2007/08:FöU12 Stärkt krisberedskap, förslagspunkt 4 Räddningsskolorna Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s yrkande 37, 2007/08:Fö16 av Monica Green m.fl. s2007/08:Fö17 av Anders Karlsson m.fl. s, v, mp yrkande 9, 2007/08:Fö18 av Björn von Sydow och Christina Axelsson båda

2008-05-20

Omröstning 2007/08:FöU11p1 Strategiska flygtransporter

Votering: betänkande 2007/08:FöU11 Multilateralt samarbete om strategiska flygtransporter, förslagspunkt 1 Strategiska flygtransporter Riksdagen godkänner Sveriges anslutning till det multilaterala samarbetet om strategiska flygtransporter, SAC. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:56 och avslår motionerna 2007/08:Fö10

2008-05-19

Omröstning 2007/08:FöU9p1 Elektromagnetisk strålning och elkänslighet

Votering: betänkande 2007/08:FöU9 Strålningsskydd, förslagspunkt 1 Elektromagnetisk strålning och elkänslighet Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fö202 av Jan Lindholm m.fl. mp yrkandena 1 och 5, 2007/08:Fö213 av Elina Linna m.fl. v yrkandena 1 och 4, 2007/08:Fö225 av Kerstin Engle och Helene Petersson i Stockaryd båda

2008-04-09

Omröstning 2007/08:FöU8p1 Naturkatastroffond m.m.

Votering: betänkande 2007/08:FöU8 Naturkatastroffond m.m.förslagspunkt 1 Naturkatastroffond m.m. Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fö201 av Ulla Andersson m.fl. v2007/08:Fö212 av Lars Gustafsson kd2007/08:Fö215 av Birgitta Sellén och Lennart Pettersson båda c2007/08:Fö230 av Mikael Oscarsson kd2007/08:Fö236 av Dan Kihlström

2008-03-18

Omröstning 2007/08:FöU7p1 Jämställdhet och mångfald

Votering: betänkande 2007/08:FöU7 Vissa frågor rörande Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 1 Jämställdhet och mångfald Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 34, 2006/07:Fö213 av Gunilla Wahlén m.fl. v yrkandena 1-6, 2006/07:Fö215 av Marietta de Pourbaix-Lundin m2006/07:Fö224 av Johan

2008-03-12

Omröstning 2007/08:FöU7p3 Gemensam grundläggande utbildning

Votering: betänkande 2007/08:FöU7 Vissa frågor rörande Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 3 Gemensam grundläggande utbildning Riksdagen avslår motion 2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. s yrkande 7. Datum: 2008-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-03-12

Omröstning 2007/08:FöU7p2 Internationellt fredsarbete

Votering: betänkande 2007/08:FöU7 Vissa frågor rörande Försvarsmaktens personal, förslagspunkt 2 Internationellt fredsarbete Riksdagen avslår motionerna 2006/07:U233 av Eva Flyborg fp yrkandena 7 och 8, 2006/07:Fö212 av Gunilla Wahlén m.fl. v yrkandena 1-4 och 6, 2006/07:Fö223 av Holger Gustafsson kd2006/07:Fö224 av

2008-03-12

Omröstning 2007/08:FöU5p1 Riksrevisionens styrelses framställning angående säkerheten vid vattenkraftsdammar

Votering: betänkande 2007/08:FöU5 Säkerheten vid vattenkraftsdammar, förslagspunkt 1 Riksrevisionens styrelses framställning angående säkerheten vid vattenkraftsdammar Riksdagen avslår framställning 2007/08:RRS5 och motionerna 2007/08:Fö4 yrkandena 1 och 2 samt 2007/08:Fö5 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-03-05 Omröstning

2008-03-05

Omröstning 2007/08:FöU6p2 Djupa borrhål

Votering: betänkande 2007/08:FöU6 Kärnteknisk säkerhet, förslagspunkt 2 Djupa borrhål Riksdagen avslår motion 2007/08:Fö252 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 82 0 0 15 c 25 0 0 4

2008-02-20

Omröstning 2007/08:FöU4p4 Lokala säkerhetsnämnder

Votering: betänkande 2007/08:FöU4 Beredskapen för kärnkraftsolyckor, förslagspunkt 4 Lokala säkerhetsnämnder Riksdagen avslår motion 2007/08:N378 yrkandena 6 och 7. Datum: 2007-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 116 0 0 14 M 89 0 0 8

2007-12-19

Omröstning 2007/08:FöU1p7 Materielprojekt

Votering: betänkande 2007/08:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2008, förslagspunkt 7 Materielprojekt Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materielprojekt under 2008. Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:1 Utgiftsområde 6 punkt 8 och avslår motionerna 2007/08:Fi277

2007-12-05

Omröstning 2007/08:FöU1p1 Budget för utgiftsområde 6

Votering: betänkande 2007/08:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2008, förslagspunkt 1 Budget för utgiftsområde 6 Riksdagen a för 2008 anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet enligt vad utskottet föreslår i bilaga 3, b bemyndigar regeringen att för 2008 utnyttja en

2007-12-05

Omröstning 2007/08:FöU1p8 Försvarsindustristrategi

Votering: betänkande 2007/08:FöU1 Försvar samt beredskap mot sårbarhet budgetåret 2008, förslagspunkt 8 Försvarsindustristrategi Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Fö209 av Christin Hagberg s2007/08:Fö229 av Alf Svensson kd och 2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. s yrkandena 15 och 17. Datum: 2007-12-05 Omröstning

2007-12-05

Omröstning 2007/08:FöU3p3 Förändring av totalförsvarsplikten

Votering: betänkande 2007/08:FöU3 Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m.förslagspunkt 3 Förändring av totalförsvarsplikten Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fö5 yrkande 6, 2006/07:Fö209, 2006/07:Fö212 yrkande 5, 2006/07:Fö216, 2006/07:Fö238 yrkandena 28 och 29, 2006/07:A270 yrkande 52, 2007/08:Fi277 yrkande 36,

2007-11-21