Dokument & lagar (11 träffar)

Omröstning 2010/11:FöU4p4 Grundorganisationen

Votering: betänkande 2010/11:FöU4 Försvarsmakten, förslagspunkt 4 Grundorganisationen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fö222 av Eva Flyborg FP2010/11:Fö245 av Sten Bergheden M2010/11:Fö247 av Urban Ahlin m.fl. S och 2010/11:Fö250 av Krister Hammarbergh MDatum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2011-04-28

Omröstning 2010/11:FöU4p8 Rapportering om utlandsförband

Votering: betänkande 2010/11:FöU4 Försvarsmakten, förslagspunkt 8 Rapportering om utlandsförband Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö5 av Mikael Jansson och Richard Jomshof båda SDDatum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18

2011-04-28

Omröstning 2010/11:FöU4p3 Luftförsvarsutredning

Votering: betänkande 2010/11:FöU4 Försvarsmakten, förslagspunkt 3 Luftförsvarsutredning Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om en luftförsvarsutredning. Därmed bifaller riksdagen delvis motion 2010/11:Fö210 av Peter Rådberg och Bodil Ceballos båda MPDatum: 2011-04-28 Omröstning i

2011-04-28

Omröstning 2010/11:FöU4p7 Återkomma om deltagande, styrning och information om den nordiska stridsgruppen m.m.

Votering: betänkande 2010/11:FöU4 Försvarsmakten, förslagspunkt 7 Återkomma om deltagande, styrning och information om den nordiska stridsgruppen m.m. Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö6 av Håkan Juholt m.fl. S yrkandena 1-3. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti

2011-04-28

Omröstning 2010/11:FöU4p5 Kvinnor, fred och säkerhet

Votering: betänkande 2010/11:FöU4 Försvarsmakten, förslagspunkt 5 Kvinnor, fred och säkerhet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:U236 av Eva Flyborg m.fl. FP yrkandena 7 och 8 samt 2010/11:U296 av Hans Linde m.fl. V yrkandena 18, 19, 21 och 22. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-04-28

Omröstning 2010/11:FöU5p2 Tillsättande av en kommission

Votering: betänkande 2010/11:FöU5 Elkänslighet, förslagspunkt 2 Tillsättande av en kommission Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö206 av Jan Lindholm MP yrkande 2. Datum: 2011-04-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 10 M 99 0 0 8

2011-04-27

Omröstning 2010/11:FöU2p1 Krisberedskap

Votering: betänkande 2010/11:FöU2 Samhällets krisberedskap, förslagspunkt 1 Krisberedskap Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fö215 av Kew Nordqvist m.fl. MP och 2010/11:Fö236 av Anti Avsan MDatum: 2011-04-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-04-07

Omröstning 2010/11:FöU2p11 Skador förorsakade av klimatförändringarna

Votering: betänkande 2010/11:FöU2 Samhällets krisberedskap, förslagspunkt 11 Skador förorsakade av klimatförändringarna Riksdagen avslår motionerna 2010/11:Fö203 av Phia Andersson och Ann-Kristine Johansson båda S2010/11:Fö211 av Lars Tysklind FP2010/11:Fö213 av Sten Bergheden M och 2010/11:Fö233 av Lars Gustafsson

2011-04-07

Omröstning 2010/11:FöU3p1 Ny skrivelse

Votering: betänkande 2010/11:FöU3 Årlig rapport om signalspaning för 2010, förslagspunkt 1 Ny skrivelse Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö4 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2011-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17

2011-03-03

Omröstning 2010/11:FöU3p2 Upphävande av signalspaningslagstiftningen och tillsättande av en utredning

Votering: betänkande 2010/11:FöU3 Årlig rapport om signalspaning för 2010, förslagspunkt 2 Upphävande av signalspaningslagstiftningen och tillsättande av en utredning Riksdagen avslår motion 2010/11:Fö4 av Peter Rådberg m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2011-03-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-03-03

Omröstning 2010/11:FöU1p2 Materielprojekt samt bemyndigande och investeringsplan för anskaffning av materiel m.m.

Votering: betänkande 2010/11:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 2011, förslagspunkt 2 Materielprojekt samt bemyndigande och investeringsplan för anskaffning av materiel m.m. Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om anskaffning av materiel, bemyndigar regeringen att under 2011 för ramanslaget

2010-12-15