Dokument & lagar (9 träffar)

Omröstning 2002/03:UMJU1p4 Förändrade konsumtions- och produktionsmönster

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 4 Förändrade konsumtions- och produktionsmönster Riksdagen avslår motionerna 2002/03:K432 yrkande 17, 2002/03:U293 yrkande 1, 2002/03:MJ8 yrkande 2, 2002/03:MJ9 yrkande 6, 2002/03:MJ10 yrkandena 12-15 och 2002/03:MJ11

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p3 Hållbarhetskommission

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 3 Hållbarhetskommission Riksdagen avslår motion 2002/03:MJ8 yrkande 1. Datum: 2003-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 c, fp, kd, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 130

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p2 Institutionellt ramverk

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 2 Institutionellt ramverk Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U239 yrkande 3, 2002/03:U263 yrkande 10, 2002/03:U310 yrkandena 10, 13 och 16, 2002/03:U324 yrkande 9, 2002/03:MJ7 yrkandena 1 och 3, 2002/03:MJ10 yrkandena

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p1 Globalisering

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 1 Globalisering Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U293 yrkande 3, 2002/03:U294 yrkande 19, 2002/03:U298 yrkandena 11 och 12, 2002/03:U310 yrkandena 2, 11 och 15, 2002/03:MJ7 yrkandena 2 och 9, 2002/03:MJ8 yrkande

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p8 Skuldavskrivningar och demokratiska respektive ekonomiska reformer

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 8 Skuldavskrivningar och demokratiska respektive ekonomiska reformer Riksdagen avslår motionerna 2002/03:MJ7 yrkande 8, 2002/03:MJ8 yrkande 5 och 2002/03:MJ10 yrkande 8. Datum: 2003-05-21 Omröstning i sakfrågan

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p7 Fattigdomsbekämpning

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 7 Fattigdomsbekämpning Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U239 yrkande 2, 2002/03:U310 yrkandena 12 och 14, 2002/03:U313 yrkandena 3 och 4, 2002/03:MJ8 yrkande 7, 2002/03:MJ9 yrkandena 4, 5 och 8 och 2002/03:MJ10

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p11 Vatten som mänsklig rättighet

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 11 Vatten som mänsklig rättighet Riksdagen avslår motion 2002/03:U306 yrkande 1. Datum: 2003-05-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 130

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p17 Kunskap och information om hållbar utveckoing

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 17 Kunskap och information om hållbar utveckoing Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U293 yrkande 6, 2002/03:U310 yrkandena 1, 3, 4 och 9, 2002/03:MJ7 yrkande 4, 2002/03:MJ9 yrkande 13 och 2002/03:MJ10 yrkande 1.

2003-05-21

Omröstning 2002/03:UMJU1p13 Energi

Votering: betänkande 2002/03:UMJU1 Johannesburg FN:s världstoppmöte om hållbarutveckling, förslagspunkt 13 Energi Riksdagen avslår motionerna 2002/03:U239 yrkande 5, 2002/03:U284 yrkande 18, 2002/03:U288 yrkandena 1-3, 2002/03:U310 yrkande 7, 2002/03:U313 yrkande 10, 2002/03:U322 yrkande 23, 2002/03:U326 yrkande 11,

2003-05-21