Dokument & lagar (1 486 träffar)

Motion 1943:499 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 498499. 5 Nr 498. Av herr Stattin m. fl.i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 346, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom m. m. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 360.Stockholm den 30 oktober

1943-10-30

Motion 1943:499 Andra kammaren - höst (pdf, 140 kB)

Motion 1943:498 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 498499. 5 Nr 498. Av herr Stattin m. fl.i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 346, med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom m. m. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 360.Stockholm den 30 oktober

1943-10-30

Motion 1943:498 Andra kammaren - höst (pdf, 140 kB)

Motion 1943:496 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 495496. 1 Nr 495. Av herrar Thorell och Kirke, i anledning av Kungl. Maj.ts i proposition nr 344 framlagda förslag om anslag till befrämjande av landsbygdens elektrifiering. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 346.Stockholm den 29 oktober 1943. E. Thorell. E. Birke. Nr 496. Av herr

1943-10-30

Motion 1943:496 Andra kammaren - höst (pdf, 130 kB)

Motion 1943:495 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 495496. 1 Nr 495. Av herrar Thorell och Kirke, i anledning av Kungl. Maj.ts i proposition nr 344 framlagda förslag om anslag till befrämjande av landsbygdens elektrifiering. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 346.Stockholm den 29 oktober 1943. E. Thorell. E. Birke. Nr 496. Av herr

1943-10-30

Motion 1943:495 Andra kammaren - höst (pdf, 122 kB)

Motion 1943:494 Andra kammaren - höst

Motioner i Amira kammaren, nr 494. 9 7T o i lii vil L 7 U: Nr 494. Av herr Hedlund i Östersund, i anledning av Kungl. Majda proposition, nr 352, med förslag till lag om ändring i utlänningslagen den 11 juni 1937 nr 344Genom propositionen nr 352 har Kungl. Maj t för riksdagen framlagt förslag till vissa ändringar i utlänningslagen

1943-10-30

Motion 1943:494 Andra kammaren - höst (pdf, 192 kB)

Motion 1943:493 Andra kammaren - höst

6 Motioner i Andra kammaren, nr 493. Nr 493. Av herr Henriksion, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 350, med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av förordningen den 14 juni 1940 nr 478 örn nöjesskatt. I proposition nr 350 har Kungl. Maj t för riksdagen framlagt förslag till förordning angående

1943-10-30

Motion 1943:493 Andra kammaren - höst (pdf, 229 kB)

Motion 1943:492 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 492. 5 Nr 492. Av herr Lundberg i Hälsingborg m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 345, med förslag till förordning örn ändring i vissa delar ccv taxeringsförordningen den 28 september 1928 nr 379m. m. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 355.Stockholm den 30 oktober

1943-10-30

Motion 1943:492 Andra kammaren - höst (pdf, 105 kB)

Motion 1943:491 Andra kammaren - höst

4 Motioner i Andra kammaren, nr 491. Nr 491. Av herr Lundberg i Hälsingborg m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 345, med förslag till förordning örn ändring i vissa delar av taxeringsförordningen den 28 september 1928 nr 379m. m. Lika lydande med motion i Första kammaren nr 353.Stockholm den 30 oktober

1943-10-30

Motion 1943:491 Andra kammaren - höst (pdf, 110 kB)

Motion 1943:490 Andra kammaren - höst

Motioner i Andra kammaren, nr 490. 1 Nr 490. Av herrar Persson i Falla och Janson i Frändesta, i anledning 345, med förslag till förar t axeringsför ordning en m. m. av Kungl. Maj:ts proposition, nr ordning örn ändring i vissa delar den 28 september 1928 nr 379Kungl. Maj t har i proposition nr 345 till riksdagen

1943-10-30

Motion 1943:490 Andra kammaren - höst (pdf, 215 kB)

Motion 1943:486 Andra kammaren - höst

10 Motioner i Andra kammaren, nr 486. Nr 486. Av herrar Blombäck och Grym, i anledning av Kungl. Maj.ts proposition, nr 345, med förslag till förordning örn ändring i vissa delar av taxeringsförordningen den 28 september 1928 nr 379m. m. Enligt Kungl. Maj:ts proposition nr 345/1943 skall i regel i de län, där mer än

1943-10-30

Motion 1943:486 Andra kammaren - höst (pdf, 190 kB)

Motion 1943:361 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 361. 11 Nr 361. Av herr Johanson, Karl Emil, m. fl.i anledning av Kungl. May.ts proposition med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom m. m. Med hänvisning till motiveringen i motionen nr 360 under 53 få vi

1943-10-30

Motion 1943:361 Första kammaren - höst (pdf, 115 kB)

Motion 1943:360 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 360. 5 Nr 360. Av herr Johanson, Karl Emil, m. fl.i anledning av Kungl. Maj.ts proposition med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagdt den 14 juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom m. m. Det förslag till revision av gällande arrendelagstiftning, som framlagts

1943-10-30

Motion 1943:360 Första kammaren - höst (pdf, 396 kB)

Motion 1943:359 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 359. 3 Nr 359. Av herr Persson och herr Elofsson, Gustaf, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den Ur juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom m. m. I det förslag till ny allmän arrendelag, som framlagts i Kungl.

1943-10-30

Motion 1943:359 Första kammaren - höst (pdf, 187 kB)

Motion 1943:357 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 357. 15 Nr 357. Av herr Holmström, i anledning av Kungl. Marits proposition med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av förordningen den lJj. juni 19JjO nr 1+78 om nöjesskatt. I Kungl. Maj:ts proposition nr 350 angående ändring av vissa delar av förordningen om nöjesskatt

1943-10-30

Motion 1943:357 Första kammaren - höst (pdf, 178 kB)

Motion 1943:356 Första kammaren - höst

Motioner i Första kammaren, nr 356. 13 Nr 356. Av herr Franzon, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av förordningen den 13 december 19jf0 nr 1000 örn allmän omsättningsskatt, m. m. I proposition nr 351 angående ändring i vissa delar av förordningen om

1943-10-30

Motion 1943:356 Första kammaren - höst (pdf, 170 kB)

Motion 1943:355 Första kammaren - höst

10 Motioner i Första kammaren, nr 355. Nr 355. Av herr Velander m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning örn ändring i vissa delar av taxering sförordning en den 28 september 1928 nr 379m. m. I Kungl. Maj:ts den 8 oktober 1943 dagtecknade proposition med förslag till förordning om

1943-10-30

Motion 1943:355 Första kammaren - höst (pdf, 234 kB)

Motion 1943:354 Första kammaren - höst

8 Motioner i Första kammaren, nr 35Jf. Nr 354. Av herr Holmström m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i vissa delar av taxeringsförordningen den 28 september 1928 nr 879m. m. I en den 8 oktober 1943 dagtecknad proposition nr 345 har Kungl. Maj:t framlagt förslag till

1943-10-30

Motion 1943:354 Första kammaren - höst (pdf, 196 kB)

Motion 1943:353 Första kammaren - höst

4 Motioner i Första hammaren, nr 353. Nr 353. Av herr Nordenson m. fl.i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i vissa delar av taxeringsförordningen den 28 september 1928 nr 379m. m. I en den 8 oktober 1943 dagtecknad proposition nr 345 har Kungl. Majit framlagt förslag till

1943-10-30

Motion 1943:353 Första kammaren - höst (pdf, 275 kB)

Motion 1943:350 Första kammaren - höst

14 Motioner i Första kammaren, nr 350. Nr 350. Av herr Franzon, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i vissa delar av taxering sför ordning en den 28 september 1928 nr 379m. m. I propositionen nr 345 föreslår Kungl. Majit riksdagen bland annat att 24 nya taxeringsintendentsbefattningar

1943-10-30

Motion 1943:350 Första kammaren - höst (pdf, 225 kB)

Motion 1943:349 Första kammaren - höst

12 Motioner i Första kammaren, nr 349. Nr 349. Av herr Anderberg, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i vissa delar av taxerings för ordning en den 28 september 1928 nr 379m. m. Med anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 345 till innevarande års riksdag med förslag örn

1943-10-30

Motion 1943:349 Första kammaren - höst (pdf, 198 kB)