Dokument & lagar (726 träffar)

Skrivelse 1943:368 - höst

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 368. 1 Nr 368. Kungl. Maj.ts skrivelse till riksdagen angående förordnande av statsrådsledamöter att uppläsa Kungl. Maj.ts beslut om avslutande av innevarande års lagtima riksdag given Stockholms slott den 22 december 1943. Kungl. Majit vill härmed giva riksdagen till känna, att Kungl. Majit


Utskottsberedning:

Skrivelse 1943:368 - höst (pdf, 109 kB)

Skrivelse 1943:367 - höst

Kungl. Maj:ts skrivelse nr 367, 1 Nr 367. Kungl. Maj.ts skrivelse till riksdagen angående muntligt meddelande till riksdagen given Stockholms slott den 10 december 19U3. Kungl. Maj t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärende för denna dag, giva riksdagen


Utskottsberedning:

Skrivelse 1943:367 - höst (pdf, 175 kB)

Proposition 1943:363 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 363. I Nr 363. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående försäkring av vissa tjänstepliktiga män, födda dr 1924, för olycksfall i arbete m. m.given Stockholms slott den 15 oktober 1943. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl. Majrt härmed

1943-10-15

Proposition 1943:363 - höst (pdf, 589 kB)

Proposition 1943:362 - höst

Kungl. Majus proposition nr 362. 1 Nr 362. Kungl. Majus proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 4 lagen den 20 juni 1918 nr 460 angående åtgärder mot utbredning av könssjukdomar, m. m.given Stockholms slott den 15 oktober 1943. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna

1943-10-15

Proposition 1943:362 - höst (pdf, 775 kB)

Proposition 1943:359 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 359. 1 Nr 359. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av 1 lagen den 16 oktober 1914 nr 349 om tillsyn å fartyg given Stockholms slott den 15 oktober 1943. Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Majit,

1943-10-15

Proposition 1943:359 - höst (pdf, 556 kB)

Proposition 1943:352 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 352. 1 Nr 352. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i utlänningslagen den 11 juni 1937 nr 3Ugiven Stockholms slott den 15 oktober 1953. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed jämlikt 87 regeringsformen

1943-10-15

Proposition 1943:352 - höst (pdf, 4046 kB)

Proposition 1943:348 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 348. 1 Nr 348. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändrad lydelse av i lagen den 1 mars 1940 nr 119 örn skyldighet för ägare ao anläggningar och byggnader att anordna skyddsrum m. m.given Stockholms slott den 15 oktober 1943. Under åberopande av bilagda

1943-10-15

Proposition 1943:348 - höst (pdf, 678 kB)

Proposition 1943:347 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 347. 1 Nr 347. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag om polisens ställning under krig given Stockholms slott den 15 oktober 1943. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Majit härmed jämlikt 87 regeringsformen föreslå riksdagen

1943-10-15

Proposition 1943:347 - höst (pdf, 748 kB)

Proposition 1943:366 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 366. 1 Nr 366. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående inrättande av en statens organisationsnämnd, m. m.given Stockholms slott den 8 oktober 1943. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag, föreslå riksdagen

1943-10-08

Proposition 1943:366 - höst (pdf, 559 kB)

Proposition 1943:364 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 364. 1 Nr 364. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående finansstatistikens effektivisering given Stockholms slott den 8 oktober 1943. Kungl. Majit vill härmed under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag lämna riksdagen tillfälle att

1943-10-08

Proposition 1943:364 - höst (pdf, 1279 kB)

Proposition 1943:360 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 360. 1 Nr 360. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag rörande höjning av övertidsersättningen till statstjänstemän given Stockholms slott den 8 oktober 1943. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag,

1943-10-08

Proposition 1943:360 - höst (pdf, 655 kB)

Proposition 1943:358 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 358. 1 Nr 358. Kungl. Majlis proposition till riksdagen angående vissa ersättningar åt arbetare vid Salsåkers sågverk m. fl.given Stockholms slott den 8 oktober 1943. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna dag, föreslå

1943-10-08

Proposition 1943:358 - höst (pdf, 796 kB)

Skrivelse 1943:357 - höst

Kungl. Maj.ts skrivelse nr 357. 1 Nr 357. Kungl. Maj.ts skrivelse till riksdagen angående muntligt meddelande till riksdagen given Stockholms slott den 8 oktober 1943. Kungl. Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden för denna dag, giva riksdagen tillkänna,


Utskottsberedning:

Skrivelse 1943:357 - höst (pdf, 183 kB)

Proposition 1943:356 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 356. 1 Nr 356. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag för befrämjande av frivillig skyddsympning mot difteri given Stockholms slott den 8 oktober 1943. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över socialärenden för denna dag,

1943-10-08

Proposition 1943:356 - höst (pdf, 1853 kB)

Proposition 1943:355 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 355. 1 Nr 355. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående bemyndigande för Kungl. Majit att i vissa fall medgiva skattskyldig rätt att vid taxering till statlig inkomst- och förmögenhetsskatt m. m. åtnjuta avdrag för gåva, avsedd för internationellt hjälparbete given Stockholms slott

1943-10-08

Proposition 1943:355 - höst (pdf, 549 kB)

Proposition 1943:353 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 353- 1 Nr 353. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till vissa ändringar i den till allmänna tjänstepensionsreglementet hörande pensionsåldersförteckningen, m. m.given Stockholms slott den 8 oktober 1943. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1943-10-08

Proposition 1943:353 - höst (pdf, 1234 kB)

Proposition 1943:351 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 351. 1 Nr 351. Kungl. Maj-ts proposition till riksdagen med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av förordningen den 13 december 1950 nr 1000 örn allmän omsättningsskatt, m. m.given Stockholms slott den 8 oktober 1953. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda

1943-10-08

Proposition 1943:351 - höst (pdf, 4930 kB)

Proposition 1943:350 - höst

Kungl. Maj:ts proposition nr 350. 1 Hr 350. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av förordningen den 14 juni 1940 nr 478 om nöjesskatt given Stockholms slott den 8 oktober 1943. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1943-10-08

Proposition 1943:350 - höst (pdf, 1252 kB)

Proposition 1943:349 - höst

I i Kungl. Maj:ts proposition nr 349. 1 Nr 349. Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till förordning om tillfällig nedsättning av skatten för vissa automobiler given Stockholms slott den 8 oktober 193. Kungl. Majit vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1943-10-08

Proposition 1943:349 - höst (pdf, 521 kB)

Proposition 1943:346 - höst

Kungl. Maj.ts proposition nr 346. 1 Nr 340. Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1907 nr 36 s. 1 om nyttjanderätt till fast egendom m. m.given Stockholms slott den 8 oktober 1943. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll

1943-10-08

Proposition 1943:346 - höst (pdf, 10628 kB)