Dokument & lagar (1 068 träffar)

Riksdagsskrivelse 1943:533 - höst

Riksdagens skrivelse nr 533. 9 Nr 533. Godkänd av första kammaren den 17 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 17 december 1943. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående ändring i vissa delar av lagen den 14 juni 1907 nr 36 sid. 1 om nyttjanderätt

1943-12-17

Riksdagsskrivelse 1943:533 - höst (pdf, 176 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:532 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr 530532. 4 bemyndigat Eders Kungl. Majit att meddela erforderliga bestämmelser i fråga örn ändrade grunder för ålderdomsunderstöd m. m. åt vissa anställningshavare vid post- och telegrafverken. Stockholm den 16 december 1943. Med undersåtlig vördnad. Nr 531. Godkänd av första kammaren den 16

1943-12-16

Riksdagsskrivelse 1943:532 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:531 - höst

8 Riksdagens skrivelse nr 530532. 4 bemyndigat Eders Kungl. Majit att meddela erforderliga bestämmelser i fråga örn ändrade grunder för ålderdomsunderstöd m. m. åt vissa anställningshavare vid post- och telegrafverken. Stockholm den 16 december 1943. Med undersåtlig vördnad. Nr 531. Godkänd av första kammaren den 16

1943-12-16

Riksdagsskrivelse 1943:531 - höst (pdf, 107 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:530 - höst

Riksdagens skrivelse nr 530. Nr 530. Godkänd av första kammaren den 16 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 16 december 1943. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till vissa ändringar i den till allmänna tjänstepensionsreglementet hörande pensionsåldersförteckningen

1943-12-16

Riksdagsskrivelse 1943:530 - höst (pdf, 165 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:529 - höst

6 Riksdagens skrivelse nr 528529. dels medgivit, att i den för tiden 1 januari30 juni 1944 fastställda avlöningsstaten för länsstyrelserna under anslagsposten till avlöningar till övrig icke-ordinarie personal upptagna delposten till bokföringsgranskare må användas för avlönande av taxeringsassistenter dels ock medgivit

1943-12-16

Riksdagsskrivelse 1943:529 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:528 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr 528. Nr 528. Godkänd av första kammaren den 16 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 16 december 1943. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställningar angående förstärkning av den inom taxling sorganisationen sysselsatta personalen hos länsstyrelserna och

1943-12-16

Riksdagsskrivelse 1943:528 - höst (pdf, 401 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:527 - höst

Riksdagens skrivelse nr 527. 1 Nr 527. Godkänd av första kammaren den 16 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 16 december 1943. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Majlis proposition med förslag till förordning örn ändring i vissa delar av taxering sför ordning en den 28 september 1928 nr

1943-12-16

Riksdagsskrivelse 1943:527 - höst (pdf, 115 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:523 - höst

Riksdagens skrivelse nr 523. 5 Nr 523. Godkänd av första kammaren den 16 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 16 december 1943. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter å tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1943/U, i vad propositionen avser avskrivning

1943-12-16

Riksdagsskrivelse 1943:523 - höst (pdf, 188 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:522 - höst

4 Riksdagens skrivelse nr 522. Nr 522. Godkänd av första kammaren den 16 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 16 december 1943. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts framställning örn anslag d tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1943/U till ökade lokaler för länsstyrelsen

1943-12-16

Riksdagsskrivelse 1943:522 - höst (pdf, 113 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:521 - höst

Riksdagens skrivelse nr 520521. 3 så vilja vi i kraft härav hava förordnat honom, David E. Hall, att under nämnda tid vara suppleant för våra fullmäktige i riksgäldskontoret, åliggande honom, därest han kommer att inträda såsom fullmäktig, att i denna sin egenskap ställa sig till efterrättelse rikets grundlagar samt

1943-12-16

Riksdagsskrivelse 1943:521 - höst (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:520 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr 519520. Nr 519. Godkänd av första kammaren den 15 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 15 december 1943. Riksdagens förordnande för ledamoten av riksdagens första kammare herr Axel W. Strand att vara fullmäktig i riksgäldskontoret. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag

1943-12-16

Riksdagsskrivelse 1943:520 - höst (pdf, 182 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:526 - höst

K Riksdagens skrivelse nr 526. Hr 526. Godkänd av första kammaren den 15 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 15 december 1943. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av förordningen den 13 december 1940 nr 1000 örn

1943-12-15

Riksdagsskrivelse 1943:526 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:525 - höst

Riksdagens skrivelse nr 525. 15 Nr 525. Godkänd av första kammaren den 15 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 15 december 1943. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i i vissa delar av taxeringsförordningen den 28 september 1928 nr

1943-12-15

Riksdagsskrivelse 1943:525 - höst (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:524 - höst

Riksdagens skrivelse nr 524. 7 Nr 524. Godkänd av första kammaren den 16 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 16 december 1943. Riksdagens skrivelse till Konungen angående tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1943/44. Statsutskottets memorial nr 272.Till KONUNGEN. I propositionen nr 344 har Kungl. Maj

1943-12-15

Riksdagsskrivelse 1943:524 - höst (pdf, 498 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:519 - höst

2 Riksdagens skrivelse nr 519520. Nr 519. Godkänd av första kammaren den 15 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 15 december 1943. Riksdagens förordnande för ledamoten av riksdagens första kammare herr Axel W. Strand att vara fullmäktig i riksgäldskontoret. Vi, svenska folkets valda ombud, som till lagtima riksdag

1943-12-15

Riksdagsskrivelse 1943:519 - höst (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:518 - höst

Riksdagens skrivelse nr 518. 1 Nr 518. Godkänd av första kammaren den 15 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 15 december 1943. Riksdagens skrivelse till Konungen angående val av en fullmäktig i riksgäldskontoret samt en suppleant för fullmäktige i samma kontor. Till KONUNGEN. Riksdagen får härmed anmäla, att

1943-12-15

Riksdagsskrivelse 1943:518 - höst (pdf, 127 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:517 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr 517. Nr 517. Godkänd av första kammaren den 11 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 11 december 1943. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter d tilläggsstat I till riksstaten för budgetåret 1953/55, i vad angår anslag till Statens

1943-12-11

Riksdagsskrivelse 1943:517 - höst (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:516 - höst

Riksdagens skrivelse nr 516. 15 Nr 516. Godkänd av första kammaren den 11 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 11 december 1943. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av konstitutionsutskottets memorial med förslag till utredning angående riksdagens arbetsformer. Konstitutionsutskottets memorial nr 16.Till

1943-12-11

Riksdagsskrivelse 1943:516 - höst (pdf, 114 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:515 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr 515. Nr 515. Godkänd av första kammaren den 8 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 8 december 1943. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj.ts proposition angående allmän beredskapsstat för budgetåret 1943/44. Statsutskottets utlåtande nr 266.Till KONUNGEN. I propositionen

1943-12-08

Riksdagsskrivelse 1943:515 - höst (pdf, 320 kB)

Riksdagsskrivelse 1943:514 - höst

Riksdagens skrivelse nr 514. 5 Nr 514. Godkänd av första kammaren den 8 december 1943. Godkänd av andra kammaren den 8 december 1943. Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående inrättande av en statens organisationsnämnd, m. m. Statsutskottets utlåtande nr 265.Till KONUNGEN. I

1943-12-08

Riksdagsskrivelse 1943:514 - höst (pdf, 318 kB)