Dokument & lagar (7 träffar)

Svensk författningssamling 1943:881

1943-12-17

Svensk författningssamling

1 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet utfärdat den 15 december 1943. I Utöver vad i lagen för Sveriges riksbank den 30 juni 1934 stadgas, skola för förvaltningen av riksbanken i detta reglemente givna föreskrifter lända till efterrättelse. AVD. I. Örn sedelutgivningen och bankrörelsen.

1943-12-15

Svensk författningssamling (pdf, 815 kB)

Svensk författningssamling 1943:459

Författningen är upphävd

kadep 1943:1

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 1. Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 15 januari 1943 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1943-01-15