Dokument & lagar (23 träffar)

Svensk författningssamling 1943:881

1943-12-17

Svensk författningssamling

1 Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning Bankoreglementet utfärdat den 15 december 1943. I Utöver vad i lagen för Sveriges riksbank den 30 juni 1934 stadgas, skola för förvaltningen av riksbanken i detta reglemente givna föreskrifter lända till efterrättelse. AVD. I. Örn sedelutgivningen och bankrörelsen.

1943-12-15

Svensk författningssamling (pdf, 815 kB)

Svensk författningssamling 1943:459

Författningen är upphävd

kadep 1943:1

Riksdagens kanslideputerades memorial nr 1. Nr 1. Ankom till riksdagens kansli den 15 januari 1943 kl. 2 e. m. Riksdagens kanslideputerades memorial angående antagande av tjänstemän i riksdagens kansli. Vid sammanträde den 15 innevarande månad i den ordning 80 riksdagsordningen föreskriver hava till tjänstemän i riksdagens

1943-01-15

Svensk författningssamling 1941:967

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1941:895

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1941:846

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1941:720

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDSKONTORET UTFÄRDAT DEN 26 JUNI 1941 Hillemo till riksdagens protokoll 1941. 15 sami. 1 avd. Nr 2. ii. Reglemente för riksgäldskontoret, Allmänna bestämmelser. 1. Riksgäldskontoret har till föremål: a att ombesörja likviden av svenska statens skuld, för vilken riksdagen enligt 66 regeringsformen

1941-06-26

Svensk författningssamling (pdf, 982 kB)

Svensk författningssamling 1941:417

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1941:416

Författningen är upphävd

Svensk författningssamling 1941:251

Författningen är upphävd

Paginering