Dokument & lagar (141 träffar)

Omröstning 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Votering: betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, förslagspunkt 6 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD

2016-02-10

Omröstning 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Votering: betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, förslagspunkt 5 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD 45

2016-02-10

Omröstning 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Votering: betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, förslagspunkt 2 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 73 0

2016-02-10

Omröstning 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Votering: betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, förslagspunkt 12 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD

2016-02-10

Omröstning 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Votering: betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, förslagspunkt 10 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD

2016-02-10

Omröstning 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Votering: betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, förslagspunkt 1 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD 44

2016-02-10

Omröstning 2015/16:JuU2 En modernare rättegång II

Votering: betänkande 2015/16:JuU2 En modernare rättegång II, förslagspunkt 2 En modernare rättegång II Datum: 2016-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 75 0 0 9 SD 43 0 0 5 MP 24 0 0 1 C 0 21 0 1 V 17 0

2016-02-03

Omröstning 2015/16:JuU26 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv

Votering: betänkande 2015/16:JuU26 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv, förslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv Datum: 2016-01-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99

2016-01-27

Omröstning 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Votering: betänkande 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, förslagspunkt 1 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Datum: 2015-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2015-12-17

Omröstning 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Votering: betänkande 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, förslagspunkt 7 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Datum: 2015-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2015-12-17

Omröstning 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Votering: betänkande 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, förslagspunkt 3 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Datum: 2015-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2015-12-17

Omröstning 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Votering: betänkande 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, förslagspunkt 2 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Datum: 2015-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2015-12-17

Omröstning 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Votering: betänkande 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, förslagspunkt 15 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Datum: 2015-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2015-12-17

Omröstning 2015/16:MJU12 Rovdjurspolitikens inriktning

Votering: betänkande 2015/16:MJU12 Rovdjurspolitikens inriktning, förslagspunkt 1 Rovdjurspolitikens inriktning Datum: 2015-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 4 101 0 8 M 79 0 0 5 SD 46 0 0 2 MP 0 24 0 1 C 20 0 0 2

2015-12-16

Omröstning 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Votering: betänkande 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 3 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Datum: 2015-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 8 M 79 0

2015-12-16

Omröstning 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Votering: betänkande 2015/16:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 4 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Datum: 2015-12-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 8 M 79 0

2015-12-16

Omröstning 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Votering: betänkande 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Datum: 2015-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 1 0 74 9 SD 0 45 0 3 MP 24

2015-12-15

Omröstning 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Votering: betänkande 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, förslagspunkt 3 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Datum: 2015-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 76 0 0 8 SD 0 46 0 2 MP 24

2015-12-15

Omröstning 2015/16:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2015/16:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 51 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2015-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 33 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 1 75 0 8 SD 46 0 0 2 MP 24 0 0 1 C 0 18

2015-12-15

Omröstning 2015/16:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Votering: betänkande 2015/16:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 5 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Datum: 2015-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 9 M 75 1 0 8 SD 0 46 0 2 MP 24 0 0 1 C 18 0 0 4 V

2015-12-15