Dokument & lagar (270 träffar)

Omröstning 2018/19:JuU19 Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagar-myndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU19 Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagar-myndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott, förslagspunkt 1 Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagar-myndighetens befogenheter till att även omfatta

2019-04-11

Omröstning 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 61 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2019-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 41 SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 87 0 0 13 M 59 1 0 10 SD 0 54 0 8 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2

2019-04-11

Omröstning 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 50 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2019-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 34 S, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 86 0 13 M 60 0 0 10 SD 54 0 0 8 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2

2019-04-11

Omröstning 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 49 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2019-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 33 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 87 0 0 13 M 60 0 0 10 SD 54 0 0 8 C 0 28 0 3 V 26 0 0 2 KD

2019-04-11

Omröstning 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 4 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2019-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 87 0 0 13 M 0 59 0 11 SD 0 54 0 8 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2

2019-04-11

Omröstning 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 30 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2019-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 87 0 0 13 M 59 0 0 11 SD 54 0 0 8 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2 KD

2019-04-11

Omröstning 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 15 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2019-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 86 0 0 14 M 0 60 0 10 SD 0 54 0 8 C 28 0 0 3 V 26 0 0

2019-04-11

Omröstning 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU14 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 62 Våldsbrott och brottsoffer Datum: 2019-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 43 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 87 0 0 13 M 59 0 0 11 SD 54 0 0 8 C 28 0 0 3 V 0 26 0 2 KD

2019-04-11

Omröstning 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 70 Straffrättsliga frågor Datum: 2019-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 50 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 87 0 0 13 M 60 0 0 10 SD 54 0 0 8 C 28 0 0 3 V 0 26 0 2 KD 20 0 0

2019-04-11

Omröstning 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 67 Straffrättsliga frågor Datum: 2019-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 48 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 87 0 0 13 M 0 60 0 10 SD 0 0 53 9 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2 KD 20 0 0

2019-04-11

Omröstning 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 64 Straffrättsliga frågor Datum: 2019-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 43 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 87 0 13 M 60 0 0 10 SD 54 0 0 8 C 28 0 0 3 V 0 26 0 2 KD 20

2019-04-11

Omröstning 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 58 Straffrättsliga frågor Datum: 2019-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 39 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 86 0 0 14 M 60 0 0 10 SD 54 0 0 8 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2 KD 20 0 0

2019-04-11

Omröstning 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 49 Straffrättsliga frågor Datum: 2019-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 34 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 86 0 0 14 M 60 0 0 10 SD 0 54 0 8 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2 KD 20 0

2019-04-11

Omröstning 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 39 Straffrättsliga frågor Datum: 2019-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 27 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 86 0 0 14 M 60 0 0 10 SD 54 0 0 8 C 28 0 0 3 V 26 0 0 2 KD 0 20

2019-04-11

Omröstning 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor

Omröstning: betänkande 2018/19:JuU11 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 30 Straffrättsliga frågor Datum: 2019-04-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 86 0 0 14 M 60 0 0 10 SD 0 1 51 10 C 0 28 0 3 V 26 0 0 2 KD 0

2019-04-11

Omröstning 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald

Omröstning: betänkande 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald, förslagspunkt 5 Naturvård och biologisk mångfald Datum: 2019-04-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 85 1 14 M 58 0 0 12 SD 58 0 0 4 C 28 0 0 3 V 0

2019-04-04

Omröstning 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald

Omröstning: betänkande 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald, förslagspunkt 21 Naturvård och biologisk mångfald Datum: 2019-04-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 35 SD, C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 86 0 0 14 M 59 0 0 11 SD 0 58 0 4 C 1 27 0 3 V 24

2019-04-04

Omröstning 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald

Omröstning: betänkande 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald, förslagspunkt 9 Naturvård och biologisk mångfald Datum: 2019-04-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 86 0 0 14 M 59 0 0 11 SD 0 57 0 5 C 28 0 0 3 V 24 0

2019-04-04

Omröstning 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald

Omröstning: betänkande 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald, förslagspunkt 8 Naturvård och biologisk mångfald Datum: 2019-04-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S, V, L, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 85 0 14 M 58 0 0 12 SD 58 0 0 4 C 28 0 0 3

2019-04-04

Omröstning 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald

Omröstning: betänkande 2018/19:MJU9 Naturvård och biologisk mångfald, förslagspunkt 4 Naturvård och biologisk mångfald Datum: 2019-04-04 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 86 0 0 14 M 0 58 0 12 SD 0 0 58 4 C 28 0 0 3 V 24 0 0

2019-04-04