Dokument & lagar (158 träffar)

Omröstning 2010/11:TU25p4 Tillgång till grundläggande betaltjänster

Votering: betänkande 2010/11:TU25 Postservice och grundläggande betaltjänster, förslagspunkt 4 Tillgång till grundläggande betaltjänster Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T245 av Jan R Andersson och Johan Hultberg båda M2010/11:T262 av Maria Stenberg S och 2010/11:T348 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson båda

2011-06-08

Omröstning 2010/11:TU20p1 Ändrade regler för elektroniska kommunikationer

Votering: betänkande 2010/11:TU20 Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor, förslagspunkt 1 Ändrade regler för elektroniska kommunikationer Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 2003:389 om elektronisk kommunikation med den ändringen av punkt 2 i övergångsbestämmelserna

2011-05-18

Omröstning 2010/11:TU20p3 IT-politisk strategi

Votering: betänkande 2010/11:TU20 Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor, förslagspunkt 3 IT-politisk strategi Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T275 av Eva-Lena Jansson S yrkande 1, 2010/11:T325 av Eliza Roszkowska Öberg M och 2010/11:T505 av Lars-Axel Nordell KD yrkande 1.

2011-05-18

Omröstning 2010/11:TU20p2 Integritetsskyddet inom elektronisk kommunikation

Votering: betänkande 2010/11:TU20 Ändrade regler för elektroniska kommunikationer och andra IT-politiska frågor, förslagspunkt 2 Integritetsskyddet inom elektronisk kommunikation Riksdagen avslår motion 2010/11:T13 av Annika Lillemets m.fl. MP yrkande 5. Datum: 2011-05-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2011-05-18

Omröstning 2010/11:TU24p1 Flygplatsfrågor

Votering: betänkande 2010/11:TU24 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 1 Flygplatsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T387 av Christer Adelsbo m.fl. S2010/11:T424 av Margareta Cederfelt M2010/11:T429 av Maria Stenberg och Isak From båda S och 2010/11:T471 av Staffan Anger MDatum: 2011-05-11 Omröstning i sakfrågan

2011-05-11

Omröstning 2010/11:TU24p4 Bromma flygplats

Votering: betänkande 2010/11:TU24 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 4 Bromma flygplats Riksdagen avslår motion 2010/11:T252 av Gustav Fridolin m.fl. MPDatum: 2011-05-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 17 M 96 0 0 11 MP 0 24

2011-05-11

Omröstning 2010/11:TU21p1 Mål och övergripande utgångspunkter

Votering: betänkande 2010/11:TU21 Cykelfrågor, förslagspunkt 1 Mål och övergripande utgångspunkter Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T306 av Nina Lundström FP och 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 4-11. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V Parti Ja

2011-04-28

Omröstning 2010/11:TU21p4 Underlättande av kombinerade resor med cykel m.m.

Votering: betänkande 2010/11:TU21 Cykelfrågor, förslagspunkt 4 Underlättande av kombinerade resor med cykel m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP yrkande 7 och 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 27 och 31-33. Datum: 2011-04-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2011-04-28

Omröstning 2010/11:TU21p2 Åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling

Votering: betänkande 2010/11:TU21 Cykelfrågor, förslagspunkt 2 Åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T201 av Caroline Szyber KD2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 19 och 30 samt 2010/11:N413 av Marie Granlund m.fl. S yrkande 5. Datum: 2011-04-28 Omröstning

2011-04-28

Omröstning 2010/11:TU18p14 Två-plus-ett-vägar

Votering: betänkande 2010/11:TU18 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 14 Två-plus-ett-vägar Riksdagen avslår motion 2010/11:T483 av Ulf Berg MDatum: 2011-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 81 0 31 M 87 0 0 20 MP 0 19 0 6 FP

2011-04-14

Omröstning 2010/11:TU18p10 Mobiltelefonanvändande vid bilkörning

Votering: betänkande 2010/11:TU18 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 10 Mobiltelefonanvändande vid bilkörning Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör beakta den forskning som gjorts och görs på området för att sedan återkomma till riksdagen senast under 2012 med förslag

2011-04-14

Omröstning 2010/11:TU18p9 Alkohol, droger och trötthet

Votering: betänkande 2010/11:TU18 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 9 Alkohol, droger och trötthet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T282 av Krister Örnfjäder S2010/11:T411 av Anita Brodén och Annika Qarlsson FP, C yrkande 2 och 2010/11:T442 av Lars-Axel Nordell KD yrkandena 7 och 11. Datum: 2011-04-14 Omröstning i sakfrågan

2011-04-14

Omröstning 2010/11:TU18p2 Hastighetsbegränsningar

Votering: betänkande 2010/11:TU18 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 2 Hastighetsbegränsningar Riksdagen avslår motionerna 2010/11:So543 av Maria Wetterstrand m.fl. MP yrkande 15, 2010/11:T442 av Lars-Axel Nordell KD yrkandena 12-14, 2010/11:T470 av Cecilia Widegren M2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP yrkande 5,

2011-04-14

Omröstning 2010/11:TU18p1 Mål och utgångspunkter

Votering: betänkande 2010/11:TU18 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 1 Mål och utgångspunkter Riksdagen avslår motion 2010/11:T411 av Anita Brodén och Annika Qarlsson FP, C yrkande 4. Datum: 2011-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 82

2011-04-14

Omröstning 2010/11:TU18p3 Hastighetsbegränsningar vid skolor

Votering: betänkande 2010/11:TU18 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 3 Hastighetsbegränsningar vid skolor Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T309 av Anna Wallén S och 2010/11:T382 av Anita Brodén FP i denna del. Datum: 2011-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2011-04-14

Omröstning 2010/11:TU17p6 Vissa EU-frågor

Votering: betänkande 2010/11:TU17 Infrastrukturens planering, förslagspunkt 6 Vissa EU-frågor Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T310 av Christina Karlsson och Eva Sonidsson båda S yrkande 2, 2010/11:T409 av Penilla Gunther KD yrkandena 3 och 4 samt 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 28. Datum: 2011-04-14

2011-04-14

Omröstning 2010/11:TU17p3 Medfinansiering

Votering: betänkande 2010/11:TU17 Infrastrukturens planering, förslagspunkt 3 Medfinansiering Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T352 av Jonas Gunnarsson m.fl. S2010/11:T427 av Lennart Axelsson S och 2010/11:T441 av Irene Oskarsson KD yrkande 5. Datum: 2011-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-04-14

Omröstning 2010/11:TU17p2 Infrastrukturplaneringens inriktning

Votering: betänkande 2010/11:TU17 Infrastrukturens planering, förslagspunkt 2 Infrastrukturplaneringens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T222 av Liselott Hagberg och Karin Granbom Ellison båda FP yrkande 1, 2010/11:T231 av Liselott Hagberg m.fl. FP2010/11:T441 av Irene Oskarsson KD yrkandena 1, 3 och 4,

2011-04-14

Omröstning 2010/11:TU17p4 Lånefinansiering av infrastrukturinvesteringar

Votering: betänkande 2010/11:TU17 Infrastrukturens planering, förslagspunkt 4 Lånefinansiering av infrastrukturinvesteringar Riksdagen avslår motion 2010/11:T303 av Jan Ericson MDatum: 2011-04-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 82 0 0 30 M

2011-04-14

Omröstning 2010/11:TU16p6 Utsläpp av svavel- och kväveoxider

Votering: betänkande 2010/11:TU16 Sjöfart, förslagspunkt 6 Utsläpp av svavel- och kväveoxider Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T284 av Krister Örnfjäder S2010/11:T296 av Anders Hansson M2010/11:T397 av Sven-Erik Bucht och Fredrik Lundh Sammeli båda S i denna del och 2010/11:T410 av Lars Gustafsson KD yrkandena 8

2011-04-13