Dokument & lagar (113 träffar)

Omröstning 2010/11:TU13p18 Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade

Votering: betänkande 2010/11:TU13 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 18 Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T202 av Johan Linander och Per Lodenius båda C2010/11:T203 av Anders Andersson KD2010/11:T317 av Billy Gustafsson S2010/11:T416 av

2011-04-13

Omröstning 2010/11:TU13p2 Järnvägstrafikens reglering

Votering: betänkande 2010/11:TU13 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 2 Järnvägstrafikens reglering Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T226 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 1 och 3 samt 2010/11:T377 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 8. Datum: 2011-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2011-04-13

Omröstning 2010/11:TU13p14 Investeringar i kollektivtrafiken

Votering: betänkande 2010/11:TU13 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 14 Investeringar i kollektivtrafiken Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T226 av Siv Holma m.fl. V yrkande 12 och 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2011-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2011-04-13

Omröstning 2010/11:TU13p10 Tåglägen och tåguppehåll

Votering: betänkande 2010/11:TU13 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 10 Tåglägen och tåguppehåll Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T499 av Johan Andersson m.fl. S och 2010/11:T500 av Johan Andersson SDatum: 2011-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, MP, V Parti Ja

2011-04-13

Omröstning 2010/11:TU13p3 Järnvägens kapacitet och robusthet

Votering: betänkande 2010/11:TU13 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 3 Järnvägens kapacitet och robusthet Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T226 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 8 och 9, 2010/11:T272 av Sven-Erik Österberg S yrkande 6, 2010/11:T377 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 1-3, 2010/11:T386

2011-04-13

Omröstning 2010/11:TU13p16 Kollektivtrafik och cykel som norm

Votering: betänkande 2010/11:TU13 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 16 Kollektivtrafik och cykel som norm Riksdagen avslår motion 2010/11:T504 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2011-04-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-04-13

Omröstning 2010/11:TU13p12 Allmänna utgångspunkter för kollektivtrafiken

Votering: betänkande 2010/11:TU13 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 12 Allmänna utgångspunkter för kollektivtrafiken Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C311 av Irene Oskarsson KD yrkande 9, 2010/11:T290 av Phia Andersson m.fl. S och 2010/11:T502 av Maria Wetterstrand m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2011-04-13

2011-04-13

Omröstning 2010/11:TU14p4 Översyn av den nationella planen

Votering: betänkande 2010/11:TU14 Kostnadskontroll i stora väginvesteringar, förslagspunkt 4 Översyn av den nationella planen Riksdagen avslår motion 2010/11:T10 yrkandena 2 och 3. Datum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU14p2 Analys av orsakerna till kostnadsökningarna

Votering: betänkande 2010/11:TU14 Kostnadskontroll i stora väginvesteringar, förslagspunkt 2 Analys av orsakerna till kostnadsökningarna Riksdagen avslår motion 2010/11:T10 yrkande 1. Datum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU14p1 Riksrevisionens styrelses framställning om kostnadskontrollen i stora väginvesteringar

Votering: betänkande 2010/11:TU14 Kostnadskontroll i stora väginvesteringar, förslagspunkt 1 Riksrevisionens styrelses framställning om kostnadskontrollen i stora väginvesteringar Riksdagen avslår framställning 2010/11:RRS13 punkterna 1 och 2 samt motion 2010/11:T11 yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p11 Vägskyltning

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 11 Vägskyltning Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T304 av Hans Rothenberg m.fl. M och 2010/11:T356 av Ann-Kristine Johansson m.fl. SDatum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, MP, V Parti Ja Nej

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p4 Bilbesiktningens reglering

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 4 Bilbesiktningens reglering Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T212 av Carina Hägg S2010/11:T370 av Isak From m.fl. S2010/11:T473 av Staffan Anger M och 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. S, MP yrkande 4. Datum: 2011-03-17 Omröstning i

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p2 Förnybara drivmedel

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 2 Förnybara drivmedel Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T208 av Lars Gustafsson m.fl. KD2010/11:T227 av Cecilia Widegren M2010/11:T389 av Monica Green och Carina Ohlsson båda S2010/11:T405 av Eva-Lena Jansson m.fl. S yrkandena 2 och 3, 2010/11:T409

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p1 Åtgärder inom taxibranschen

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 1 Åtgärder inom taxibranschen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T206 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson båda S2010/11:T265 av Staffan Danielsson C2010/11:T361 av Börje Vestlund S2010/11:T363 av Krister Örnfjäder S och

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p5 Krav på bilbesiktning

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 5 Krav på bilbesiktning Riksdagen avslår motion 2010/11:T488 av Lars Isovaara och Josef Fransson båda SDDatum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p3 Efterkonvertering av arbetsmaskiner m.m.

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 3 Efterkonvertering av arbetsmaskiner m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T249 av Solveig Zander C och 2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p12 Skoterpolitik

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 12 Skoterpolitik Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C311 av Irene Oskarsson KD yrkande 8 och 2010/11:T457 av Gunnar Sandberg m.fl. SDatum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 S, V Parti Ja Nej Avstående

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p17 Digitala färdskrivare

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 17 Digitala färdskrivare Riksdagen avslår motion 2010/11:T388 av Monica Green SDatum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 98 0 13 M 101 0 0 6

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU8p1 Underhåll av järnvägar

Votering: betänkande 2010/11:TU8 Underhåll av järnvägar förslagspunkt 1 Underhåll av järnvägar Riksdagen avslår motion 2010/11:T1 yrkandena 1-3 och lägger redogörelse 2010/11:RRS7 till handlingarna. Datum: 2011-01-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2011-01-26

Omröstning 2010/11:TU1p8 Ny fast förbindelse över Öresund

Votering: betänkande 2010/11:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 8 Ny fast förbindelse över Öresund Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T269 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M2010/11:T345 av Ulf Nilsson m.fl. FP yrkandena 2 och 3, 2010/11:T419 av Tuve Skånberg och Otto von Arnold båda KD och 2010/11:T466

2010-12-21