Dokument & lagar (108 träffar)

Omröstning 2015/16:UbU9 Kvalitetssäkring av högre utbildning

Votering: betänkande 2015/16:UbU9 Kvalitetssäkring av högre utbildning, förslagspunkt 7 Kvalitetssäkring av högre utbildning Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 0 74 0 10 SD 45 0 0 3 MP 23 0

2016-03-02

Omröstning 2015/16:UbU6 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Votering: betänkande 2015/16:UbU6 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet, förslagspunkt 1 Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet Datum: 2016-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 93 0 0 20

2016-02-25

Omröstning 2015/16:UbU8 Anställning under viss kompletterande utbildning

Votering: betänkande 2015/16:UbU8 Anställning under viss kompletterande utbildning, förslagspunkt 2 Anställning under viss kompletterande utbildning Datum: 2016-01-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 105 0 0 8 M 76 0 0 8 SD 0 41 0

2016-01-20

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR22

Utbildningsutskottets öppna utfrågning om lärarbrist ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-61-2 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2016 2015/16:RFR22 Förord Utbildningsutskottet kallade den 17 maj 2016 till en öppen utfrågning i riksdagen om lärarbrist. Till utfrågningen inbjöds myndigheter, organisationer m.fl. för att

2016-01-01

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR22 (pdf, 15714 kB)

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR19

Autonomi och kvalitet ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige Delredovisning 5: Intervjuundersökning med kvalitetsansvariga och den fallstudiebaserade undersökningens andra fas Denna delredovisning är utarbetad av Mads P. Sørensen, Andreas Kjær och Evanthia Kalpazidou Schmidt

2016-01-01

Rapport från riksdagen 2015/16:RFR19 (pdf, 888 kB)

Omröstning 2015/16:UbU5 Internationella skolor

Votering: betänkande 2015/16:UbU5 Internationella skolor, förslagspunkt 2 Internationella skolor Datum: 2015-11-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0 14 M 76 0 0 8 SD 38 1 0 9 MP 23 0 0 2 C 19 0 0 3 V 0 20 0 1 L

2015-11-25

Omröstning 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Votering: betänkande 2015/16:UbU4 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1, förslagspunkt 1 Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1 Datum: 2015-11-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 17 0 0 2 S 97 0 0 16 M 72 0 0 12 SD 40 0 0

2015-11-19