Dokument & lagar (180 träffar)

Omröstning 2012/13:UbU3p43 Högskolans roll för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 43 Högskolans roll för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP yrkandena 18 och 19, 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkandena 5 och 40 i denna del, 2012/13:Ub480 av Monica

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p35 Välfärdsnära forskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 35 Välfärdsnära forskning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 27. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 39 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 99

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p24 Genus- och jämställdhetsforskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 24 Genus- och jämställdhetsforskning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 16 och 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande 7. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p1 Konstnärlig forskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 1 Konstnärlig forskning Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i högskolelagen 1992:1434Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:30 och avslår motion 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkandena 6 och 8. Datum: 2013-02-20

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p49 Instrument för ökad innovation

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 49 Instrument för ökad innovation Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 10, 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP yrkandena 14 och 17 samt 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkandena 6 och 29. Datum: 2013-02-20

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p36 Energiforskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 36 Energiforskning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande 5. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 40 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 99 0

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p26 Forskning inom kultur- och kulturarvsområdet

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 26 Forskning inom kultur- och kulturarvsområdet Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande 4. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 30 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p25 Medel till genusforskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 25 Medel till genusforskning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkandena 17 och 18. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 29 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p23 Rymdforskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 23 Rymdforskning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande 2, 2012/13:Ub231 av Eva Flyborg FP2012/13:Ub297 av Penilla Gunther KD2012/13:Ub403 av Staffan Anger M2012/13:Ub454 av Agneta Börjesson MP och 2012/13:Ub479

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p2 Politikens inriktning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 2 Politikens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 1 och 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkandena 1-3. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S Parti

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p32 Arbetslivs- och arbetsmiljöforskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 32 Arbetslivs- och arbetsmiljöforskning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 20 och 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 38. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p5 Samverkan som indikator för fördelning av forskningsresurser

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 5 Samverkan som indikator för fördelning av forskningsresurser Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 4 och 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 10. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p38 Robotik och artificiell intelligens

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 38 Robotik och artificiell intelligens Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub507 av Erik Almqvist SDDatum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 43 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 99

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p31 Gruv-, mineral- och stålforskning

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 31 Gruv-mineral- och stålforskning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub4 av Richard Jomshof m.fl. SD yrkande 1. Datum: 2013-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 35 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0

2013-02-20

Omröstning 2012/13:UbU3p53 Jämställdhet inom forskningsfinansieringen

Votering: betänkande 2012/13:UbU3 Forskning och innovation, förslagspunkt 53 Jämställdhet inom forskningsfinansieringen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub3 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkandena 4 och 5, 2012/13:Ub5 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 7, 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkandena 15 och 16 samt

2013-02-20

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR9

Förstudier om Förskolan Utbildning för hållbar utveckling inklusive entreprenöriellt lärande ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-81-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2013 2012/13:RFR9 Förord Riksdagens olika utskott har en viktig uppgift att fylla då det gäller att följa upp och utvärdera beslutade reformer och satsade

2013-01-01

Rapport från riksdagen 2012/13:RFR9 (pdf, 255 kB)

Omröstning 2012/13:UbU1p7 Nytt kvalitetsutvärderingssystem för högre utbildning

Votering: betänkande 2012/13:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, förslagspunkt 7 Nytt kvalitetsutvärderingssystem för högre utbildning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub2 av Jabar Amin m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2012-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP Parti

2012-12-12

Omröstning 2012/13:UbU1p2 Utbildningspolitiska mål

Votering: betänkande 2012/13:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, förslagspunkt 2 Utbildningspolitiska mål Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 3, 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 5, 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 3 och 2012/13:Ub498

2012-12-12

Omröstning 2012/13:UbU1p6 Fördelning av forskningsresurser

Votering: betänkande 2012/13:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, förslagspunkt 6 Fördelning av forskningsresurser Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub2 av Jabar Amin m.fl. MP yrkande 3. Datum: 2012-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP Parti Ja Nej Avstående

2012-12-12

Omröstning 2012/13:UbU1p5 Översyn av det svenska högskolelandskapet

Votering: betänkande 2012/13:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, förslagspunkt 5 Översyn av det svenska högskolelandskapet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub1 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 2, 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 9 och 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande

2012-12-12