Dokument & lagar (195 träffar)

Omröstning 2015/16:JuU21 Kriminalvårdsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:JuU21 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 19 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 75 0 0 9 SD 0 44 0 4 MP 24 0 0 1 C 0 0 21 1 V 20 0 0 1 L

2016-03-16

Omröstning 2015/16:JuU21 Kriminalvårdsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:JuU21 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 18 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 75 0 0 9 SD 0 44 0 4 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 20 0 0 1 L

2016-03-16

Omröstning 2015/16:JuU21 Kriminalvårdsfrågor

Votering: betänkande 2015/16:JuU21 Kriminalvårdsfrågor, förslagspunkt 1 Kriminalvårdsfrågor Datum: 2016-03-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 75 0 0 9 SD 44 0 0 4 MP 24 0 0 1 C 21 0 0 1 V 0 20 0 1 L 17

2016-03-16

Omröstning 2015/16:JuU25 Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Votering: betänkande 2015/16:JuU25 Åtgärder mot missbruk av svenska pass, förslagspunkt 5 Åtgärder mot missbruk av svenska pass Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 45 0 0 3 MP 23 0 0 2

2016-03-02

Omröstning 2015/16:JuU25 Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Votering: betänkande 2015/16:JuU25 Åtgärder mot missbruk av svenska pass, förslagspunkt 4 Åtgärder mot missbruk av svenska pass Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 0 45 0 3 MP 23 0 0 2

2016-03-02

Omröstning 2015/16:JuU25 Åtgärder mot missbruk av svenska pass

Votering: betänkande 2015/16:JuU25 Åtgärder mot missbruk av svenska pass, förslagspunkt 2 Åtgärder mot missbruk av svenska pass Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 12 M 74 0 0 10 SD 45 0 0 3 MP 23 0 0 2

2016-03-02

Omröstning 2015/16:JuU13 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

Votering: betänkande 2015/16:JuU13 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll, förslagspunkt 2 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll Datum: 2016-03-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående

2016-03-02

Omröstning 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Votering: betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, förslagspunkt 9 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 72 0 0 12 SD

2016-02-10

Omröstning 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Votering: betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, förslagspunkt 6 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 C, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD

2016-02-10

Omröstning 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Votering: betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, förslagspunkt 5 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD 45

2016-02-10

Omröstning 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Votering: betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, förslagspunkt 2 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 73 0

2016-02-10

Omröstning 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Votering: betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, förslagspunkt 12 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD

2016-02-10

Omröstning 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Votering: betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, förslagspunkt 10 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD

2016-02-10

Omröstning 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte

Votering: betänkande 2015/16:JuU17 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte, förslagspunkt 1 Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte Datum: 2016-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 73 0 0 11 SD 44

2016-02-10

Omröstning 2015/16:JuU2 En modernare rättegång II

Votering: betänkande 2015/16:JuU2 En modernare rättegång II, förslagspunkt 2 En modernare rättegång II Datum: 2016-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 75 0 0 9 SD 43 0 0 5 MP 24 0 0 1 C 0 21 0 1 V 17 0

2016-02-03

Omröstning 2015/16:JuU26 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv

Votering: betänkande 2015/16:JuU26 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv, förslagspunkt 1 Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv Datum: 2016-01-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99

2016-01-27

Yttrande 2015/16:JuU6y

Justitieutskottets yttrande 2015/16:JuU6y Utlänningsdatalag Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har gett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2015/16:65 Utlänningsdatalag och de följdmotioner som har väckts med anledning av propositionen, i de delar som rör justitieutskottets

2016-01-19

Yttrande 2015/16:JuU6y (pdf, 145 kB)

Yttrande 2015/16:FiU2y

Finansutskottets yttrande 2015/16:FiU2y Kommissionens arbetsprogram för 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet gav den 11 november 2015 finansutskottet möjlighet att yttra sig över Kommissionens arbetsprogram 2016 KOM2015 610Finansutskottet tar i yttrandet upp några av de förslag i arbetsprogrammet som rör utskottets

2016-01-19

Yttrande 2015/16:FiU2y (pdf, 159 kB)

Yttrande 2015/16:JuU5y

Justitieutskottets yttrande 2015/16:JuU5y Kommissionens arbetsprogram 2016 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 12 november 2015 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över kommissionens arbetsprogram för 2016, COM2015 610 inklusive bilagor, i de delar det berör respektive utskotts beredningsområde.

2016-01-14

Yttrande 2015/16:JuU5y (pdf, 166 kB)

Omröstning 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

Votering: betänkande 2015/16:JuU24 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet, förslagspunkt 1 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet Datum: 2015-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2015-12-17