Dokument & lagar (1 275 träffar)

Kommittéberättelse S 1997:18 utredningen, se dir. 1997:111.

Utredningen om boendebegreppet i de särskilda boendeformerna för äldre samt avgifterna för sådant boende och deras effekter S 1997:18 Beteckning S 1997:18 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2000-03-07 Status Avslutad 1999 Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1998-10-02 Direktiv för utredningen,

1998-10-02

Skriftlig fråga 1997/98:1103 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:1103 av Ragnhild Pohanka mp till socialministern om barnbidrag den 2 oktober När barnbidragen återställdes till 750 kr per barn och månad var lagstiftarnas avsikt att ge barnen och barnfamiljerna en bättre situation. Efter faktainsamling hur kommunerna har handlat, när det gäller familjer som har socialbidrag,

Inlämnad: 1998-10-02 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1102 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1102 av Eva Goës mp till utrikesministern om kärnvapenstopp den 2 oktober Minatom, det ryska atomenergibolaget, planerar att utföra subkritiska prov i Novaja Zemlja efter att USA har återupptagit subkritiska prov i Nevadaöknen. Läkare mot kärnvapen m.fl. har reagerat starkt mot att provsprängningar av

Inlämnad: 1998-10-02 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1101 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1101 av Eva Goës mp till näringsministern om Polenkabeln den 2 oktober Byggandet av kabeln till Polen skall påbörjas i dag mot folkets vilja. Det påstås att med den nya lösningen behövs ingen ny prövning av ärendet. Allan Lundberg, SwePol Links vd, säger emellertid följande: De två strömkablarna kommer

Inlämnad: 1998-10-02 Besvarare: näringsminister Anders Sundström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1100 av Pohanka, Ragnhild (mp)

Fråga 1997/98:1100 av Ragnhild Pohanka mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om underhållsstödet den 2 oktober Det nya underhållsstödet skulle spara pengar åt staten och hjälpa föräldrar med så låga inkomster som 36 000 kr/år att betala underhållsstöd till boendeföräldern. Om man ej kan betala ackumuleras skulden

Inlämnad: 1998-01-01

Skriftlig fråga 1997/98:1099 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1099 av Eva Goës mp till utrikesministern om Malaysia och de mänskliga rättigheterna den 1 oktober Förföljelse och godtyckliga fängslanden av oliktänkande har trappats upp i Malaysia. Anwar Ibrahim, Deputy Prime Minister och förgrundsgestalt för en demokratisk utveckling i landet, har tagits till fånga

Inlämnad: 1998-10-01 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1098 av Goës, Eva (mp)

Fråga 1997/98:1098 av Eva Goës mp till miljöministern om MOX-bränsle den 29 september Vid den nyss avslutade IAEA-konferensen i Wien, framkom det att Belgien håller på att framställa MOX-bränsle, och att en av Belgiens kunder är Sverige. Jag har tidigare ställt frågor med anledning av OKG:s kärnavfall som tyvärr upparbetats

Inlämnad: 1998-09-29 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1097 av Klevenås, Lena (s)

Fråga 1997/98:1097 av Lena Klevenås s till jordbruksministern om kväveutsläpp till Östersjön den 28 september I början av 80-talet bestämde länderna runt Östersjön att läckage av kväve till Östersjön skulle halveras mellan 1985 och 1995. Man har misslyckats inte minst för att jordbruket i stort sett bedrivs på samma

Inlämnad: 1998-09-28 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1096 av Ericsson, Dan (kd)

Fråga 1997/98:1096 av Dan Ericsson kd till jordbruksministern om ersättning för skador på skörden den 24 september Staten har ett övergripande ansvar för katastrofartade skador på skörden. Det kan handla om ekonomisk kompensation för företag som drabbats på grund av en väderlek som har naturkatastrofkaraktär. Årets

Inlämnad: 1998-09-24 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1095 av Samuelsson, Marianne (mp)

Fråga 1997/98:1095 av Marianne Samuelsson mp till miljöministern om farligt miljöavfall den 23 september Ständigt dyker det upp miljöproblem i form av övergivna dammar, soptippar m.m. Det finns ett sådant problem i Malå kommun, en övergiven sligdamm. Dammen är på 44 ha, och härrör från en tidigare gruvbrytning. Dammen

Inlämnad: 1998-09-23 Besvarare: miljöminister Anna Lindh (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1094 av Larsson, Roland (c)

Fråga 1997/98:1094 av Roland Larsson c till socialministern om förskrivning av läkemedelssynonymer den 22 september Gällande regler för förskrivning av läkemedelssynonymer har ibland lett till att patienter fått ett synonymt läkemedel som gett biverkningar eller framkallat allergier som man inte drabbats av så länge

Inlämnad: 1998-09-22 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1093 av Larsson, Roland (c)

Fråga 1997/98:1093 av Roland Larsson c till justitieministern om spelautomater på restauranger den 22 september Enligt uppgift avser Svenska Spel AB att i restauranger på några platser i landet, på försök utplacera en ny typ av spelautomater kopplade direkt till det on-line-system som nu bara finns hos de ATG-ombuden.

Inlämnad: 1998-09-22 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1092 av Wallin, Gunnel (c)

Fråga 1997/98:1092 av Gunnel Wallin c till jordbruksministern om åtgärder mot salmonella den 18 september Obligatorisk kontroll eller frivilliga kontrollprogram mot salmonella krävs för svenska uppfödare. I enlighet med EU-regler tas endast stickprov på importerade djur för att kontrollera förekomst av smittan. Kraven

Inlämnad: 1998-09-18 Besvarare: jordbruksminister Annika Åhnberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1091 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:1091 av Marianne Andersson c till statsrådet Pierre Schori om bistånd till norra Irak den 18 september Fred och mänskliga rättigheter är oupplösligt förenade med demokratisk samhällsutveckling. Därför är just demokratisk samhällsutveckling ett av målen för svensk biståndspolitik. Att stödja kunskaper

Inlämnad: 1998-09-18 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1090 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:1090 av Marianne Andersson c till statsrådet Pierre Schori om FN-biståndet i norra Irak den 18 september Situationen i norra Irak är osäker. Människor är rädda för framtiden och vill gärna ha utländsk närvaro i landet. Man känner att kurdfrågan inte är politiskt prioriterad internationellt. Efter 1996

Inlämnad: 1998-09-18 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1089 av Pålsson, Chatrine (kd)

Fråga 1997/98:1089 av Chatrine Pålsson kd till socialministern om barnens rätt till personlig assistans den 14 september Riksförsäkringsverket har i dagarna utkommit med nya Allmänna råd 1998:6 om assistansersättning. Där rekommenderar verket att för att barn och ungdomar skall få personlig assistans skall det krävas

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: socialminister Margot Wallström (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1088 av Karlsson, Ola (m)

Fråga 1997/98:1088 av Ola Karlsson m till utbildningsministern om distansutbildning den 14 september Vid Högskolan i Örebro bedrivs distansutbildning inom företagsekonomi. Vid ett besök på Lärcenter i Kopparberg under valrörelsen fick jag information om hur verksamheten fungerar på distansEnligt uppgift är utbildningen

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: utbildningsminister Carl Tham (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1087 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1997/98:1087 av Birger Schlaug mp till försvarsministern om stöd till konstgjord hundnos den 14 september Det svenska försvarsmakten har under den senaste tioårsperioden genomfört mycket omfattande inköp av krigsmateriel. Materielen har varit avsedd för användning i det svenska invasionsförsvaret. Men nu när

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1086 av Johansson, Ann-Kristine (s)

Fråga 1997/98:1086 av Ann-Kristine Johansson s till miljöministern om elcykel den 14 september Det finns i dag ett flertal konstruktioner av en s.k. elcykel. Elcykeln är så konstruerad att den inte går att köra som moped utan elmotorn kopplas enbart in när trycket på tramporna ökar i uppförsbackar eller vid stark motvind.

Inlämnad: 1998-09-14 Besvarare: kommunikationsminister Ines Uusmann (S)

Skriftlig fråga 1997/98:1085 av Francke Ohlsson, Bodil (mp)

Fråga 1997/98:1085 av Bodil Francke Ohlsson mp till utrikesministern om USA:s bombningar den 11 september Terroristaktionerna i USA:s ambassader i Dar es Salaam och Nairobi drabbade många oskyldiga ur lokalbefolkningen. I terrorismens idé ingår att attackerna skall skada och döda människor utanför den målkrets man

Inlämnad: 1998-09-11 Besvarare: utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)