Dokument & lagar (3 073 träffar)

Motion 2019/20:2158 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:2158 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden båda M Skredrisken i Götaälvdalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Skredrisken i Götaälvdalen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Dalgången kring Göta älv är Sveriges


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2158 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2158 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2011 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD)

Motion till riksdagen 2019/20:2011 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel båda SD Säkra Götaälvdalen invånare och sjöfart Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att långsiktigt säkra Götaälvdalen mot skred och tillkännager detta för regeringen. Motivering Göta älvdalen


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2011 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2011 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:2088 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2088 av Maria Nilsson L Screeninglag vid företagsuppköp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda en screeninglag vid företagsuppköp i syfte att förhindra aktörer kopplade till främmande makt ges kontroll över svensk teknologi och tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2088 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2088 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2066 av Sanne Lennström m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:2066 av Sanne Lennström m.fl. S Sistahandsansvaret efter förslutning av SFL Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att tydliggöra att staten har sistahandsansvaret för SFL och SFR efter förslutning, och detta tillkännager riksdagen


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2066 av Sanne Lennström m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2066 av Sanne Lennström m.fl. (S) (pdf, 76 kB)

Motion 2019/20:2038 av Karin Enström (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2038 av Karin Enström M Ökad användning av hjärtstartare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen och registreringen av samt tillgängligheten till hjärtstartare och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:2038 av Karin Enström (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:2038 av Karin Enström (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:2035 av Lars Jilmstad (M)

Motion till riksdagen 2019/20:2035 av Lars Jilmstad M Bestäm platser för nya militära förband Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler platser för nya militära förband ska bestämmas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sent omsider har återupprustningen


Utskottsberedning: 2019/20:FöU9

Motion 2019/20:2035 av Lars Jilmstad (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2035 av Lars Jilmstad (M) (pdf, 71 kB)

Motion 2019/20:1899 av Erik Ottoson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1899 av Erik Ottoson M Lokala VMA Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör vidta åtgärder för att möjliggöra lokala viktiga meddelanden till allmänheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige har idag ett


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1899 av Erik Ottoson (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1899 av Erik Ottoson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1831 av Mattias Jonsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1831 av Mattias Jonsson m.fl. S Amfibieregemente i Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten, i enlighet med Försvarsberedningens förslag, att återupprätta ett regemente på Västkusten i form av ett amfibieregemente


Utskottsberedning: 2019/20:FöU9

Motion 2019/20:1831 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1831 av Mattias Jonsson m.fl. (S) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:1649 av Marta Obminska (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1649 av Marta Obminska M Skyddslagstiftningen och Svensk Kärnbränslehantering AB:s transporter av kärnämne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över skyddslagen och möjligheten att utse Svensk Kärnbränslehanterings fartyg till skyddsobjekt


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1649 av Marta Obminska (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1649 av Marta Obminska (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1542 av Annicka Engblom m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1542 av Annicka Engblom m.fl. M Krigsplacera även kulturarbetare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultursektorns viktiga roll i uppbyggnaden av totalförsvaret och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1542 av Annicka Engblom m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1542 av Annicka Engblom m.fl. (M) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1537 av Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1537 av Annicka Engblom M Ett nationellt centre of excellence inom dykeri, undervattensteknik och medicin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att komplettera Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum med fysiologisk


Utskottsberedning: 2019/20:FöU9

Motion 2019/20:1537 av Annicka Engblom (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1537 av Annicka Engblom (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1496 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1496 av Lotta Olsson M Brandlarm som fungerar för alla Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att problemet med att ljud inte når alla vid brandlarm bör ses över och åtgärdas och tillkännager detta för regeringen. Motivering Brandlarm är en


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1496 av Lotta Olsson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1496 av Lotta Olsson (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2019/20:1472 av Kristina Axén Olin (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1472 av Kristina Axén Olin M Läkemedelsförsörjning vid krig och kris Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att upprätta en nationell ambitionsnivå för vilka läkemedel och vilken sjukvårdsmateriel som det är nödvändigt att ha samt utse en ansvarig


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1472 av Kristina Axén Olin (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1472 av Kristina Axén Olin (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:1413 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1413 av Johan Löfstrand m.fl. S Utländska uppköp Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att stoppa utländska köp av tomter och fastigheter på strategiska platser om köpet kan anses ha negativa konsekvenser för Sveriges säkerhet och


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1413 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1413 av Johan Löfstrand m.fl. (S) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:1380 av Åsa Lindestam (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1380 av Åsa Lindestam S Räddningstjänstens organisering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av räddningstjänstens placering vad gäller organisering och tillkännager detta för regeringen. Motivering 2018 års bränder


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1380 av Åsa Lindestam (S) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1380 av Åsa Lindestam (S) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:1374 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2019/20:1374 av Hanna Westerén m.fl. S Samhällsberedskap vid vattenbrist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att skapa större samhällsberedskap för effekterna av extrem torka och vattenbrist och att se över möjligheterna


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1374 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1374 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1300 av Marléne Lund Kopparklint och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1300 av Marléne Lund Kopparklint och Marie-Louise Hänel Sandström båda M Brandskydd för äldre och svårt sjuka Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att MSB bör ges i uppdrag att meddela föreskrifter om brandskydd för att uppnå en säker och


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1300 av Marléne Lund Kopparklint och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1300 av Marléne Lund Kopparklint och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M) (pdf, 86 kB)

Motion 2019/20:1299 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1299 av Marléne Lund Kopparklint M Luftkonditionering på särskilt boende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att MSB bör ges i uppdrag att meddela föreskrifter om skydd vid värmeböljor i behovsprövade särskilda boenden och tillkännager detta


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1299 av Marléne Lund Kopparklint (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1299 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1298 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:1298 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet båda M Förstärkt beredskap för biologiska smittor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla förmågan att möta hot mot samhället från biologiska smittor och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1298 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1298 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M) (pdf, 77 kB)

Motion 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. MP Skydda Vätterns vatten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skydda Vätterns vatten genom ett överordnat riksintresse och se till att krav på tillräckliga vattenskyddsområden införs och tillkännager detta för


Utskottsberedning: CU NU 2019/20:FöU9

Motion 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1511 av Emma Hult m.fl. (MP) (pdf, 82 kB)