Dokument & lagar (3 071 träffar)

Motion 2019/20:1103 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP)

Motion till riksdagen 2019/20:1103 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven båda MP Tillåt användandet av smällare, raketer och fyrverkerier endast vid offentliga arrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om att enbart tillåta användandet av fyrverkerier,


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1103 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1103 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP) (pdf, 84 kB)

Motion 2019/20:1089 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1089 av Sten Bergheden M Ökad brandberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att brandberedskapen för skogsbränder måste höjas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1089 av Sten Bergheden (M) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1089 av Sten Bergheden (M) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1080 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1080 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. M Moderniserat system för krisinformation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera krisinformationen exempelvis genom att implementera EU-Alert för att stärka den svenska beredskapen och tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1080 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. (M) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1080 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. (M) (pdf, 83 kB)

Motion 2019/20:1078 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:1078 av Anders Hansson M Rakel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga huruvida samtliga statliga, regionala samt kommunala myndigheter och organisationer som arbetar med krisberedskap ska åläggas att införa telekommunikationssystemet


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:1078 av Anders Hansson (M) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:1078 av Anders Hansson (M) (pdf, 66 kB)

Motion 2019/20:788 av Robert Stenkvist (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:788 av Robert Stenkvist SD Regeringen ska godkänna utländska investeringar av strategisk betydelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att direktinvesteringar och köp av strategisk infrastruktur ska godkännas av regeringen och tillkännager


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:788 av Robert Stenkvist (SD) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:788 av Robert Stenkvist (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:759 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:759 av Björn Söder m.fl. SD Företag med koppling till icke-demokratiska regimers underrättelsetjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föreslå lagstiftning för att utestänga företag med kopplingar till icke-demokratiska regimers underrättelsetjänster


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:759 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:759 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:680 av Michael Rubbestad (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:680 av Michael Rubbestad SD Skärmförbud på badanläggningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten att införa ett skärmförbud på offentliga badanläggningar och tillkännager detta för regeringen. Motivering I maj 2018 rapporterade


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:680 av Michael Rubbestad (SD) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:680 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:672 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:672 av Roger Richthoff m.fl. SD El- och strålsäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om särskilda reservkraftnät och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:672 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:672 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. SD Totalförsvarsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grundlagsstadgad budgetram om 2 procent av BNP för utgiftsområde 6 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UbU UU 2019/20:FöU1 2019/20:FöU8
Riksdagsbeslut (57 yrkanden): 15 avslag, 42 saknar beslutsinformation

Motion 2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (docx, 99 kB) Motion 2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD) (pdf, 142 kB)

Motion 2019/20:666 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)

Motion till riksdagen 2019/20:666 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg båda M Ökad brandsäkerhet för braskaminer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brandskydd och om certifiering av installatörer av braskaminer och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:666 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:666 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M) (pdf, 79 kB)

Motion 2019/20:652 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:652 av Anders Hansson M Skyddsrumsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa en skyddsrumsavgift i syfte att öka antalet skyddsrumsinspektioner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag finns


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:652 av Anders Hansson (M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:652 av Anders Hansson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:650 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:650 av Anders Hansson M SMO-utbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa ett krav på genomförd SMO-utbildning för att kunna bli heltidsbrandman och tillkännager detta för regeringen. Motivering När vi


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:650 av Anders Hansson (M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:650 av Anders Hansson (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:649 av Anders Hansson (M)

Motion till riksdagen 2019/20:649 av Anders Hansson M Hemvärnets mörkerförmåga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av hemvärnets förmåga att strida i mörker och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sveriges försvarsmakt är åter på sakta uppgång efter


Utskottsberedning: 2019/20:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2019/20:649 av Anders Hansson (M) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:649 av Anders Hansson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2019/20:631 av Aron Emilsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2019/20:631 av Aron Emilsson m.fl. SD Nordisk krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett svenskt deltagande i en nordisk krisberedskapsstrategi och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den varma sommaren 2018 visade efter omfattande


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:631 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:631 av Aron Emilsson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:591 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:591 av Jon Thorbjörnson m.fl. V Fyrverkerier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör göras en översyn av lagstiftningen i syfte att förbättra tillsynen, skärpa regleringen kring användningen av fyrverkerier och öka efterlevnaden av


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:591 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:591 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V) (pdf, 80 kB)

Motion 2019/20:586 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:586 av Hanna Gunnarsson m.fl. V Försvarsmaktens ansvar för saneringen av Vättern och andra övningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uppdra åt Försvarsmakten att ta fram en handlingsplan för att minska föroreningen


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:586 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:586 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (pdf, 89 kB)

Motion 2019/20:326 av Per-Arne Håkansson (S)

Motion till riksdagen 2019/20:326 av Per-Arne Håkansson S Skyddsrummens kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över frågan om hur Sveriges skyddsrum håller den av staten fastställda skyddskvaliteten och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:326 av Per-Arne Håkansson (S) (docx, 68 kB) Motion 2019/20:326 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:320 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)

Motion till riksdagen 2019/20:320 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson båda S Rehabilitering för återvändande soldater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rehabiliteringen för soldater så att den är kontinuerligt anpassad till försvarets nya utmaningar och


Utskottsberedning: 2019/20:FöU8

Motion 2019/20:320 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:320 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S) (pdf, 74 kB)

Motion 2019/20:258 av Mikael Larsson (C)

Motion till riksdagen 2019/20:258 av Mikael Larsson C Införskaffande av brandflyg tillsammans med Norge och Finland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda införskaffande av brandflyg tillsammans med Norge och Finland och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:258 av Mikael Larsson (C) (docx, 67 kB) Motion 2019/20:258 av Mikael Larsson (C) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:136 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2019/20:136 av Hanna Gunnarsson m.fl. V Försvarsmaktens dimensionering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Försvarsmakten kan uppdras att både i sin planering och i sin verksamhet dimensionera för att kunna bistå samhället vid nationella


Utskottsberedning: FöU

Motion 2019/20:136 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (docx, 69 kB) Motion 2019/20:136 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V) (pdf, 85 kB)