Dokument & lagar (3 071 träffar)

Motion 2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. SD Brasilien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska stötta den brasilianska staten i framtagandet av handlingsplaner för mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2018/19:FöU6 2018/19:UbU14 2019/20:UU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 87 kB)

Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1 2018/19:FöU6 2018/19:FöU7 2018/19:FöU9 2018/19:JuU10 2018/19:JuU16 2018/19:SoU11 2018/19:UU12 2018/19:UU14
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 20 avslag

Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD) (pdf, 102 kB)

Motion 2018/19:1335 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1335 av Boriana Åberg M Begränsa möjligheterna för utländska aktörer att köpa och hyra strategiskt belägna fastigheter i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa möjligheterna för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter


Utskottsberedning: 2018/19:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1335 av Boriana Åberg (M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1335 av Boriana Åberg (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1278 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1278 av David Josefsson M Återinrätta ett regemente i Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör se över möjligheten att Försvarsmedicincentrum/Göteborgs garnison omorganiseras till Göteborgs regemente, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1278 av David Josefsson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1278 av David Josefsson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1277 av David Josefsson (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1277 av David Josefsson M Underlätta för Försvarsmakten att bedriva övningsverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över lagstiftningen så att Försvarsmakten får snabbare besked i tillståndsfrågor för övningsfält, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2018/19:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1277 av David Josefsson (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1277 av David Josefsson (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. SD Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1 Sverigedemokraternas vision för ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem 1.1 Vision 2 Väginfrastruktursystemets betydelse 3 Vägnätets


Utskottsberedning: 2018/19:CU12 2018/19:CU6 2018/19:FöU7 2018/19:JuU10 2018/19:NU13 2018/19:SkU12 2018/19:TU1 2018/19:TU11 2018/19:TU13 2018/19:TU16 2018/19:TU5 2018/19:TU7 2018/19:UbU12 2018/19:UbU8
Riksdagsbeslut (58 yrkanden): 57 avslag, 1 bifall,

Motion 2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) (docx, 106 kB) Motion 2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD) (pdf, 191 kB)

Motion 2018/19:1254 av Annicka Engblom (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1254 av Annicka Engblom M Ett nationellt centre of excellence inom dykeri, undervattensteknik och medicin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att komplettera Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum med fysiologisk


Utskottsberedning: 2018/19:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2018/19:1254 av Annicka Engblom (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1254 av Annicka Engblom (M) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:1220 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1220 av Beatrice Ask m.fl. M Katastrofsjukhus på Södermalm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten ska ge besked om statens ambitioner avseende katastrofsjukhuset på Södermalm i Stockholm och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1220 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1220 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1206 av Sten Bergheden (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1206 av Sten Bergheden M Utrustning och beredskap vid bränder och katastrofer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta fram en plan för hur brandbilsparken och brandutrustningen i Sverige kan förnyas och moderniseras i syfte att klara


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1206 av Sten Bergheden (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1206 av Sten Bergheden (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:1205 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1205 av Marléne Lund Kopparklint M Brandskydd i särskilda boenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att meddela föreskrifter om brandskydd i behovsprövade vård- och omsorgsboenden för att uppnå en likvärdig lägstanivå och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1205 av Marléne Lund Kopparklint (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1205 av Marléne Lund Kopparklint (M) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:1203 av Maria Malmer Stenergard (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1203 av Maria Malmer Stenergard M Positionering vid nödsamtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av förtydliganden i lagen om elektronisk kommunikation syftande till att Sveriges alarmeringstjänst ska tillåtas positionera


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2018/19:1203 av Maria Malmer Stenergard (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1203 av Maria Malmer Stenergard (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1198 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1198 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. M Stärkt svensk beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att modernisera krisinformationen exempelvis genom att implementera EU-Alert för att stärka den svenska beredskapen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1198 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:1198 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. (M) (pdf, 82 kB)

Motion 2018/19:1183 av Åsa Eriksson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1183 av Åsa Eriksson S Samverkan för modernt och tillgängligt skogsbrandflyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att stärka förmågan att bekämpa skogsbränder med hjälp av kvalificerat brandbekämpningsflyg med kort


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1183 av Åsa Eriksson (S) (docx, 70 kB) Motion 2018/19:1183 av Åsa Eriksson (S) (pdf, 77 kB)

Motion 2018/19:1182 av Ingela Nylund Watz (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1182 av Ingela Nylund Watz S Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att lagstifta om ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1182 av Ingela Nylund Watz (S) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1182 av Ingela Nylund Watz (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1177 av Boriana Åberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1177 av Boriana Åberg m.fl. M Sydsvenskt försvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sydsvenskt försvar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Östersjöregionen har de senaste åren varit fokus för en omfattande militär styrkeuppbyggnad


Utskottsberedning: 2018/19:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1177 av Boriana Åberg m.fl. (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1177 av Boriana Åberg m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2018/19:1175 av Hanna Westerén m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1175 av Hanna Westerén m.fl. S Samhällsberedskap vid vattenbrist Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vattenbrist och om att skapa samhällsberedskap för effekterna av extrem torka såväl som att anpassa aktuell lagstiftning till vattenbrist


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1175 av Hanna Westerén m.fl. (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1175 av Hanna Westerén m.fl. (S) (pdf, 81 kB)

Motion 2018/19:1171 av Per-Arne Håkansson (S)

Motion till riksdagen 2018/19:1171 av Per-Arne Håkansson S Värna skyddsrummens kvalitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda frågan om hur Sveriges skyddsrum håller den av staten fastställda skyddskvaliteten och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1171 av Per-Arne Håkansson (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1171 av Per-Arne Håkansson (S) (pdf, 73 kB)

Motion 2018/19:1101 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M)

Motion till riksdagen 2018/19:1101 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet båda M Biologiska smittor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla en förmåga att möta hot från biologiska smittor mot samhället och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1101 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M) (docx, 67 kB) Motion 2018/19:1101 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:1016 av Lotta Finstorp (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1016 av Lotta Finstorp M Angående krisberedskapen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av krisberedskapen i hela samhället och tillkännager detta för regeringen. Motivering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i sin


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1016 av Lotta Finstorp (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1016 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:1009 av Boriana Åberg (M)

Motion till riksdagen 2018/19:1009 av Boriana Åberg M Slopat krav på domarerfarenhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ändra kravet på domarerfarenhet i förordningen med instruktion för Statens haverikommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2018/19:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:1009 av Boriana Åberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:1009 av Boriana Åberg (M) (pdf, 72 kB)