Dokument & lagar (317 träffar)

Motion 2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av skr. 2015/16:169 Giftfri vardag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verka för att införa ett miljömål i EU för giftfri vardag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: 2016/17:MJU7
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 7 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:3421 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 89 kB)

Motion 2015/16:3420 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3420 av Lars-Axel Nordell m.fl. KD med anledning av skr. 2015/16:169 Giftfri vardag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vässa EU:s miljögaranti och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2016/17:MJU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3420 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3420 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2015/16:3408 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3408 av Penilla Gunther m.fl. KD med anledning av skr. 2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mineralersättningens koppling till frågor om finansiering


Utskottsberedning: 2015/16:MJU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3408 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3408 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:3402 av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3402 av Jens Holm m.fl. V med anledning av skr. 2015/16:165 Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall 1  Innehåll 1Förslag till riksdagsbeslut 2Bakgrund 3Åtgärder krävs för miljömässigt och ekonomiskt hållbar gruvbrytning 4Riksrevisionens kritik är


Utskottsberedning: 2015/16:MJU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3402 av Jens Holm m.fl. (V) (docx, 56 kB) Motion 2015/16:3402 av Jens Holm m.fl. (V) (pdf, 92 kB)

Motion 2015/16:3400 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3400 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD med anledning av prop. 2015/16:161 Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en översyn bör göras tre år efter tillträdet, för att se hur eventuella


Utskottsberedning: 2015/16:MJU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3400 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3400 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3395 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3395 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att Sverige i större utsträckning använder sig av ömsesidigt


Utskottsberedning: 2015/16:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3395 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3395 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:3394 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2015/16:3394 av Kristina Yngwe m.fl. C med anledning av prop. 2015/16:160 Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda ändringar i regelverk som innebär att ömsesidigt erkännande ska användas som huvudprincip,


Utskottsberedning: 2015/16:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3394 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3394 av Kristina Yngwe m.fl. (C) (pdf, 69 kB)

Motion 2015/16:3322 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3322 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD med anledning av skr. 2015/16:87 Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en långsiktig och effektiv klimat- och


Utskottsberedning: 2015/16:MJU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3322 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:3322 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2015/16:3321 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3321 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av skr. 2015/16:87 Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges åtaganden inte bör avvika i förhållande


Utskottsberedning: 2015/16:MJU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3321 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3321 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C, FP, M, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3260 av Kristina Yngwe m.fl. C, FP, M, KD med anledning av prop. 2015/16:38 Anläggningsbesked för biodrivmedel Innehåll Förslag till riksdagsbeslut Sammanfattning En fossiloberoende fordonsflotta 2030 Konsekvensanalys och miljöeffekter Jordbruket som råvaruleverantör EU:s riktlinjer


Utskottsberedning: 2015/16:MJU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C, FP, M, KD) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:3260 av Kristina Yngwe m.fl. (C, FP, M, KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2015/16:3259 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3259 av Martin Kinnunen m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:38 Anläggningsbesked för biodrivmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inte ska vara möjligt med avdrag för energiskatt och koldioxidskatt vid försäljning av bioetanol


Utskottsberedning: 2015/16:MJU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3259 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:3259 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:2002 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2002 av Markus Wiechel och Richard Jomshof båda SD Långsiktigt arbete för stärkt djurskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om elevers möjlighet att i större utsträckning tillbringa tid med djur och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:MJU16 2015/16:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:2002 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2002 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. M EU-samarbetet nu och i framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska spela en ledande roll inom EU för att utveckla och förstärka den gemensamma utrikespolitiken och den europeiska utrikestjänsten


Utskottsberedning: 2015/16:FiU5 2015/16:KU15 2015/16:KU16 2015/16:MJU20 2015/16:UU10 2015/16:UU15
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) (docx, 63 kB) Motion 2015/16:2332 av Karin Enström m.fl. (M) (pdf, 129 kB)

Motion 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. FP En liberal politik för Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för fler jobb och högre tillväxt inom EU och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:FiU23 2015/16:JuU20 2015/16:KU15 2015/16:MJU20 2015/16:NU10 2015/16:NU9 2015/16:SfU14 2015/16:UU10,2015/16:UU10
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 55 kB) Motion 2015/16:2261 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 94 kB)

Motion 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP)

Motion till riksdagen 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling båda MP 100 förnybart inom transportsektorn vägen till fossilfrihet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast införa antingen en kvotplikt för biodrivmedel eller en reduktionsplikt för fossila


Utskottsberedning: 2015/16:CU14 2015/16:MJU7 2015/16:SkU16 2015/16:TU11 2015/16:TU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) (docx, 64 kB) Motion 2015/16:2124 av Karin Svensson Smith och Rasmus Ling (båda MP) (pdf, 141 kB)

Motion 2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. KD Barns och ungas uppväxtvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om välfärdsparadoxen för barns och ungas uppväxtvillkor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2015/16:MJU18 2015/16:SfU8 2015/16:SoU6 2015/16:SoU7 2015/16:UbU1 2015/16:UbU11 2015/16:UbU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (docx, 83 kB) Motion 2015/16:2980 av Andreas Carlson m.fl. (KD) (pdf, 185 kB)

Motion 2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. KD Utgiftsområde 21 Energi Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Tabeller 1.Kristdemokraternas syn på energipolitiken 2.Klimatmålen grunden för Sveriges energipolitik 3.Den nuvarande energiförsörjningen 4.En mångfald av energislag 4.1.Vattenkraft


Utskottsberedning: 2015/16:FiU1 2015/16:KU17 2015/16:MJU20 2015/16:MJU8 2015/16:NU10 2015/16:NU19 2015/16:NU3 2015/16:SkU19 2015/16:TU9 2015/16:UU2 2017/18:FöU2
Riksdagsbeslut (38 yrkanden): 38 avslag

Motion 2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (docx, 78 kB) Motion 2015/16:3149 av Penilla Gunther m.fl. (KD) (pdf, 174 kB)

Motion 2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD En hållbar energipolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om energipolitikens inriktning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda


Utskottsberedning: 2015/16:CU13 2015/16:FiU1 2015/16:MJU20 2015/16:MJU7 2015/16:MJU8 2015/16:MJU9 2015/16:NU10 2015/16:NU17 2015/16:NU19 2015/16:NU3 2015/16:SkU29 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (35 yrkanden): 34 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 66 kB) Motion 2015/16:2854 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 156 kB)

Motion 2015/16:2454 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:2454 av Lars Hjälmered m.fl. M Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta arbetet med landsbygdsprogrammet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om satsningar


Utskottsberedning: 2015/16:MJU10 2015/16:MJU9 2015/16:NU15 2015/16:NU17 2015/16:SoU8 2015/16:TU19 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 7 avslag, 3 bifall,

Motion 2015/16:2454 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:2454 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 92 kB)

Motion 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. FP På väg mot ett fossilfritt Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att principen om ett pris på koldioxid är central för en effektiv klimatpolitik och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer


Utskottsberedning: 2015/16:MJU20 2015/16:NU10 2015/16:NU19 2015/16:SkU16 2015/16:SkU18 2015/16:TU9 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,

Motion 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 54 kB) Motion 2015/16:2249 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 90 kB)