Dokument & lagar (259 träffar)

Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:178 En samlad torvprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen genom förordningar ska möjliggöra att de frågor som har samband med en torvtäkt, exempelvis


Utskottsberedning: 2016/17:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3423 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3389 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3389 av Josef Fransson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:156 Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att EU:s statsstödsregler alltjämt innefattar vissa problem som


Utskottsberedning: 2015/16:NU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3389 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3389 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:3377 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3377 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Inledning 4Bakgrund 5Värdlandsavtalet och kärnvapnen 6Värdlandsavtalets osäkerheter och oklarheter 7Processen


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3377 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:3377 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2015/16:3375 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3375 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:152 Samförståndsavtal om värdlandsstöd. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samförståndsavtalet


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU4
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3375 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3375 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. M, C, L, KD med anledning av prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att fastställa nationella mål för att kunna utvärdera


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 1 avslag, 2 bifall,

Motion 2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3362 av Karin Enström m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3357 av Penilla Gunther KD med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att verksamhetsinriktningarna för Inlandsinnovation AB och


Utskottsberedning: 2015/16:NU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3357 av Penilla Gunther (KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2015/16:3356 av Josef Fransson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3356 av Josef Fransson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en utvärdering av den geografiska fördelningen av


Utskottsberedning: 2015/16:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3356 av Josef Fransson m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3356 av Josef Fransson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. M med anledning av prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en riktlinje för det statliga riskkapitalet ska vara


Utskottsberedning: 2015/16:NU23
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (docx, 53 kB) Motion 2015/16:3355 av Lars Hjälmered m.fl. (M) (pdf, 84 kB)

Motion 2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:119 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3352 av Julia Kronlid m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Motion 2015/16:3337 av Maria Weimer m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2015/16:3337 av Maria Weimer m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:117 Effektreserv 20202025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Energimyndigheten bör få i uppdrag att göra en konsekvensanalys av vad stängningar av kärnkraftsreaktorer betyder


Utskottsberedning: 2015/16:NU19
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:3337 av Maria Weimer m.fl. (L) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3337 av Maria Weimer m.fl. (L) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3335 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3335 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2015/16:117 Effektreserv 20202025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör ges i uppdrag att utreda möjligheterna att införa en effektreserv på nordisk-baltisk nivå


Utskottsberedning: 2015/16:NU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3335 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3335 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:3333 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3333 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av prop. 2015/16:117 Effektreserv 20202025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om storleken på effektreserven och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:NU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3333 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3333 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2015/16:48 Regeringens exportstrategi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör utveckla en handelsstrategi som beaktar såväl import och export som delar av en utvecklad


Utskottsberedning: 2015/16:NU13
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 57 kB) Motion 2015/16:3315 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 103 kB)

Motion 2015/16:3307 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3307 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. SD med anledning av skr. 2015/16:69 Politik för hållbart företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hållbart företagande och tillkännager detta för regeringen. Långsiktigt hållbart företagande


Utskottsberedning: 2015/16:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3307 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (docx, 51 kB) Motion 2015/16:3307 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Motion 2015/16:3306 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3306 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD med anledning av skr. 2015/16:69 Politik för hållbart företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen fortsätter arbetet kring hållbarhet och företagande och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2015/16:NU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:3306 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3306 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. V med anledning av skr. 2015/16:48 Regeringens exportstrategi 1  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att demokratier ska prioriteras före diktaturer som handelspartner för Sverige och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2015/16:NU13
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (docx, 52 kB) Motion 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) (pdf, 86 kB)

Motion 2015/16:3278 av Karin Enström m.fl. (M, C)

Motion till riksdagen 2015/16:3278 av Karin Enström m.fl. M, C med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen inför kommande förslag om fredsfrämjande insatser


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3278 av Karin Enström m.fl. (M, C) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3278 av Karin Enström m.fl. (M, C) (pdf, 81 kB)

Motion 2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. KD med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att internationella insatser likt den i Irak måste bedrivas


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:3277 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 87 kB)

Motion 2015/16:3276 av Allan Widman m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2015/16:3276 av Allan Widman m.fl. FP med anledning av prop. 2015/16:40 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om stöd till Kurdistans regionala regering och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3276 av Allan Widman m.fl. (FP) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:3276 av Allan Widman m.fl. (FP) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:3275 av Björn Söder och Mikael Jansson (båda SD)

Motion till riksdagen 2015/16:3275 av Björn Söder och Mikael Jansson båda SD med anledning av prop. 2015/16:41 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ett svenskt deltagande i Natos utbildnings- och  rådgivningsinsats


Utskottsberedning: 2015/16:UFöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:3275 av Björn Söder och Mikael Jansson (båda SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:3275 av Björn Söder och Mikael Jansson (båda SD) (pdf, 68 kB)