Dokument & lagar (106 träffar)

Motion 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. s, mp, v med anledning av prop. 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning s10102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2008/09:201 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2009/10:FöU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Fö7 av Mona Sahlin m.fl. (s, mp, v) (doc, 46 kB)

Motion 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. mp med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar mp051 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om säkerhetspolitisk


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2008/09:Fö6 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 78 kB)

Motion 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar s10101 Ett modernt, effektivt och folkligt förankrat insatsförsvar Sverige är militärt alliansfritt. Vi har genom åren kunnat visa att det går att kombinera ett aktivt ansvarstagande för både vår egen


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2008/09:Fö5 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 124 kB)

Motion 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 3 4 Regeringens försvar dyrt och osäkert 4 5 Ett modernt och effektivt insatsförsvar 5 6 Säkerhetspolitisk


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2008/09:Fö4 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 111 kB)

Motion 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:140 Ett användbart försvar s45168 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det svenska försvarets uppgift och om militär alliansfrihet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2008/09:Fö3 av Leif Pettersson m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2008/09:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. s, mp, v med anledning av framst. 2008/09:RRS22 Riksrevisionens styrelses framställning angående skyddet för farligt gods s64041 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen, i


Utskottsberedning: 2009/10:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fö2 av Anders Karlsson m.fl. (s, mp, v) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Fö1 av Gunilla Wahlén m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö1 av Gunilla Wahlén m.fl. v med anledning av prop. 2008/09:59 Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete Occar Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om ett godkännande av överenskommelsen


Utskottsberedning: 2008/09:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Fö1 av Gunilla Wahlén m.fl. (v) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Fö295 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö295 av Peter Rådberg m.fl. mp Ett framtida svenskt försvar mp461 1 Sammanfattning Utgångspunkten för Miljöpartiet de grönas försvarspolitik är att det svenska försvaret ska omvandlas från ett invasionsförsvar till ett fredsfrämjande insatsförsvar i enlighet med vad riksdagen tidigare


Utskottsberedning: 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): 14 avslag

Motion 2008/09:Fö295 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 106 kB)

Motion 2008/09:Fö294 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö294 av Anders Karlsson m.fl. s Utgiftsområde 6 Försvar s64037 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar enligt uppställning: Anslag Regeringens förslag Anslagsförändring 1:1 Förbandsverksamhet


Utskottsberedning: 2008/09:FöU1
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2008/09:Fö294 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 56 kB)

Motion 2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. s Ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar s64036 Sammanfattning Omställningen till ett modernt, effektivt och folkligt förankrat försvar måste fortsätta. Det är en naturlig följd av försvarsbeslutet 2004. Många viktiga inriktnings- och prioriteringsbeslut


Utskottsberedning: 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:FöU2 2008/09:FöU6 2008/09:FöU7 2008/09:UU11 2009/10:FöU3 2009/10:FöU9 2009/10:UU11
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2008/09:Fö293 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 123 kB)

Motion 2008/09:Fö290 av Tommy Ternemar m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö290 av Tommy Ternemar m.fl. s Naturolyckor s67009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en samlad strategi för att klara kommande naturolyckor. Motivering Naturkatastrofer med direkt koppling till klimatförändringarna


Utskottsberedning: 2009/10:FöU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fö290 av Tommy Ternemar m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Klimat och sårbarhet mp853 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 9 4 Myndigheternas arbete för minskad sårbarhet 10 4.1 Kunskapsförsörjning om klimatförändringar 11 4.2 Kunskapsförsörjning om ras, skred och erosion 12


Utskottsberedning: 2008/09:CU21 2008/09:CU30 2008/09:MJU13 2008/09:MJU15 2008/09:MJU21 2008/09:MJU28 2008/09:NU26 2008/09:NU3 2008/09:SoU17 2008/09:TU11 2008/09:TU2 2008/09:UU10 2009/10:FöU2
Riksdagsbeslut (65 yrkanden): 65 avslag

Motion 2008/09:Fö289 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 135 kB)

Motion 2008/09:Fö288 av Siv Holma och Gunilla Wahlén (v)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö288 av Siv Holma och Gunilla Wahlén v Musikkårerna inom Försvarsmakten v555 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ansvaret för musikkårerna bör flyttas från Försvarsdepartementet till Kulturdepartementet. Riksdagen


Utskottsberedning: 2008/09:FöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Fö288 av Siv Holma och Gunilla Wahlén (v) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Fö286 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö286 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. s Göteborg Wind Orchestra s67032 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Göteborg Wind Orchestra. Motivering I slutet av 1990-talet gjordes en trepartsöverenskommelse,


Utskottsberedning: 2008/09:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fö286 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Fö282 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö282 av Tomas Eneroth m.fl. s Rekrytering till räddningstjänsten s27121 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en översyn i syfte att förbättra rekrytering till räddningstjänsten. Motivering Den svenska


Utskottsberedning: 2009/10:FöU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fö282 av Tomas Eneroth m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s En ansvarsfull politik för jobb välfärd s33000 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 1 En ansvarsfull ekonomisk politik för jobb välfärd 11 1.1 Ett allvarsamt ekonomiskt läge 11 1.1.1 Stark konjunktur gav fler jobb 11


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU3 2008/09:FiU33 2008/09:FöU1 2008/09:FöU10 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU15 2008/09:UbU17 2008/09:UbU2 2008/09:UbU4 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (95 yrkanden): 95 avslag

Motion 2008/09:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 1597 kB)

Motion 2008/09:Fö285 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö285 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. s Göteborg Wind Orchestra och Marinens musikkår s67023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Göteborg Wind Orchestra och Marinens musikkår. Motivering Regeringens pågående


Utskottsberedning: 2008/09:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fö285 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2008/09:Fö276 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö276 av Gunvor G Ericson m.fl. mp Begränsning av fyrverkerier och användande av pyroteknisk utrustning mp456 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med ett lagförslag om att begränsa pyrotekniska produkter i tid och plats. Fira med smäll Att fira nyår,


Utskottsberedning: 2009/10:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fö276 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2008/09:Fö275 av Peter Rådberg m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö275 av Peter Rådberg m.fl. mp Uppsala Air mp459 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försvarsmakten inte ska lägga ned resurser på att stödja enskilda företag. Motivering Uppsala Air är ett bolag som arbetar


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2008/09:Fö275 av Peter Rådberg m.fl. (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2008/09:Fö273 av Birgitta Eriksson (s)

Motion till riksdagen 2008/09:Fö273 av Birgitta Eriksson s Soldater s67018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Försvarsmakten måste ha en beredskap för att kunna hantera svenska soldaters möjliga traumatiska upplevelser från utlandstjänst.


Utskottsberedning: 2008/09:FöU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2008/09:Fö273 av Birgitta Eriksson (s) (doc, 38 kB)