Dokument & lagar (59 träffar)

Motion 2011/12:Fö9 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö9 av Mikael Jansson SD med anledning av prop. 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik SD306 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:86 En effektivare försvarslogistik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:FöU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fö9 av Mikael Jansson (SD) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Fö8 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö8 av Torbjörn Björlund m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:84 Den nordiska stridsgruppen 2015 V017 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:84 och tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige inte ska leda eller delta


Utskottsberedning: 2011/12:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö8 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Fö7 av Torbjörn Björlund m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö7 av Torbjörn Björlund m.fl. V med anledning av prop. 2011/12:115 Soldatanställningar i Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förslag och lösningar på hur man kombinerar


Utskottsberedning: 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2013/14:FöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Fö7 av Torbjörn Björlund m.fl. (V) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Fö6 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö6 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:48 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet SD300 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en signalspaningskommitté med uppgift


Utskottsberedning: 2011/12:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fö6 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Fö5 av Mikael Jansson och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö5 av Mikael Jansson och Richard Jomshof SD med anledning av prop. 2011/12:45 Kustbevakningsdatalag SD231 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Rikspolisstyrelsen och de regionala polismyndigheterna bör få lagstadgad


Utskottsberedning: 2011/12:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö5 av Mikael Jansson och Richard Jomshof (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Fö4 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö4 av Peter Rådberg m.fl. MP med anledning av skr. 2011/12:19 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen


Utskottsberedning: 2011/12:FöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , 3 bifall,

Motion 2011/12:Fö4 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 57 kB)

Motion 2011/12:Fö3 av Mikael Jansson och Richard Jomshof (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö3 av Mikael Jansson och Richard Jomshof SD med anledning av skr. 2011/12:19 Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser SD224 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ärenden av civil


Utskottsberedning: 2011/12:FöU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Fö3 av Mikael Jansson och Richard Jomshof (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten S89004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förbättrad redovisning av Försvarsmaktens


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Fö2 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:Fö1 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö1 av Mikael Jansson SD med anledning av skr. 2011/12:14 Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten SD222 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva möjligheten att återinföra objektsramar


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2011/12:Fö1 av Mikael Jansson (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm MP Ett aktivt klimatarbete MP2643 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en förnyelse av sådan forsknings- och kunskapsutveckling som möter behovet av att byta inriktning från tillväxt


Utskottsberedning: 2011/12:MJU25 2011/12:NU5 2012/13:UU7 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2011/12:MJ459 av Jan Lindholm (MP) (doc, 71 kB)

Motion 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson C Elöverkänslighet C407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta lågstrålande zoner i alla kommuner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:CU14 2012/13:FöU3
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:Fö241 av Ulrika Carlsson i Skövde och Annika Qarlsson (C) (doc, 53 kB)

Motion 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. MP Vidgad syn på försvarspolitiken MP3112 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 4 Internationella insatser 6 Afghanistan 6 NBG 14 7 FN:s resolutioner 1325 och 1820 7 Reformering av försvaret 9 Omvärlden minskar på sina militära


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:UU3 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): 17 avslag, 3 bifall,

Motion 2011/12:Fö240 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 117 kB)

Motion 2011/12:Fö239 av Carina Herrstedt och Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö239 av Carina Herrstedt och Mikael Jansson SD Avskaffande av särbehandling i krigsmakten SD127 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett avskaffande av särbehandling inom försvaret. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:FöU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:Fö239 av Carina Herrstedt och Mikael Jansson (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. MP Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap MP1024 1 Sammanfattning Det övergripande syftet med Miljöpartiet de grönas försvarspolitik är att skapa en säkrare värld. I enlighet med FN-stadgans principer har Sverige ett ansvar för att främja internationell


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2011/12:Fö238 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 86 kB)

Motion 2011/12:Fö237 av Björn Söder och Per Ramhorn (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö237 av Björn Söder och Per Ramhorn SD Krav på sprinkler i alla äldreboenden SD40 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa krav på sprinkler i alla äldreboenden. Motivering De äldre har särskilt stort behov


Utskottsberedning: 2012/13:FöU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö237 av Björn Söder och Per Ramhorn (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Fö233 av Johan Johansson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö233 av Johan Johansson m.fl. M Den enskildes ansvar i händelse av olyckor och kris M830 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om betydelsen av frivilligorganisationer för samhällets krishantering. Motivering Den enskilde


Utskottsberedning: 2013/14:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö233 av Johan Johansson m.fl. (M) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Fö232 av Lars Ohly m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö232 av Lars Ohly m.fl. V Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap V234 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt uppställning: Anslag


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö232 av Lars Ohly m.fl. (V) (doc, 56 kB)

Motion 2011/12:Fö229 av Christer Engelhardt (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö229 av Christer Engelhardt S Gotland som säkerhetspolitisk arena i Östersjöregionen S36065 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Gotlands strategiska läge i Östersjön för att utveckla samarbete och utbyte i Östersjöregionen.


Utskottsberedning: 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö229 av Christer Engelhardt (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. S Försvar och samhällets krisberedskap S89002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sveriges suveränitet och Nato.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2011/12:FöU1 2011/12:FöU3 2011/12:KU1 2012/13:FöU10 2012/13:FöU14 2012/13:FöU7 2012/13:UU7 2013/14:FöU11 2013/14:FöU7
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 13 avslag, 6 bifall,

Motion 2011/12:Fö228 av Peter Hultqvist m.fl. (S) (doc, 109 kB)

Motion 2011/12:Fö226 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Motion till riksdagen 2011/12:Fö226 av Camilla Waltersson Grönvall M Översvämningsrisken vid stigande vattennivåer i Göta älv M0841 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om riskerna vid höga vattenflöden i Göta älv. Motivering Situationen med stigande


Utskottsberedning: 2013/14:FöU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:Fö226 av Camilla Waltersson Grönvall (M) (doc, 47 kB)
Paginering