Dokument & lagar (57 träffar)

Motion 2014/15:3095 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3095 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 20162020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att försvaret i höstbudgeten bör tillföras det anslag som


Utskottsberedning: 2014/15:FöU11 2014/15:UFöU5
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2014/15:3095 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 82 kB) Motion 2014/15:3095 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 169 kB)

Motion 2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP)

Motion till riksdagen 2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. FP med anledning av prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 20162020 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut Motivering Säkerhetspolitisk utgångspunkt Ett allt aggressivare Ryssland måste styra försvarsprioriteringar


Utskottsberedning: 2014/15:FöU11 2014/15:UFöU5
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 18 avslag

Motion 2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:3094 av Jan Björklund m.fl. (FP) (pdf, 115 kB)

Motion 2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. V med anledning av prop. 2014/15:109 Försvarspolitisk inriktning Sveriges försvar 20162020 1  Innehållsförteckning 1Innehållsförteckning 2Förslag till riksdagsbeslut 3Propositionens innehåll 4Inledning 5Internationella samarbeten 6Nato 7Allmän värnplikt


Utskottsberedning: 2014/15:FöU11 2014/15:UFöU5
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (docx, 54 kB) Motion 2014/15:3093 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) (pdf, 96 kB)

Motion 2014/15:3068 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3068 av Mikael Jansson m.fl. SD med anledning av skr. 2014/15:84 Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en handlingsplan ska tas fram


Utskottsberedning: 2014/15:FöU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3068 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3068 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:3022 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3022 av Roger Richtoff m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:22 Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ta fram en sammanhållen lag för


Utskottsberedning: 2014/15:FöU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:3022 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3022 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:3020 av Jeff Ahl m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3020 av Jeff Ahl m.fl. SD med anledning av skr. 2014/15:27 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att antalet ledamöter i Siun ska utökas så att samtliga


Utskottsberedning: 2014/15:FöU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:3020 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:3020 av Jeff Ahl m.fl. (SD) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:3017 av Stig Henriksson m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2014/15:3017 av Stig Henriksson m.fl. V med anledning av skr. 2014/15:27 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att riksdagen bör tillsätta en parlamentarisk


Utskottsberedning: 2014/15:FöU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2014/15:3017 av Stig Henriksson m.fl. (V) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:3017 av Stig Henriksson m.fl. (V) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2998 av Suzanne Svensson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2998 av Suzanne Svensson S Kustbevakningens uppdrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att Kustbevakningen och Havs- och vattenmyndigheten ser över sitt uppdrag. Motivering Kustbevakningen har en viktig


Utskottsberedning: 2014/15:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2998 av Suzanne Svensson (S) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2998 av Suzanne Svensson (S) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot fredstida och krigstida sabotage mot den storskaliga vattenkraften


Utskottsberedning: 2014/15:FöU1 2014/15:FöU11 2014/15:FöU5 2014/15:FöU6 2014/15:FöU7 2014/15:JuU1 2014/15:JuU16 2014/15:NU4 2014/15:SoU12 2014/15:UFöU5 2014/15:UU11 2015/16:FöU3
Riksdagsbeslut (80 yrkanden): 80 avslag

Motion 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (docx, 116 kB) Motion 2014/15:2961 av Mikael Jansson m.fl. (SD) (pdf, 258 kB)

Motion 2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. FP, M, C, KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:FöU1 2014/15:FöU11 2014/15:FöU6 2014/15:FöU7 2014/15:UFöU5
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 4 avslag, 3 bifall,

Motion 2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:2841 av Allan Widman m.fl. (FP, M, C, KD) (pdf, 124 kB)

Motion 2014/15:2770 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2770 av Lotta Olsson M Se över brandlarmen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten till att utreda problemet med att ljud inte når alla vid brandlarm ses över och åtgärdas. Motivering Brandlarm


Utskottsberedning: 2014/15:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2770 av Lotta Olsson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2770 av Lotta Olsson (M) (pdf, 56 kB)

Motion 2014/15:2625 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2625 av Helena Lindahl och Ola Johansson C Handlingsplan avseende radon Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör ge Boverket i uppdrag att snarast lämna in en handlingsplan för hur miljömålet om radon


Utskottsberedning: 2014/15:CU10 2014/15:FöU6 2014/15:KU6
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2014/15:2625 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2625 av Helena Lindahl och Ola Johansson (C) (pdf, 75 kB)

Motion 2014/15:2241 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2241 av Jan R Andersson och Johan Hultberg M Vattendragsreglering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vattenreglering. Motivering Vattenreglering innebär en reglering av nivån i älvar, åar och sjöar och förknippas


Utskottsberedning: 2014/15:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2241 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2241 av Jan R Andersson och Johan Hultberg (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2239 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2239 av Jan R Andersson M Maritimt kristräningscentrum i Kalmar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten för ett maritimt kristräningscentrum i Kalmar. Motivering Östersjön blir ett alltmer trafikerat


Utskottsberedning: 2014/15:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2239 av Jan R Andersson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2239 av Jan R Andersson (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2190 av Monica Green (S)

Motion till riksdagen 2014/15:2190 av Monica Green S It-säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att stärka Sveriges it-säkerhet. Motivering It har i grunden förändrat vår vardag, på ett positivt sätt. Men


Utskottsberedning: 2014/15:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2190 av Monica Green (S) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2190 av Monica Green (S) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:2096 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:2096 av Mikael Jansson och Roger Richtoff SD Militära skyddsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra militära skyddsområden. Motivering När Sveriges försvar omskapades från ett invasionsförsvar


Utskottsberedning: 2015/16:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2096 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (SD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2096 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2014/15:1973 av Annika Lillemets m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1973 av Annika Lillemets m.fl. MP Statlig styrning och insyn i försvarsindustrins motköpsaffärer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en reglering av och insyn i försvarsindustrins motköpsaffärer. Bakgrund Sverige


Utskottsberedning: 2015/16:FöU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1973 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1973 av Annika Lillemets m.fl. (MP) (pdf, 73 kB)

Motion 2014/15:1964 av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (S)

Motion till riksdagen 2014/15:1964 av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson S Brandvarnare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fungerande brandvarnare i bostaden. Motivering Statistik visar att det i majoriteten av dödsbränder i flerbostadshus och


Utskottsberedning: 2014/15:FöU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:1964 av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (S) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1964 av Eva Sonidsson och Kristina Nilsson (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1946 av Krister Hammarbergh (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1946 av Krister Hammarbergh M Räddningsinsatser över gränsen mellan Sverige och Finland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att låta ett finskt befäl leda en räddningsinsats i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2014/15:FöU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2014/15:1946 av Krister Hammarbergh (M) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1946 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. KD Säkerhet i en osäker tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att successivt öka resurserna till försvaret. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs


Utskottsberedning: 2014/15:FöU1 2014/15:FöU7 2014/15:UFöU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1907 av Göran Hägglund m.fl. (KD) (pdf, 70 kB)
Paginering