Dokument & lagar (20 träffar)

Motion 2001/02:K88 av Yvonne Ruwaida (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:K88 av Yvonne Ruwaida mp med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 18 2 Förslag till riksdagsbeslut 19 3 Motivering 20 3.1 Inledning 20 3.2 EU-konventet kräver en bred demokratisk förankring i Sverige 21 3.3 EU:s försvarspolitik 21


Utskottsberedning: 2001/02:KU29 2001/02:KU34 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K87 av Per Unckel m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkter för Sveriges hållning under EU:s framtidsarbete. 2 Bakgrund I skrivelse 2001/02:115


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K86 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:K86 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i konventet undvika att driva enskilda sakfrågor och i stället fokusera på frågan hur


Utskottsberedning: 2001/02:KU34 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:K85 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:115 EU:s framtidsfrågor 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen främst bör inrikta sina ansträngningar i framtidskonventet på frågan om EU:s


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K62 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:K62 av Helena Bargholtz m.fl. fp med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 28 2 Förslag till riksdagsbeslut 29 3 Sammanfattning av propositionen 29 4 Liberal demokratipolitik 30 4.1 Renodla personvalet räkna alla kryssen 31


Utskottsberedning: -2001/02:KU14 2001/02:KU34 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U303 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U303 av Bo Lundgren m.fl. m Sverige i Europa 1 Sammanfattning EU förenar i dag 380 miljoner européer och står inför en historisk möjlighet att knyta samman hela Europa. I denna brytpunkt måste Sverige delta fullt ut i ett EU som förenar sammanhållning med mångfald. Det gäller i synnerhet


Utskottsberedning: --2001/02:FiU1 2001/02:FiU5 2001/02:JuU1 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU10 2001/02:MJU16 2001/02:NU15 2001/02:NU2 2001/02:SfU8 2001/02:SoU13 2001/02:UU10 2001/02:UU6 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U302 av Agne Hansson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:U302 av Agne Hansson m.fl. c EU:s framtidsfrågor 1 Sammanfattning Vår vision om ett enat Europa handlar om ett smalare men effektivare EU, som värnar mänskliga rättigheter, främjar rörlighet och utbyte, men som också slår vakt om mångfalden och olikheterna i vår världsdel. Det är ett mångfaldens


Utskottsberedning: 2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU16 2001/02:SkU17 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:U301 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:U301 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal europapolitik 1 Sammanfattning För oss liberaler är de främsta målen med samarbetet inom Europeiska unionen EU fred, frihet och demokrati. Flertalet av de problem och utmaningar som det svenska samhället idag möter är till sin natur internationella.


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1 2001/02:JuU10 2001/02:JuU13 2001/02:KU12 2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU10 2001/02:MJU15 2001/02:MJU16 2001/02:MJU5 2001/02:NU15 2001/02:NU2 2001/02:SfU8 2001/02:SkU15 2001/02:SkU17 2001/02:SoU15 2001/02:SoU19 2001/02:SoU6 2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (50 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:Sf216 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Sf216 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal flyktingpolitik 1 Sammanfattning Flyktingpolitiken måste återupprättas. Det är en skam att svensk flyktingpolitik blivit mer restriktiv. Folkpartiet liberalerna ser som en av sina viktigaste uppgifter att ta strid för en ny human och solidarisk


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2 2001/02:SfU2 2001/02:SfU6 2001/02:SfU8
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K428 av Yvonne Ruwaida m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2001/02:K428 av Yvonne Ruwaida m.fl. mp Grön syn på EU:s framtid 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 54 2 Förslag till riksdagsbeslut 55 3 Fördragsförändringar och folkomröstningar 56 4 Fördragsfäst utträdesmöjlighet 56 5 Förslagsrätten och kommissionen 56 6 Förslagsrätt och utvärdering 56


Utskottsberedning: 2001/02:KU29 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU15 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K427 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:K427 av Gudrun Schyman m.fl. v EU:s framtid 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen i enlighet med vad i motionen anförs tillsätter en utredning som belyser maktrelationerna mellan Sveriges riksdag och EU:s institutioner vad gäller lagstiftningen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:UU10
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K426 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:K426 av Alf Svensson m.fl. kd Europas framtidsfrågor Sammanfattning Europas ödesfrågor kräver samarbete. Därför behöver EU förstärkas på flera områden. EU måste få en konstitution som säkerställer handlingskraft på de områden där så behövs, men samtidigt tydliggör unionens uppgifter och


Utskottsberedning: 2001/02:FöU2 2001/02:JuU1 2001/02:JuU10 2001/02:JuU13 2001/02:KU12 2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2 2001/02:MJU15 2001/02:MJU16 2001/02:MJU5 2001/02:NU14 2001/02:NU15 2001/02:NU17 2001/02:NU2 2001/02:SfU8 2001/02:SkU17 2001/02:UU10 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (36 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K369 av Sven Bergström m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2001/02:K369 av Sven Bergström m.fl. c Samarbete i Europa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i respekt för Irlands nej till Nicefördraget avbryta den svenska ratificeringsprocessen. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2001/02:FiU1 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K268 av Lars Ohly m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:K268 av Lars Ohly m.fl. v Program för EU:s framtid 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att regeringen bör lägga fram ett förslag till svenskt program för EU:s framtid. 2 EU-medlemskapets inverkan på svensk demokrati I det sammansatta konstitutions-


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K236 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K236 av Bo Lundgren m.fl. m En frihetens författning 1 Sammanfattning För att öka utrymmet för enskilda människors frihetssträvanden behöver Sveriges författning förnyas. Det behövs också för att Sverige skall kunna leva upp till internationella åtaganden. Sveriges grundlag har förändrats


Utskottsberedning: -2001/02:KU13 2001/02:KU15 2001/02:KU24 2001/02:KU7 2001/02:KU8 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K213 av Rolf Gunnarsson (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K213 av Rolf Gunnarsson m EU-regleringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU:s detaljregleringar. Motivering Motståndet mot EU kommer att fortsätta så länge som EU lägger sig i små detaljer i olika länder. Om vi skall


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K5 av Bengt-Ola Ryttar (s)

Motion till riksdagen 2001/02:K5 av Bengt-Ola Ryttar s med anledning av prop. 2001/02:8 Nicefördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:8. Motivering Fördragsändringar i EU kan bara införas med enhällighet. Genom att det irländska folket har sagt nej till Nicefördraget i en folkomröstning


Utskottsberedning: 2001/02:KUU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:K4 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:K4 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:8 Nicefördraget 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 23 2 Förslag till riksdagsbeslut 24 3 Inledning 24 4 Tillkomsten av Nicefördraget 26 5 Sveriges tillträde till Nicefördraget 27 6 Institutionerna 28 6.1 Europaparlamentet 28


Utskottsberedning: 2001/02:KUU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K3 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:K3 av Alf Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:8 Nicefördraget Sammanfattning Nicefördraget möjliggör EU:s utvidgning, och bör därför godkännas. Ändå är fördraget ett misslyckande i många avseenden. Det har inte givit EU tillräcklig handlingskraft på viktiga områden som t.ex.


Utskottsberedning: 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:K2 av Margit Gennser (m)

Motion till riksdagen 2001/02:K2 av Margit Gennser m med anledning av prop. 2001/02:8 Nicefördraget 1 Sammanfattning I regeringens proposition 2001/02:8 föreslås riksdagen godkänna Nicefördraget. Enligt de regler som gäller inom EU för att godkänna nya avtal krävs att alla medlemsländer skall godkänna detta i enlighet


Utskottsberedning: 2001/02:KU34 2001/02:KUU1 2001/02:KUU2
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,