Dokument & lagar (8 273 träffar)

Motion 2017/18:3718 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3718 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Permanent skyddad folkbokföring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör lägga fram förslag på åtgärder för att förstärka skyddet för hotade och förföljda personers personuppgifter


Utskottsberedning: 2017/18:SkU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3718 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3718 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Åtgärder mot tiggeri och prostitution Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tiggeri och prostitution ska betraktas som oärlig försörjning och därmed vara skäl för att avvisa respektive utvisa


Utskottsberedning: 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3879 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 73 kB)

Motion 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Redovisning och reducering av kostnader för asyl- och anhöriginvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska utreda kostnaderna för asyl- och anhöriginvandringen till Sverige


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1 2017/18:SfU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3784 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. M, C, L, KD Slå vakt om arbetskraftsinvandringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att förbättra förutsättningarna för arbetskraftsinvandring med särskild inriktning på yrken där det i dag råder brist


Utskottsberedning: 2017/18:SfU17 2017/18:SfU7
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 2 avslag, 3 bifall,

Motion 2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3180 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 79 kB)

Motion 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Arbetsgivaravgift i glesbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om sänkt arbetsgivaravgift för arbetstillfällen i glesbygd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Många svenska glesbygdskommuner


Utskottsberedning: 2017/18:SfU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3043 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3034 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3034 av Johan Forssell m.fl. M, C, L, KD Den bortre tidsgränsen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med lagförslag som återinför den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, och detta tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3034 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3034 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 76 kB)

Motion 2017/18:3029 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3029 av Johan Forssell m.fl. M, C, L, KD Rehabiliteringskedjan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka dagens rehabiliteringskedja och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom är grundkriteriet


Utskottsberedning: 2017/18:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2017/18:3029 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3029 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2017/18:3723 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3723 av Per Åsling m.fl. C, M, L, KD Minskad skatteadministration, regelförenklingar och konsekvensanalyser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att före den 1 juli 2018 meddela riksdagen vad regeringen avser göra för att öka takten i regelförenklingsarbetet,


Utskottsberedning: 2017/18:NU12 2017/18:SkU12
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2017/18:3723 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3723 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 80 kB)

Motion 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD Alliansens näringslivsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla en garanti så att företag bara behöver lämna en uppgift en gång till myndigheterna och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20 2017/18:FiU26 2017/18:MJU19 2017/18:NU10 2017/18:NU12 2017/18:NU14 2017/18:NU4
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 9 avslag, 3 bifall,

Motion 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 67 kB) Motion 2017/18:3420 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 108 kB)

Motion 2017/18:3413 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3413 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD Energi för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa att Svenska kraftnät utvecklar sin dialog och sina samråd samt ökar transparensen i samband med investeringsprojekt, och detta


Utskottsberedning: 2017/18:NU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3413 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3413 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 78 kB)

Motion 2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD Entreprenörskap och småföretagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att krav vid offentlig upphandling ska genomsyras av enkla, tydliga och likvärdiga villkor oavsett företagens storlek och företagsform


Utskottsberedning: 2017/18:FiU34 2017/18:NU12 2017/18:SkU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 6 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 62 kB) Motion 2017/18:3412 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 89 kB)

Motion 2017/18:3410 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3410 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, L, KD En politik för ökad handel och export Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska fortsätta att stå upp för frihandel, fortsätta att riva handelshinder och samtidigt värna konsumentskydd och


Utskottsberedning: 2017/18:NU11 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3410 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 66 kB) Motion 2017/18:3410 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 102 kB)

Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L)

Motion till riksdagen 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, KD, L Klimat och hållbar tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att klimatpolitiken ska bygga på långsiktiga spelregler som inte driver jobb eller utsläpp ur Sverige och EU och tillkännager detta för


Utskottsberedning: 2017/18:CU31 2017/18:MJU11 2017/18:MJU12 2017/18:MJU15 2017/18:MJU22 2017/18:TU13
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 16 avslag, 2 bifall,

Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) (docx, 68 kB) Motion 2017/18:3730 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, KD, L) (pdf, 108 kB)

Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. C, M, KD Det svenska lantbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att främja tillväxten i Skaraborg och Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (docx, 58 kB) Motion 2017/18:3729 av Ulrika Carlsson i Skövde m.fl. (C, M, KD) (pdf, 72 kB)

Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD Utveckling och tillväxt i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsatt verka för att främja möjligheter att bo, leva och driva företag i hela landet och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: 2017/18:MJU10 2017/18:MJU13 2017/18:MJU17 2017/18:MJU18 2017/18:MJU24 2017/18:MJU8 2017/18:NU19
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): 11 avslag, 7 bifall,

Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 65 kB) Motion 2017/18:3717 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 101 kB)

Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång båda SD Språkskyddslag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör utredas om en svensk motsvarighet till den franska språkskyddslagen den s.k. Toubonlagen skulle kunna antas i Sverige och tillkännager


Utskottsberedning: 2017/18:KrU4 2017/18:KrU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (docx, 56 kB) Motion 2017/18:3785 av Mikael Jansson och David Lång (båda SD) (pdf, 71 kB)

Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff båda SD Hälsorundor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör subventionera kommunala byggen av hälsorundor och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nutidsmänniskan rör sig för


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (docx, 55 kB) Motion 2017/18:3271 av Mikael Jansson och Roger Richtoff (båda SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2017/18:3068 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3068 av Olof Lavesson m.fl. M, C, L, KD En modern kulturpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utvärdera arbetet för kulturella och kreativa näringar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2017/18:KrU5 2017/18:KrU6 2017/18:KrU7 2017/18:NU12
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2017/18:3068 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 61 kB) Motion 2017/18:3068 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 86 kB)

Motion 2017/18:3067 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2017/18:3067 av Olof Lavesson m.fl. M, C, L, KD Civilsamhället i en ny tid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att samarbetet mellan civilsamhället och välfärdens kärnverksamheter stärks och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: 2017/18:KrU2 2017/18:KrU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2017/18:3067 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2017/18:3067 av Olof Lavesson m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 81 kB)

Motion 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD)

Motion till riksdagen 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard båda SD It-utskott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa ett it-utskott och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bereda förutsättningarna


Utskottsberedning: 2017/18:KU27 2017/18:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD) (docx, 57 kB) Motion 2017/18:3820 av Mikael Jansson och Jonas Millard (båda SD) (pdf, 73 kB)