Dokument & lagar (147 träffar)

Motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att kravet i lagen 1970:417 om marknadsdomstol m.m. på att Konsumentombudsmannen, tillika Konsumentverkets generaldirektör, skall vara jurist skall tas bort. Motivering Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet


Utskottsberedning: 2005/06:LU33
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:L10 av Inger René m.fl. (m, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att gränsen för balansomslutning skall bestämmas till 40 miljoner kronor vid bestämmande om ett företag skall bedömas som mindre eller större. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2005/06:LU28
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L10 av Inger René m.fl. (m, c) (doc, 48 kB)

Motion 2005/06:L9 av Jan Ertsborn m.fl. (fp, kd)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om företagens skyldighet att redovisa de anställdas sjukfrånvaro och könsfördelningen inom företagens ledningar. Motivering I propositionen lämnar regeringen förslag om ändringar i bl.a. reglerna om bokföringsskyldighet


Utskottsberedning: 2005/06:LU28
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L9 av Jan Ertsborn m.fl. (fp, kd) (doc, 41 kB)

Motion 2005/06:L7 av Inger René m.fl. (m, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om egenförsök till skuldsanering. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att tvingande skuldsaneringsärenden även fortsättningsvis skall handläggas i domstol. Bakgrund I propositionen


Utskottsberedning: 2005/06:LU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:L7 av Inger René m.fl. (m, c) (doc, 44 kB)

Motion 2005/06:L6 av Inger René m.fl. (m, fp, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår i sin helhet regeringens förslag till lag om franchisegivares informationsskyldighet. Riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lagen 1970:417 om marknadsdomstol m.m. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt tillsätter en utredning med uppgift att lägga fram förslag


Utskottsberedning: 2005/06:LU26
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2005/06:L6 av Inger René m.fl. (m, fp, kd, c) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om folkhälsopolitiska förutsättningar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om alkoholpolitiska mål. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen


Utskottsberedning: 2005/06:JuSoU1 2005/06:LU15 2005/06:SkU22 2005/06:SoU12
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2005/06:So7 av Annelie Enochson (kd) och Birgitta Carlsson (c) (doc, 55 kB)

Motion 2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Motivering 4 Könsneutral äktenskapsbalk 4 Könsroller i kärleken 5 Hatbrott 5 Skyddat boende 6 HBT i utrikespolitiken 7 HBT-personer i asylärenden 8 Examensordning 8 Idrottsvärlden 9 Hälsa och vård 10 Transsexuell 10 Intersexuell 11 Att byta kön 11 Identitetshandlingar 12


Utskottsberedning: 2005/06:JuU1 2005/06:KrU8 2005/06:KU1 2005/06:LU11 2005/06:SfU10 2005/06:SfU4 2005/06:SoU16 2005/06:SoU17 2005/06:SoU18 2005/06:SoU21 2005/06:UbU11 2005/06:UbU16 2005/06:UbU19 2005/06:UU15
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 22 avslag

Motion 2005/06:L342 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 109 kB)

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -)

Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Motivering 6 Kulturen och jämställdheten 7 Folkbildning 7 Museer 8 Länsmuseerna 8 Genusaspekter på museiverksamheten 9 Teater, dans och musik 9 Barn- och ungdomsverksamhet 10 Fria grupper 10 Dans 11 Musik 11 Länsmusiken 11 Arrangörsstödet 11 Fonogramstödet 12 Folkmusik 12


Utskottsberedning: 2005/06:BoU1 2005/06:FiU19 2005/06:KrU1 2005/06:KrU12 2005/06:KrU13 2005/06:KrU16 2005/06:KrU18 2005/06:KrU20 2005/06:KrU23 2005/06:KrU24 2005/06:KrU26 2005/06:KrU28 2005/06:KrU31 2005/06:KrU4 2005/06:KrU5 2005/06:KrU9 2005/06:KU14 2005/06:KU28 2005/06:KU30 2005/06:LU13 2005/06:NU2 2005/06:SfU1 2005/06:SfU10 2005/06:SfU11 2005/06:SkU16 2005/06:SkU17 2005/06:SkU19
Riksdagsbeslut (43 yrkanden): 43 avslag

Motion 2005/06:Kr382 av Maria Wetterstrand m.fl. (mp, -) (doc, 179 kB)

Motion 2005/06:L261 av Ulf Holm m.fl. (mp, -)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om författningsförslag för att befria barn från skulder som uppkommit genom att förmyndare låtit registrera fordon på dem. Skälen till förslaget Omyndiga skuldsätts på många olika sätt. Ibland på grund av deras eget


Utskottsberedning: 2005/06:LU34
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L261 av Ulf Holm m.fl. (mp, -) (doc, 43 kB)

Motion 2005/06:Kr410 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Konstnärlig frihet 3 5 Konstnärernas arbetsmarknad 3 6 Pensioner 4 7 Konstnärer inom teater, dans och musik 4 7.1 Fria grupper och Teateralliansen 4 7.2 Dansare och sångare 5 8 Bild och form-konstnärer 5 8.1 Konstnärsstöd


Utskottsberedning: 2005/06:AU1 2005/06:KrU1 2005/06:KrU18 2005/06:KrU27 2005/06:KrU31 2005/06:LU13 2005/06:SkU17 2005/06:UbU19
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:Kr410 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c) (doc, 64 kB)

Motion 2005/06:L371 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, c, mp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av rättsläget och praxis rörande talerätt vid fastställande av faderskap. Motivering Lagstiftningen kring faderskap och arv måste ske med barnens bästa för ögonen, samtidigt som rättssäkerheten måste garanteras.


Utskottsberedning: 2005/06:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L371 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, c, mp) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:L1 av Jan Ertsborn m.fl. (fp, m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:178. Motivering I den nyligen beslutade nya aktiebolagslagen finns i likhet med vad som fanns i den tidigare aktiebolagslagen två typer av aktiebolag, privata och publika. I propositionen föreslås regler om ett nytt slag av aktiebolag. Grundläggande för


Utskottsberedning: 2005/06:LU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:L1 av Jan Ertsborn m.fl. (fp, m, kd, c) (doc, 57 kB)

Motion 2004/05:L11 av Inger René m.fl. (m, fp, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:L11 av Inger René m.fl. m, fp, kd, c med anledning av prop. 2004/05:88 Nya regler om dödförklaring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ärenden om dödförklaring även fortsättningsvis skall avgöras av allmän domstol. Bakgrund I propositionen föreslås en ny lag om dödförklaring.


Utskottsberedning: 2004/05:LU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:Kr357 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, fp, c)

Motion till riksdagen 2004/05:Kr357 av Gunilla Tjernberg m.fl. kd, m, fp, c Konstnärernas villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konstnärliga yrkesutövares särskilda villkor i förhållande till de allmänna trygghetssystemen.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2004/05:KrU1 2004/05:LU7 2004/05:SfU1 2004/05:SkU20 2004/05:UbU12 2005/06:KrU18 2005/06:KrU31
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2004/05:L350 av Yvonne Andersson m.fl. (kd, m, c, mp)

Motion till riksdagen 2004/05:L350 av Yvonne Andersson m.fl. kd, m, c, mp Talerätt vid hävande av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av rättsläget och praxis rörande talerätt vid fastställande av faderskap. Motivering Lagstiftningen


Utskottsberedning: 2004/05:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:L328 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:L328 av Kerstin Heinemann m.fl. fp, m, kd, c Mor- och farföräldrars umgängesrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en sådan ändring i föräldrabalken att nära anhöriga, som mor- och farföräldrar, får föra talan om umgänge.


Utskottsberedning: 2004/05:LU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:L362 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, c, mp)

Motion till riksdagen 2004/05:L362 av Tasso Stafilidis m.fl. v, fp, c, mp Familjerättsliga frågor som rör homosexuella, bisexuella och transpersoner 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till lagstiftning om assisterad befruktning för lesbiska och bisexuella kvinnor. Riksdagen


Utskottsberedning: 2004/05:LU10 2004/05:LU13 2004/05:LU14
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2004/05:MJ371 av Åsa Domeij (mp) och Sverker Thorén (fp)

Motion till riksdagen 2004/05:MJ371 av Åsa Domeij mp och Sverker Thorén fp Handling och samarbete för Östersjöns överlevnad Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 4 Ingens ansvar 4 Gemensam förvaltning av Östersjön 4 EU-perspektivet 5 Svensk handling nu 6 Fisket 7


Utskottsberedning: 2004/05:LU17 2004/05:MJU15 2004/05:MJU3 2004/05:TU7 2005/06:MJU27 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 bifall,

Motion 2004/05:L326 av Runar Patriksson m.fl. (fp, m, kd, c)

Motion till riksdagen 2004/05:L326 av Runar Patriksson m.fl. fp, m, kd, c Köp av egna aktier i onoterade företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om köp av egna aktier i onoterade företag. Motiv för vårt förslag Återköp av egna aktier skulle underlätta


Utskottsberedning: 2004/05:LU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2004/05:L315 av Johan Linander m.fl. (c, m, fp, kd)

Motion till riksdagen 2004/05:L315 av Johan Linander m.fl. c, m, fp, kd Företagshemligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett förbättrat skydd för företagshemligheter. Motivering Information och kunskap har fått allt större betydelse inom näringslivet.


Utskottsberedning: 2004/05:LU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,