Dokument & lagar (147 träffar)

Motion 1986/87:l416 Britta Bjelle m. fl. (fp, m, c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:L416 Britta Bjelle m. fl. fp, m, c Internationella överenskommelser rörande olovligt bortförande av barn Ett problem som har tilldragit sig allt större uppmärksamhet under senare tid är det ökande antalet fall av olovligt bortförande

1987-01-27

Motion 1986/87:l416 Britta Bjelle m. fl. (fp, m, c) (pdf, 70 kB)

Motion 1986/87:l303 Hans Nyhage och Bengt Harding Olson (m, fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87 L303 Hans Nyhage och Bengt Harding Olson m, fp Upplysningsplikt vid återkallande av konkursansökan När ett företag sätts i konkurs registreras detta hos tingsrätten. Därefter hamnar vederbörande företag i olika kreditupplysningsregister.

1987-01-22

Motion 1986/87:l303 Hans Nyhage och Bengt Harding Olson (m, fp) (pdf, 51 kB)

Motion 1986/87:l302 Karl Björzén och Bengt Harding Olson (m, fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:L302 Karl Björzén och Bengt Harding Olson m, fp Besvärsrätt för konkursgäldenär När en person försätts i konkurs får han inte råda över egendom som hör till konkursboet. Han saknar emellertid inte helt inflytande på förvaltningen,

1987-01-22

Motion 1986/87:l302 Karl Björzén och Bengt Harding Olson (m, fp) (pdf, 92 kB)

Motion 1986/87:l401 Allan Ekström (m)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87 L401 Allan Ekström m Äktenskapsbalken m. m. Mot. 1986/87 L401403 Bodelning och arvsrätt Enligt 10 kap. 4 förslaget till äktenskapsbalk kan makarna komma överens om att enskild egendom vid bodelning skall betraktas utgöra giftorättsgods.

1987-01-12

Motion 1986/87:l401 Allan Ekström (m) (pdf, 155 kB)

Motion 1986/87:l120 Olle Svensson m. fl. (s, m, fp)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1986/87:L120 Olle Svensson m. fl. s, m, fp Exekutionsväsendets organisation m. m. prop. 1986/87:52 I proposition 1986/87:52 anges vissa riktlinjer för kronofogdemyndigheternas framtida organisation och lokalisering. Vi vill inför den organisationsutredning

1986-11-18

Motion 1986/87:l120 Olle Svensson m. fl. (s, m, fp) (pdf, 84 kB)

Motion 1985/86:L276 Gullan Lindblad m. fl. (m, fp, c)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:L276 Gullan Lindblad m. fl. m, fp, c Bättre patientförsäkring Landstingens patientförsäkring har nu fungerat i tio år. Den har inneburit att landstingens skyldigheter i form av ersättning eller skadestånd till människor som lidit

1986-01-27

Motion 1985/86:L276 Gullan Lindblad m. fl. (m, fp, c) (pdf, 83 kB)

Motion 1985/86:L256 Margareta Winberg m. fl. (s, m, fp, c, vpk)

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1985/86:L256 Margareta Winberg m. fl. s, m, fp, c, vpk Tobaksreklamen En cigarett består av torkade och kemiskt behandlade blad i en pappersrulle. För att förmå människor att köpa och bli beroende av denna pappersrulle måste man få den

1986-01-27

Motion 1985/86:L256 Margareta Winberg m. fl. (s, m, fp, c, vpk) (pdf, 116 kB)