Dokument & lagar (8 träffar)

Motion 2001/02:L25 av Tuve Skånberg m.fl. (kd, m, c)

Motion till riksdagen 2001/02:L25 av Tuve Skånberg m.fl. kd, m, c med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2001/02:123. Barnens väl måste gå före Regeringen har förelagt riksdagen en lag om homosexuella pars rätt att prövas som


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L371 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, s, c, fp, mp)

Motion till riksdagen 2001/02:L371 av Tasso Stafilidis m.fl. v, s, c, fp, mp Sexuell läggning och könstillhörighet 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 45 2 Förslag till riksdagsbeslut 46 3 Riksdagens HBT-grupp 50 3.1 Våra utgångspunkter 50 4 Transpersoner som begrepp 51 5 Grundlagen 51 6 Brottsbalken 52


Utskottsberedning: 2001/02:AU3 2001/02:FöU7 2001/02:JuU12 2001/02:KrU15 2001/02:KU15 2001/02:KU18 2001/02:KU23 2001/02:KU24 2001/02:LU27 2001/02:LU8 2001/02:SoU1 2001/02:SoU11 2001/02:SoU13 2001/02:UbU1 2001/02:UbU10 2001/02:UbU11 2001/02:UU2 2001/02:UU8
Riksdagsbeslut (48 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L329 av Elver Jonsson m.fl. (fp, s, v, kd, c, mp, m)

Motion till riksdagen 2001/02:L329 av Elver Jonsson m.fl. fp, s, v, kd, c, mp, m Sjöfylleri Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kompletterande lagstiftning som innebär möjlighet att göra rutinmässiga stickprov av nykterhet på sjön. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:LU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L313 av Tuve Skånberg (kd) och Lars Hjertén (m)

Motion till riksdagen 2001/02:L313 av Tuve Skånberg kd och Lars Hjertén m Barnets bästa i vårdnadsärenden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att barnets behov skall styra utformningen av umgänget med föräldrarna. Motivering I Sverige finns


Utskottsberedning: 2001/02:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L294 av Eskil Erlandsson m.fl. (c, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:L294 av Eskil Erlandsson m.fl. c, fp Avgifter till STIM m m Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av upphovsrättslagen om att undantag kan medges för ideella organisationer. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i


Utskottsberedning: 2001/02:LU17
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Motion 2001/02:L268 av Berit Adolfsson m.fl. (m, kd, c)

Motion till riksdagen 2001/02:L268 av Berit Adolfsson m.fl. m, kd, c Översyn av regler för fastställande av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om översyn av regler för fastställande och hävande av faderskap. Motiv till vårt förslag Barn ärver


Utskottsberedning: 2001/02:LU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:L224 av Stig Rindborg (m) och Rolf Åbjörnsson (kd)

Motion till riksdagen 2001/02:L224 av Stig Rindborg m och Rolf Åbjörnsson kd Lönegarantilagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en mindre justering av lagtexten eller förtydligande av förarbetena, varigenom den tillämpning av 28 lönegarantilagen


Utskottsberedning: 2001/02:LU26
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Motion 2001/02:Kr272 av Gunilla Tjernberg m.fl. (kd, m, c, fp)

Motion till riksdagen 2001/02:Kr272 av Gunilla Tjernberg m.fl. kd, m, c, fp Konstnärens villkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av de statliga konstnärsstöden och ersättningarna. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2001/02:KrU17 2001/02:KrU18 2001/02:LU17
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation