Dokument & lagar (4 träffar)

Motion 2003/04:Ub394 av Viviann Gerdin m.fl. (c, fp)

Motion till riksdagen 2003/04:Ub394 av Viviann Gerdin m.fl. c, fp Villkor för invandrarkvinnor och deras barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att alla barns frånvaro i grundskola och gymnasieskola skall följas upp, oavsett barnens bakgrund. Riksdagen


Utskottsberedning: 2003/04:JuU17 2003/04:LU19 2003/04:SoU5 2003/04:SoU9 2003/04:UbU12 2003/04:UbU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2003/04:L317 av Viviann Gerdin m.fl. (c, m, fp, kd, mp)

Motion till riksdagen 2003/04:L317 av Viviann Gerdin m.fl. c, m, fp, kd, mp Talerätt för fastställande av faderskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en översyn snarast görs av gällande regler för talerätt vid hävande av faderskap. Motivering


Utskottsberedning: 2003/04:LU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:L304 av Tuve Skånberg m.fl. (kd, m)

Motion till riksdagen 2003/04:L304 av Tuve Skånberg m.fl. kd, m Äktenskapet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äktenskapet mellan man och kvinna. Motivering Äktenskapsbalken 1987:230 stadgar i sin första avdelning: Äktenskap ingås mellan en kvinna


Utskottsberedning: 2003/04:LU22
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2003/04:L261 av Tasso Stafilidis m.fl. (v, fp, c, mp)

Motion till riksdagen 2003/04:L261 av Tasso Stafilidis m.fl. v, fp, c, mp Familjerätten gällande HBT Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om assisterad befruktning för lesbiska och bisexuella kvinnor och det rättsliga föräldraskapet i dessa situationer.


Utskottsberedning: 2003/04:LU11 2003/04:LU22
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag