Dokument & lagar (180 träffar)

Motion 1997/98:Jo56 av Siw Persson (fp) och Gudrun Lindvall (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo56 av Siw Persson och Gudrun Lindvall s med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Regeringen uppställer tre övergripande mål för den framtida jordbruks- och livsmedelspolitiken inom EU. Inbegripet i


Utskottsberedning: -----1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo26 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m, fp, v, kd, mp, c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo26 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m, c, fp, v, mp, kd med anledning av prop. 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen Etisk bedömning av djurförsök Vid regeringssammanträdet den 6 mars 1997 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en inventering


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo521 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v, mp, c)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo521 av Maggi Mikaelsson m.fl. v, c, mp Samlad information om enskilda djurförsök Det finns i dag ett mycket stort intresse från allmänheten i frågor som rör vårt förhållningssätt till djuren. Detta gäller inte minst djurförsöksfrågorna. För att allmänheten skall kunna skaffa sig en uppfattning


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo516 av Gudrun Lindvall (mp) och Maggi Mikaelsson (v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo516 av Gudrun Lindvall och Maggi Mikaelsson mp, v Förbud mot burhållning av pälsdjur Djurskyddslagen stadgar att djur som hålls för pälsproduktion ska hållas på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa samt ger dem möjlighet till naturligt beteende. Sedan djurskyddslagen kom har det


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:Jo307 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp, v)

Motion till riksdagen 1997/98:Jo307 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp, v Rotsnurr Inledning En stor fråga inom skogsvården som förbigås i det tysta när skogsskador dryftas och diskuteras inom skogsvårdande myndigheter och institutioner är plantor som drabbats av rotsnurrNågra av orsakerna till att skogen och träden drabbas


Utskottsberedning: -1997/98:JoU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:L708 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c, C)

Motion till riksdagen 1996/97:L708 av Ingbritt Irhammar m.fl. c Konsumentfrågor Matkvalitet Maten är en produkt av den miljö den tas fram ifrån. Därför måste såväl jord som djur hanteras med omsorg. Det gäller allt från foder, tillsatsmedel, avelsarbete och uppfödning till hantering av djur rent allmänt samt vid


Utskottsberedning: ------------1996/97:BoU10 1996/97:FiU1 1996/97:JoU10 1996/97:JoU11 1996/97:JoU14 1996/97:LU13 1996/97:TU5 1997/98:JoU4
Riksdagsbeslut (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Kr238 av Dan Ericsson m.fl. (kd, fp, s, c)

Motion till riksdagen 1996/97:Kr238 av Dan Ericsson m.fl. kd, s, c, fp Kolmårdens Djurpark Vid Kolmårdens Djurpark sker nu en målmedveten satsning på forskning och information syftande att bevara djurarter som är utrotningshotade. För att öka den biologiska kunskapen i samhället, och därigenom på sikt medverka till


Utskottsberedning: ---1996/97:JoU2 1996/97:KrU1 1996/97:KrU6
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo928 av Sivert Carlsson m.fl. (c, s)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo928 av Sivert Carlsson m.fl. c, s Mellanskarvens utbredning I Sverige utrotades skarven som häckande fågel under 1800- talet. Den återkom under 1940-talet och ökade mycket kraftigt i antal från 1980-talet. Störst har ökningen varit i Kalmar län, men den geografiska expansionen har ökat


Utskottsberedning: --1996/97:JoU19
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo513 av Siw Persson m.fl. (fp, v, mp)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo513 av Siw Persson m.fl. fp, v, mp Inrättandet av en djurskyddsmyndighet Djurskyddsfrågor administreras enligt djurskyddslagen i dag av två centrala myndigheter, Jordbruksverket och Centrala försöksdjursnämnden. Jordbruksverket utfärdar föreskrifter och allmänna råd och har det högsta


Utskottsberedning: -1996/97:JoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo510 av Gudrun Lindvall (mp) och Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo510 av Gudrun Lindvall och Siw Persson mp, fp Export av levande djur För första gången på 30 år har grisar exporterats från Skåne och Blekinge för att slaktas på slakteri i Tyskland. De öppnade gränserna sedan Sverige blev medlem i EU gör att sådan export underlättas. Transport av djur


Utskottsberedning: -1996/97:JoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo305 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp, v)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo305 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp, v Återbeskogning på höga höjder och stora kalhyggen Inledning Det finns en fråga inom skogsvården som förbigås med största möjliga tystnad, skogsskador förorsakade av s.k. rotsnurr. Några av orsakerna till att träden drabbas av rotsnurr är: 1 felaktiga


Utskottsberedning: --1996/97:JoU17
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo253 av Birgitta Carlsson (c)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo253 av Birgitta Carlsson c Arealersättning och LFA-ersättning Många gånger uppfattas Skaraborgs län som bestående av enbart en stor slätt med bördiga jordar. Denna uppfattning är inte den rätta. I den nordöstra delen gränsar länet till Värmland till områden som jämförs med Norrland.


Utskottsberedning: -1996/97:JoU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1996/97:Jo208 av Gudrun Lindvall (mp) och Siw Persson (fp)

Motion till riksdagen 1996/97:Jo208 av Gudrun Lindvall och Siw Persson mp, fp Transport av renar Renar som är det djurslag bland lantbrukets djur som lever friast under sin tillvaro fram till slakt har under senare år slaktats på särskilda slakterier, ofta långt ifrån insamlings- platsen. Transporter som tagit 8 timmar


Utskottsberedning: -1996/97:JoU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo33 av Dan Ericsson m.fl. (kds)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo33 av Dan Ericsson m.fl. kds med anledning av prop. 1994/95:119 Vissa åtgärder mot utsläpp av försurande ämnen och andra luftföroreningar Åtgärder mot försurning I de prognoser för utvecklingen av miljöproblem som Naturvårdsverket låtit utföra är försurningen utpekad som ett verkligt


Utskottsberedning: -------1994/95:JoU22
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo669 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c, fp, v, mp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo669 av Rigmor Ahlstedt m.fl. c, fp, v, mp Kadmium Kadmium är en giftig tungmetall, som inte har någon känd positiv funktion för något levande. Kadmium ansamlas i hög grad i växter, djur och människor. Kadmiumbelastningen på människan håller nu på att bli ett stort miljömedicinskt problem.


Utskottsberedning: --1995/96:JoU10
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo504 av Rose-Marie Frebran (kds) och Gullan Lindblad (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo504 av Rose-Marie Frebran och Gullan Lindblad kds, m Försöksdjur Inledning Sverige har vid en internationell jämförelse en mycket bra djurskyddslag som det finns anledning att känna viss stolthet över. Att i verkligheten fullt ut nå intentionerna i lagstiftningen är angeläget. En skärpning


Utskottsberedning: ------1995/96:JoU14 1995/96:JoU18
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo258 av Krister Örnfjäder (s) och Agne Hansson (c)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo258 av Krister Örnfjäder och Agne Hansson s, c Fördelning av mjölkkvoter I samband med Sveriges medlemskap i EU har förhandlingar genomförts. Dessa förhandlingar har bl.a. resulterat i att lantbruket i Sverige skall producera högst 3 303 000 ton mjölk. De mjölkkvoter som nu kommer att


Utskottsberedning: -1994/95:JoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo256 av Bengt Harding Olson m.fl. (fp, m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo256 av Bengt Harding Olson m.fl. fp, m Regelsystemet för omställningsarealen Sverige som rättssamhälle kännetecknas av rättvisa regelsystem för alla medborgare. På jordbruksområdet har regleringsivern varit stor och den enskilde jordbrukaren blir ibland ett offer för regelsystemet. Politisk


Utskottsberedning: -1994/95:JoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo13 av Ivar Virgin m.fl. (m, c, kds, fp)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo13 av Ivar Virgin m.fl. m, c, fp, kds med anledning av prop. 1994/95:43 Lageravgift på socker och ris Regeringens proposition 1994/95:43 om lageravgifter på ris och socker väcker en hel del obesvarade frågor. Uppenbarligen ser regeringen bara en sida av de priseffekter som följer av


Utskottsberedning: -1994/95:JoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1994/95:Jo12 av Marianne Andersson (c) och Stig Bertilsson (m)

Motion till riksdagen 1994/95:Jo12 av Marianne Andersson och Stig Bertilsson c, m med anledning av prop. 1994/95:43 Lageravgift på socker och ris Eftersom prisnivån och gränsskyddet för socker och ris är betydligt högre i EU än i Sverige befarar regeringen att svenska importörer kan komma att bygga upp lager i spekulationssyfte


Utskottsberedning: -1994/95:JoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation