Dokument & lagar (260 träffar)

Motion 2007/08:C4 av Egon Frid m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:C4 av Egon Frid m.fl. v med anledning av prop. 2007/08:150 Förmynderskapsrättsliga frågor v080 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett strikt solidariskt skadeståndsansvar för den kommun som förordnat en ställföreträdare


Utskottsberedning: 2008/09:CU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C4 av Egon Frid m.fl. (v) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:C3 av Carina Moberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C3 av Carina Moberg m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:134 Det nya statliga lantmäteriet s42031 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att godkänna att Kartförlaget, Kartcentrum och Kartbutiken vid den statliga lantmäterimyndigheten säljs. Motivering I


Utskottsberedning: 2007/08:CU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C3 av Carina Moberg m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2007/08:C2 av Jan Lindholm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:C2 av Jan Lindholm m.fl. mp med anledning av prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag mp044 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 5 marknadsföringslagen ska ges den lydelse som framgår av bilaga 1. Riksdagen beslutar att 5 a marknadsföringslagen ska ges den lydelse som framgår


Utskottsberedning: 2007/08:CU21
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:C2 av Jan Lindholm m.fl. (mp) (doc, 55 kB)

Motion 2007/08:C1 av Christina Axelsson (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C1 av Christina Axelsson s med anledning av prop. 2007/08:115 Ny marknadsföringslag s42027 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla kraven på att näringsidkare ska lämna information som är av särskild betydelse


Utskottsberedning: 2007/08:CU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C1 av Christina Axelsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:T545 av Peter Eriksson m.fl. mp Järnvägssatsningar mp851 1 Sammanfattning At bygga om Sverige och världen för att rädda jordens klimat är vår tids största politiska uppgift. I det arbetet är transportsektorn den svåraste utmaningen transporterna står för en stor del av vår klimatpåverkan,


Utskottsberedning: 2007/08:CU11 2007/08:TU11 2007/08:TU6 2008/09:TU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): 17 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten


Utskottsberedning: 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
Riksdagsbeslut (123 yrkanden): 123 avslag

Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s) (doc, 7233 kB)

Motion 2007/08:C423 av Christopher Ödmann och Jan Lindholm (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:C423 av Christopher Ödmann och Jan Lindholm mp Kvalitativ konsumentinspektion mp721 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur en kraftfull kontroll- och inspektionsverksamhet kan utformas i Sverige. Motivering


Utskottsberedning: 2007/08:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C423 av Christopher Ödmann och Jan Lindholm (mp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:C422 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:C422 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Miljöprövning av externhandel mp533 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om att göra externhandel tillståndspliktig enligt miljöbalken. Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen


Utskottsberedning: 2007/08:CU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2007/08:C422 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:C420 av Johan Pehrson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:C420 av Johan Pehrson fp Unga människor och sms-lån fp1559 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att motverka att unga människor hamnar i sms-lånefällan. Motivering Sms-lån har blivit mycket populära det senaste året,


Utskottsberedning: 2007/08:CU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C420 av Johan Pehrson (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:C412 av Kristina Zakrisson och Maria Stenberg (s)

Motion till riksdagen 2007/08:C412 av Kristina Zakrisson och Maria Stenberg s Informationsplikt vid försäljning av bostadsrätt s13109 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om informationsplikt vid försäljning av bostadsrätt. Motivering Bostaden är


Utskottsberedning: 2007/08:CU19
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C412 av Kristina Zakrisson och Maria Stenberg (s) (doc, 37 kB)

Motion 2007/08:C398 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp)

Motion till riksdagen 2007/08:C398 av Mona Sahlin m.fl. s, v, mp Könsneutral äktenskapsbalk s68013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen senast den 18 mars 2008 lägger fram förslag om en könsneutral äktenskapsbalk i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Socialdemokraterna, Vänsterpartiet


Utskottsberedning: 2007/08:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C398 av Mona Sahlin m.fl. (s, v, mp) (doc, 40 kB)

Motion 2007/08:C394 av Fredrik Schulte (m)

Motion till riksdagen 2007/08:C394 av Fredrik Schulte m Nya vårdnadsregler m1784 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av nya vårdnadsregler. Motivering Idag växer fler barn än någonsin upp utan kontakt med sin pappa. Den generella uppfattningen


Utskottsberedning: 2007/08:CU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C394 av Fredrik Schulte (m) (doc, 53 kB)

Motion 2007/08:C385 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:C385 av Désirée Pethrus Engström kd Barnäktenskap Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en lagändring för att stoppa barnäktenskap. Motivering Den 1 juni 2004 trädde en förändring av äktenskapsbalken


Utskottsberedning: 2007/08:CU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C385 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 39 kB)

Motion 2007/08:C379 av Annelie Enochson m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2007/08:C379 av Annelie Enochson m.fl. kd Energimärkning av produkter kd689 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att på lämpligt sätt verka för att energimärkning av produkter utvecklas. Motivering Hotet från den globala


Utskottsberedning: 2007/08:CU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2007/08:C379 av Annelie Enochson m.fl. (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson fp Homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation fp1253 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 5 Könsneutral äktenskapsbalk 5 Lika villkor i samhället 6 Offentlig sektor 6 Skolan och högskolan 6 Stöd till


Utskottsberedning: 2007/08:AU7 2007/08:CU15 2007/08:CU6 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU1 2007/08:JuU12 2007/08:KrU7 2007/08:KU11 2007/08:KU15 2007/08:SfU6 2007/08:SoU11 2007/08:UbU11 2007/08:UU10 2007/08:UU2 2007/08:UU6 2007/08:UU9 2008/09:JuU20 2008/09:KU13 2008/09:SoU13 2008/09:SoU8
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 34 avslag

Motion 2007/08:U304 av Barbro Westerholm och Birgitta Ohlsson (fp) (doc, 98 kB)

Motion 2007/08:N349 av Per Bolund (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N349 av Per Bolund mp Åtgärder för ökad vindkraftsproduktion i Sverige mp319 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillståndsprocessen för vindkraft bör förenklas genom generella föreskrifter eller allmänna råd


Utskottsberedning: 2007/08:CU20 2007/08:NU10 2007/08:NU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2007/08:N349 av Per Bolund (mp) (doc, 47 kB)

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. mp En företagarpolitik för framtiden mp303 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: -2007/08:AU1 2007/08:AU6 2007/08:CU7 2007/08:FiU1 2007/08:NU1 2007/08:NU3 2007/08:NU7 2007/08:NU8 2007/08:SfU1 2007/08:SkU19 2007/08:TU6 2007/08:UbU1 2007/08:UbU5 2008/09:CU5 2008/09:NU5
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2007/08:N323 av Peter Eriksson m.fl. (mp) (doc, 100 kB)

Motion 2007/08:MJ427 av Tina Ehn m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2007/08:MJ427 av Tina Ehn m.fl. mp Åkermarkens bevarande mp526 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att medel tillsätts Jordbruksverket och länsstyrelserna för att göra en ny nationell kartering av


Utskottsberedning: 2007/08:CU20 2007/08:MJU14 2007/08:MJU2
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2007/08:MJ427 av Tina Ehn m.fl. (mp) (doc, 48 kB)

Motion 2007/08:Ju393 av Lena Olsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2007/08:Ju393 av Lena Olsson m.fl. v Brottsoffer v912 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn ska göras av försäkringsvillkor gällande brottsskadeersättning för att undvika oskäliga villkor.1 Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2007/08:CU13 2007/08:JuSoU1 2007/08:JuU15 2007/08:JuU28 2007/08:NU8 2008/09:JuU20 2008/09:SoU13
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2007/08:Ju393 av Lena Olsson m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2007/08:Fi240 av Solveig Hellquist och Maria Lundqvist-Brömster (fp)

Motion till riksdagen 2007/08:Fi240 av Solveig Hellquist och Maria Lundqvist-Brömster fp Betalningsanmärkningar fp1286 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja gränsen för skulders storlek innan betalningsanmärkning och registrering hos kreditupplysningsföretagen


Utskottsberedning: 2007/08:CU10 2007/08:FiU18 2007/08:UbU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2007/08:Fi240 av Solveig Hellquist och Maria Lundqvist-Brömster (fp) (doc, 44 kB)